Få 25% rabat det første år på alle planer fra i dag og frem til 5. april.
Brug rabatkoden: APRIL20

Alle opslag

Aktiv eller udgift?

Når man driver en virksomhed, er udarbejdelsen af regnskab en stor del af det. Udover man sørger for virksomhedens drift, er det også nødvendigt at have styr på den økonomiske del. Herunder er det vigtigt at vide, hvornår en omkostning er en udgift eller et aktiv.

Et billede af en revisor der bogfører udgifter og aktiver

Læs artiklen hvis du vil blive klogere på udgifter og aktiver, og hvordan de hver især skal bogføres. Til slut vil der være en guide til, hvordan en udgift, og et aktiv, skal bogføres i Debitoor.

Hvad er en udgift?

En udgift er oftest et køb, der dækker over noget, der bliver brugt i virksomheden nu og her. Det er typisk ikke noget, der giver værdi til virksomheden, men noget der sikrer virksomhedens nuværende drift.

De mest typiske udgifter i en virksomhed kan være:

 • Husleje
 • Markedsføring
 • Forsikringer
 • Løn

Hvad er et aktiv?

Modsat en udgift er et aktiv noget, der skaber en værdi i virksomheden, og som er essentiel for, at virksomheden kan drives. Det kan også være noget, der hjælper med at producere det, som virksomheden sælger - altså en maskine. En lille huskeregel er, at et aktiv mister sin værdi over tiden, da det bliver slidt i takt med, at det bruges.

Aktiver kan både have en kort og en lang levetid, og de typiske aktiver i en virksomhed kan være:

Hvad er forskellen på en udgift og et aktiv?

Overordnet set er noget en udgift, når det skal bruges i virksomheden her og nu. Et aktiv er noget, der bliver brugt over en længere periode, og som har til formål at være en del af den daglige drift.

De nævnte typer udgifter er udgifter, der bliver betalt, men som hurtigt forsvinder ud af virksomheden. En udgift kan også meget vel være noget, der bliver ved med at komme i virksomheden måned efter måned. Modsat er de nævnte typer aktiv, nogle der forbliver i virksomheden og som løbende skaber værdi for virksomheden.

Aktiver er også noget, der samtidig med at de skaber værdi for en virksomhed selv mister deres værdi, da der opstår slitage.

Hvordan bogføres en udgift?

Når en udgift skal bogføres, er det først og fremmest vigtigt, at der er et bilag vedlagt udgiften. Hvis det eksempelvis er en udgift til forsikringer, skal kvitteringen/fakturaen fra forsikringsselskabet vedhæftes udgiften.

Bogfør en udgift i Debitoor

I Debitoor er det muligt at oprette udgiften fra telefonen og computeren, og fra begge enheder kan et billede af bilaget uploades. Hvis bilaget så skal bruges i fremtiden, vil det altid være at finde sammen med udgiften.

Bogfør en udgift ved at følge disse trin:

 1. Log ind på din Debitoor konto
 2. Klik på 'Ny' oppe i højre hjørne og vælg 'Udgift'
 3. Upload bilag til udgiften
 4. Indtast leverandøren og angiv en beskrivelse af udgiften
 5. Der kommer forslag op til, hvilken kategori som udgiften er en del af - vælg her en passende kategori
 6. Indtast beløbet for udgiften og klik på 'Gem'

Hvordan bogføres et aktiv?

Ligesom en udgift, skal der ved et aktiv også vedhæftes et bilag. Derudover er bogføringen af aktiver lidt specielt, da man også skal medregne, hvor meget aktivet kan miste af værdi inden for aktivets levetid.

Man skal med andre ord foretage en afskrivning af aktivet. Grundlæggende ser man på, hvad aktivet har af købsværdi, hvor længe man kommer til at have aktivet, og hvad man kan sælge aktivet for.

Bogfør og afskriv et aktiv i Debitoor

Måden hvorpå et aktiv bogføres, og afskrives, minder meget om samme måde som en udgift bogføres. Den eneste forskel er når aktivet skal afskrives, da dette kræver lidt ekstra informationer.

Bogfør og afskriv et aktiv ved at følge disse trin:

 1. Log ind på din Debitoor konto
 2. Klik på 'Ny' oppe i højre hjørne og vælg 'Udgift'
 3. Upload bilag til aktivet
 4. Indtast hvor aktivet er købt fra og kategoriser aktivet. Der er bl.a. en kategori, der hedder 'Anlægsaktiver' og 'Immaterielle aktiver'. Det er her vigtig at vælge en passende kategori, da aktivet ellers ikke vil blive håndteret som et aktiv
 5. Hvis der er valgt en passende kategori, vil der stå, at udgiften bliver håndteret som et aktiv
 6. Indtast hvad aktivet er købt for, hvor mange år aktivet kan fungere, og hvor meget aktivet kan sælges for i sidste ende
 7. Når alt dette er indtastet bliver udgiften fremover håndteret som et aktiv - klik afsluttende på 'Gem'

Det er meget vigtigt, at alle informationer bliver udfyldt, for hvis der eksempelvis ikke er angivet en 'Scrapværdi', vil aktivet ikke blive afskrevet over tid. Det skulle gerne se nogenlunde sådan ud, når aktivet er korrekt registreret:

Sådan bogføres og afskrives et aktiv i Debitoor

Tip! Efterfølgende kan alle aktiver findes i udgifts oversigten. Afkryds blot boksen der hedder 'Aktiver', så kan du se alle aktiver for hver måned eller kvartal.

Amalie
Skrevet af
22 januar 2020