Alle opslag

Hvad er reglerne for rykkergebyr?

Det er desværre ikke altid, at kunder betaler til tiden, og derfor kan det være nødvendigt at sende en rykker. Man har som virksomhed mulighed for at tilskrive et rykkergebyr, men der er visse regler, man skal overholde. Vi guider dig igennem reglerne, og hvordan du kan tilskrive rykkergebyrer i Debitoor.

Billede af en faktura der skal have en rykker med et rykkergebyr

Virksomheder kan ikke selv bestemme, hvor meget rykkergebyret er på, da det afhænger af, om virksomheden er privat eller offentlig ejet. I artiklen vil vi kun have fokus på private virksomheder. Vi vil først komme ind på, hvornår man må sende en rykker, hvor meget rykkergebyret må være på, og sidst hvordan man sender en rykker i Debitoor.

Hvornår må man sende en rykker?

Frustrationen er stor, hvis man skal bruge tid, penge og kræfter på at kontakte dem, der ikke har betalt deres faktura til tiden. På alle fakturaer skal der være en forfaldsdato, der viser, hvornår fakturaen allersenest skal være betalt. Hvis kunden ikke har betalt inden, at denne dato er overskredet, så har man som virksomhed fuld ret til at skrive en rykker.

Du kan altså sende en rykker dagen efter, at fakturaen skulle være betalt og hermed starte rykkerproceduren. Nogle vælger dog at række ud til kunden først og nævne, at betalingen mangler, hvilket ofte fører til at fakturaen bliver betalt, uden at der er behov for at sende en rykker.

Hvis man ikke har lyst til at sende en rykker, kan man også vælge at sende en betalingspåmindelse, som bare er en uformel påmindelse om, at betalingen mangler. Der kommer ikke noget rykkergebyr på en betalingspåmindelse, så hvis man gerne vil virke imødekommende over for sin kunde, kan man sende en betalingspåmindelse i stedet.

Hvad må man tage i rykkergebyr?

Størrelsen på rykkergebyret er forskelligt alt efter, om kunden er en privat virksomhed eller en privatperson.

Hvis kunden er en privatperson:

Virksomheder må maksimum tage et rykkergebyr på 100 kr. pr. sendte rykker, og man kan altså maksimalt opkræve 300 kr. over de tre rykkere. Man kan sagtens opkræve et mindre beløb end 100 kr. - bare ikke mere end 100 kr.

Hvis kunden er en privat virksomhed:

Som udgangspunkt må man heller ikke opkræve et rykkergebyr på mere end 100 kr. pr. rykker, hvis rykkeren sendes til en privat virksomhed. Dog kan der forud for købet laves en aftale, hvor rykkergebyret kan være højere. Det kræver, at virksomheden der laver fakturaen angiver tydeligt, at der fraviges fra rentelovens §9b, som gør det muligt at opkræve et højere beløb.

Man må godt sende flere end tre rykkere, hvis der er brug for det, men hvis fakturaen ikke er betalt efter tredje rykker, så er det højst usandsynligt, at opkrævningen ikke går videre til inkasso. Hvis man vil sende mere end tre rykkere, må der ikke være et rykkergebyr på de yderligere rykkere. Dette gælder for både privatpersoner og for private virksomheder.

Hvordan sender man en rykker i Debitoor?

Lige meget hvilken plan du har hos Debitoor, kan du sende rykkere til de kunder, der ikke betaler deres faktura til tiden. For at lave en rykker skal du følge trinene nedenfor:

  1. Log ind på din Debitoor konto
  2. Klik på 'Fakturaer' ude i venstre hjørne, hvor du får en samlet oversigt frem af alle dine fakturaer
  3. Vælg den faktura som ikke er blevet betalt. Den vil have en status, der hedder 'Forfalden', som vil stå skrevet med rødt
  4. Klik på de tre prikker oppe i højre hjørne, vælg 'Opret' og herefter 'Rykker'
  5. Her kan du vælge enten 'Første rykker', 'Anden rykker' eller 'Tredje rykker' - du vælger den der passer
  6. Ude i højre side kan du indtaste rykkergebyret
  7. Når rykkeren er valgt, skal du klikke på 'Opret' og så 'Send', hvor du her indtaster kundens mail
  8. Afslut med igen at klikke på 'Send'

Tip! Alt efter hvilken rykker du sender (første, anden eller tredje) har vi hos Debitoor formuleret en tekst på forhånd. Den kan du ændre, hvis du hellere vil skrive noget andet.

Hvordan sender man en betalingspåmindelse i Debitoor?

Hvis du endnu ikke vil sende en rykker, kan du i stedet sende din kunde en betalingspåmindelse. Det vil blot være en besked, som ikke er en rykker, og som derfor heller ikke indeholder et rykkergebyr.

Du kan sende en betalingspåmindelse ved at følge ovenstående trin, men i trin nr. 5 skal du bare vælge 'Betalingspåmindelse'.

Amalie
Skrevet af
den 12. maj 2020