Guide til små virksomheder

Dit fakturerings- og regnskabsprogram

Debitor og kreditor

Der kan opstå tvivl om, hvem der er hvem i en handel, der består af en kreditor og en debitor. Det vil ofte være banken og låneinstitutionerne, der bruger disse begreber, og derfor er det vigtigt, at man ikke er i tvivl om, hvad der er op og ned.

Et billede af kreditor og debitor

Hvad er en debitor?

En debitor er den person/virksomhed, der skylder penge væk for en handel. Derfor vil en debitor i mange tilfælde også blive omtalt som en kunde, da det er det samme forhold, der gør sig gældende.

Hvis du driver en virksomhed, vil du være debitor, når du laver en handel med dine leverandører, eller når du låner penge i banken. Oftest vil der i aftaler med banken stå ordet 'debitor', hvor at du skal være opmærksom på, at det er dig, der er tale om her.

Hvad er en kreditor?

En kreditor er den person/virksomhed, der skal modtage penge fra debitor som følge af en handel. Når vi siger, at debitor er kunden, så vil kreditor være sælgeren af et vis produkt.

Som virksomhed kan man både være debitor og kreditor, da man kan stå på begge sider af en købssitustion. Som påpeget så vil virksomheden agere som debitor, når der handles med leverandører, da virksomheden hermed skal give penge til leverandøren, der så fungerer som kreditor.

Dog kan virksomheden også agere kreditor over for sine kunder, da det her er kunderne, der er debitorer, da de skylder penge til virksomheden.

Hvordan opkræver man penge som kreditor?

Kreditors job er at opkræve penge for debitor, der skal betale kreditoren for den handel, der er indgået. Hvis man låner penge i banken, er det oftest sådan, at kreditor og debitor bliver enige om en betalingsaftale. Ved lån i banken kan det nogle gange godt strække sig over flere år, så derfor laver man en afdragsordning.

Hvis du driver virksomhed, og skal opkræve penge hos dine kunder (debitorer), så er det oftest sådan, at man sender sine kunder en faktura. På fakturaen står der blandt andet, hvor meget der skyldes, og hvornår beløbet senest skal betales.

Datoen for hvornår fakturaen senest skal være betalt kaldes for forfaldsdato, og den dato er super vigtig at få med på fakturaen. Hvis ikke den dato fremgår, så ved debitor ikke, hvornår at kreditor senest vil have, at fakturaen skal være betalt.

Derudover er det sådan, at det ikke er muligt at sende en rykker, hvis der ikke er en forfaldsdato på fakturaen. Det er sådan fordi, at man sender en rykker, når fakturaen ikke er blevet betalt, før man når til forfaldsdatoen. Det kan man af gode grunde ikke vide, hvis en forfaldsdato ikke er at finde.

Hvordan betaler man sin kreditor?

Der er forskellige måder at betale sin kreditor på, og det afhænger meget af, hvilken type kreditor der er tale om. Ved lån i banken eller et realkreditinstitut, så bliver der afdraget med et bestemt beløb hver måned. Sådan en overførsel vil ofte ske automatisk.

Hvis man som debitor skal betale sin kreditor, og kreditor har sendt en faktura til en, vil der typisk stå, hvordan fakturaen skal betales. Nogle gange står der eksempelvis, at pengene skal overføres til en bestemt konto, og derfor vil reg. nr. og kontonummer stå oplyst på fakturaen.

Betaling af kreditor gennem Debitoor

Der er også andre måder at betale sin kreditor på. I Debitoor har virksomheder (kreditorer i denne sammenhæng) mulighed for at sende fakturaen til sin kunde (debitor), der indeholder et betalingslink og altså foretage en online betaling.

Det fungerer på den måde, at virksomheden der bruger Debitoor opretter forbindelse til sin SumUp profil, hvorefter det er muligt at sende et betalingslink sammen med fakturaen.

Næste gang en kunde modtager fakturaen, vil der følge et link med, som kunden kan klikke på. Her vil beløbet allerede fremgå, så kunden skal blot indtaste sine kortoplysninger og godkende beløbet - så er kreditor betalt!

Hvad sker der, hvis man ikke betaler sin kreditor?

Hvis man ikke betaler sin kreditor, har man misligholdt sin gæld og hermed sin aftale med kreditor. Når der er tale om en faktura, der skal betales, så kan kreditor sende op til 3 rykkere inden, at sagen overgår til inkasso - men det kan også sagtens ske før.

Reglen er dog, at kreditor skal oplyse om, hvornår sagen overgår til inkasso og give en frist på 10 dage, sådan at debitor kan nå betalingen. I værste fald vil regningen stige, og det kan få konsekvenser for debitoren.

Kreditorkartotek i Debitoor

I Debitoor har du mulighed for at tilgå et altid opdateret kreditorkartotek, der opdateres i takt med, at du opretter dine udgifter og leverandører.

Et billede af kreditorkartotek i Debitoor med leverandører

I oversigten vil du øverst kunne se informationer på den enkelte leverandør, og nedenfor kan man se alle udgifter, der knytter sig til den enkelte leverandør.

Sådan finder du dit kreditorkartotek:

  1. Log ind på din Debitoor profil
  2. Klik på 'Kontakter' ude i venstre side og vælg herefter 'Leverandør' fra menuen
  3. Der vil nu være en liste over alle dine leverandører
  4. Klik på den leverandør som du gerne vil kigge nærmere på - her vil alle udgifter til den enkelte leverandør være samlet

Debitorkartotek i Debitoor

Ligesom med kreditorkartoteket kan du også se alle dine debitorer oplistet i et debitorkartotek, der bliver opdateret når du sender dine fakturaer ud til dine kunder.

Et billede af debitorkartoteket i Debitoor

Man vil kunne se alle fakturaer, tilbud, kreditnotaer og følgesedler der tilhører den enkelte kunde. Derudover er det muligt at downloade et kontoudtog, der indeholder alle ubetalte fakturaer inden for en bestemt periode.

Sådan finder du dit debitorkartotek:

  1. Log ind på din Debitoor profil
  2. Klik på 'Kontakter' ude i venstre side og vælg så 'Kunder'
  3. Du vil nu se en liste over alle dine kunder, og du skal her vælge den kunde, du gerne vil se på

Vi værdsætter dit privatliv

Når du tilgår denne hjemmeside, eller bruger nogen af vores mobile apps, indsamler vi muligvis informationer såsom standard detaljer og identifikationer for at bruge det til marketing eller statistiske formål. Du kan give samtykke til disse formål ved at angive dine preferencer nedenfor. Hvis du foretrækker at fravælge dette, kan du alternativt nægte at give samtykke. Vær venligst opmærksom på at noget information stadig kan blive tilbageholdt af din browser, da det er krævende for, at siden kan fungere.