Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Bogholderi

Bogholderi - Hvad er bogholderi?

Begrebet bogholderi beskriver funktionen, hvori en virksomheds økonomiske transaktioner bliver bogført og organiseret korrekt.

Du kan være dit eget bogholderi med Debitoor regnskabsprogram og selv bogføre din indtægter og udgifter. Du kan prøve programmet gratis i 7 dage.

Et bogholderi holder styr på alle virksomhedens bilag, indbetalinger og udbetalinger - inklusiv indgående og udgående fakturaer og løn. En person der arbejder i et bogholderi kaldes for en bogholder

Hvad er bogholderiets arbejdsopgaver?

Et bogholderi står i spidsen for at have styr på virksomhedens økonomi. Bogholderiet følger også typisk op på virksomhedens økonomiske situation gennem rapportering af virksomhedens samlede resultat og likviditet.

I nogle virksomheder er opgaverne inden for bogføring opdelt i følgende:

  • Et finansbogholderi, som håndterer bilag, bankafstemning og løn. Finansbogholderiet har også typisk det overordnede ansvar for virksomhedens regnskab

  • Et debitorbogholderi, der håndterer fakturering, debitorindbetaling, debitorafstemning, kontoudtog og rykkere

  • Et kreditorbogholderi, som håndterer betalinger, afstemning af konti og indkommende fakturaer

For at bogføre korrekt skal alle registrerede økonomiske bevægelser have et tilhørende dokument, oftest i form af en kvittering eller faktura, som dokumenterer og beskriver den pågældende økonomiske bevægelse.

Sådanne dokumenter er vigtige at gemme, da de fungerer som bevis, hvis virksomheden skulle komme under revision af myndighederne.

Hvilke rapporter udarbejder et bogholderi?

Når en virksomhed skal aflægge regnskab, udarbejder bogholderiet 3 rapporter for det pågældende regnskabsår:

  1. Balanceopgørelse: En balanceopgørelse opstiller virksomhedens aktiver og passiver for det givne regnskabsår. Balanceopgørelsen giver altså et overblik over virksomhedens økonomiske situation.

  2. Resultatopgørelse: En resultatopgørelse viser virksomehdens indtægter, udgifter og profit eller tab. Resultatopgørelsen bliver også brugt af virksomhedens ledelse til at tage beslutninger på baggrund af virksomhedens økonomi. Man kan lave en artsopdelt resultatopgørelse eller en funktionsopdelt resultatopgørelse.

  3. Pengestrømsopgørelse: En pengestrømsopgørelse analyserer pengestrøm ind i og ud af virksomheden. En pengestrømsopgørelse indeholder også indtægter og tab fra virksomhedens investeringer. Husk på, at 'kontanter' også inkluderer kreditbetalinger, efter betalingen er gennemført.

Typisk bliver disse rapporter lavet månedsvis og har til formål at give retvisende information til virksomhedens ledelse. På den måde bliver rapporterne også brugt til at hjælpe virksomhedens ledelse med budgettering.

Har alle virksomheder brug for et bogholderi?

Uanset branche skal en virksomhed lave regnskab og bogføring, hvis virksomheden genererer omsætning. Det er typisk store virksomheder, der har et bogholder, da der er mange indtægter og udgifter.

Små virksomheder, freelancere og iværksættere har typisk ikke et bogholderi. Hvis økonomi og regnskab ikke er virksomhedens stærke side, kan man med fordel få et eksternt bogholderi til at holde styr på de mere komplekse dele af virksomheds økonomi.

Årsagen er, at det er yderst vigtigt, at bogføring foregår korrekt, da SKAT og andre myndigheder stiller krav til, hvilke informationer der skal indgå i bogføringen.

Er økonomi ikke din stærkeste side, kan du med fordel outsource bogføring til en revisor, som har fuldstændig forstand på, hvordan man bogfører korrekt. På den måde sikrer du dig, at alle bilag og posteringer bliver bogført korrekt, og du kan med fordel bruge kostbar tid på at udvikle andre dele af din virksomhed. Du kan også med fordel gøre brug af et bogføringssystem.

Debitoor og bogholderi

Endelig slipper du for at opbevare fysiske bøger og registre over din virksomheds økonomi. I Debitoor regnskabsprogram er det nemt at registrere indtægter, udgifter og lave automatisk bankafstemning. Du kan også invitere din revisor til at klare virksomhedens bogføring for dig. På den måde sikrer du dig, at alt bliver lavet efter bogen.

Vi værdsætter dit privatliv

Når du tilgår denne hjemmeside, eller bruger nogen af vores mobile apps, indsamler vi muligvis informationer såsom standard detaljer og identifikationer for at bruge det til marketing eller statistiske formål. Du kan give samtykke til disse formål ved at angive dine preferencer nedenfor. Hvis du foretrækker at fravælge dette, kan du alternativt nægte at give samtykke. Vær venligst opmærksom på at noget information stadig kan blive tilbageholdt af din browser, da det er krævende for, at siden kan fungere.