Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed - Hvad er en enkeltmandsvirksomhed?

En enkeltmandsvirksomhed er en virksomhed, som kun har én ejer.

Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed kan du nemt holde styr på dine regnskaber med Debitoor regnskabsprogram. Du kan prøve det gratis i 7 dage inden du beslutter dig.

Enkeltmandsvirksomheder er meget udbredt i Danmark, og der er pt. 275.000 enkeltmandsvirksomheder. Det er gratis at starte en enkeltmandsvirksomhed, og man opretter virksomheden på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Hvad er kravene for at starte en enkeltmandsvirksomhed?

På Erhvervsstyrelsens hjemmeside har de opstillet følgende krav:

 • Kun én ejer
 • Kan ansætte medarbejdere
 • Indberette moms
 • Import og/eller eksport i og udenfor EU
 • Virksomhedens aktiver tilhører ejeren
 • Ejeren hæfter personligt for virksomhedens gæld
 • Ejer skal have dansk CPR-nummer

Derudover er der ingen krav til kapitalen i en enkeltmandsvirksomhed. Der er heller ingen krav for, at virksomheden skal have en bestyrelse eller direktion, som der er i andre selskaber.

Hvordan bogføres der i en enkeltmandsvirksomhed?

Enkeltmandsvirksomheder er omfattet af bogføringsloven, og man skal hermed bogføre indtægter og udgifter løbende, også bedre kendt som bilag. Der er ingen krav til en revisor, men hvis man er usikker på bogføring, er det en god ide at få hjælp til det.

Debitoor har lavet et bogføringssystem, der gør det enkelt for selvstændige at bogføre korrekt.

Hvis virksomheden har en omsætning på mere end 300.000 kr., skal der hvert år indberettes et skatteregnskab til SKAT. Hvis man har en omsætning på mindre, kan ejeren nøjes med at lave en udvidet selvangivelse, og sende den til SKAT. Indberetningen til SKAT sker senest 5 måneder efter endt regnskabsår.

Hvordan hæfter ejeren i en enkeltmandsvirksomhed?

I en enkeltmandsvirksomhed hæfter ejeren personligt. Det vil sige, at hvis virksomheden går konkurs, hæfter ejeren selv for det tabte. Kreditorerne kan hermed kræve at få tilbagebetaling fra ejeren, og har mulighed for at tage ejerens aktiver. Det kan hermed have en personlig økonomisk konsekvens, for ejeren, hvis virksomheden går konkurs.

Det skal dog tilføjes, at alle aktiver i virksomheden tilhører ejeren.

Hvordan beskattes der i en enkeltmandsvirksomhed?

Der skal, i en enkeltmandsvirksomhed, betales skat af det genererede overskud. I starten af året skal ejeren udfylde en forskudsopgørelse, hvor ejeren skal gætte på, hvor stor et overskud virksomheden vil lave det kommende regnskabsår.

Nogen erhvervsdrivende har et lønmodtagerjob ved siden af deres enkeltmandsvirksomhed. I så fald betales der A-skat af indkomsten fra lønmodtager jobbet, og B-skat af profitten i virksomheden. A-skatten indberetter arbejdsgiveren automatisk. B-skatten betales af 10 rater i alle måneder, undtagen juni og december. Betaling finder sted den 20. I måneden, og det sker oftest via Betalingsservice.

Da tingene i en virksomhed ændrer sig løbende, er det også vigtigt at rette i sin forskudsopgørelse løbende. Det er en gode ide at rette i sin forskudsopgørelse, når virksomheden eksempelvis får eller mister kunder, og indtjeningen hermed påvirkes. Man skal også huske at ændre i den, hvis man eksempelvis siger sit lønmodtagerjob op.

Ved afslutningen af regnskabsåret laver SKAT en årsopgørelse, hvor virksomheden kan se, om de skal betale mere eller mindre i skat, end hvad ejeren formodede.

Hvilke andre former for virksomhedstyper findes der?

Udover enkeltmandsvirksomhed findes der også andre virksomhedsformer. De mest almindelige er:

 • Aktieselskab (A/S): Et selskab med mindst én ejer, og hvor der er et kapitalkrav på 400.000 kr.
 • Anpartsselskab (ApS): Et selskab som kan have en eller flere ejere, og som kræver et kapitalindskud på mindst 40.000 kr.
 • Interessentskab (I/S): Et selskab som har to eller flere ejere, og hvor der ikke er et kapitalkrav.
 • Iværksætterselskab (IVS): Et selskab som har mindst en ejer, og hvor der skal skydes mellem 1 kr. og 49.999 kr. ind i virksomheden. Denne virksomhedsform vil fra april 2021 ikke længere være mulig at stifte.
 • Personligt ejet mindre virksomhed (PMV): Et selskab som kun har én ejer, og hvor der ikke er et kapitalkrav.