Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Momsfritagelse

Momsfritagelse - Hvad er momsfritagelse?

Momsfritagelse er, når en virksomhed ikke er forpligtet til at lade sig momsregistrere.

Mindre virksomheder kan benytte Debitoor regnskabsprogram til at lave regnskab og sende fakturaer, også selvom de ikke er momsregistreret. Prøv programmet gratis i 7 dage.

Det er ikke alle virksomheder, der sælger et produkt eller en vare, som skal lade sig momsregistrere. Der findes en række momsregler for, hvornår virksomheder er fritaget for moms. Moms er en afgift på 25%, som bliver pålagt de fleste varer og ydelser i Danmark.

To former for momsfritagelse:

Virksomheder, der omsætter for under 50.000 kr. årligt, er ikke tvunget til at lave en momsregistrering. Der er dog undtagelser, når det kommer til moms, og det er ikke alle virksomheder, der omsætter for mere end 50.000 kr., der skal betale moms alligevel.

Der findes overordnet to scenarier, hvor en virksomhed er fritaget for moms:

  1. Første momsfritagelse omhandler varer og ydelser, der ikke er momspligtige, og det er her underordnet, hvem der sælger, og hvem der køber
  2. Anden momsfritagelse omhandler varer og ydelser, der egentlig er momspligtige, men bliver fritaget for moms grundet den situation, som varen og ydelsen bruges i. Her spiller hvem der sælger, og hvem der køber en rolle

En ellers momspligtig vare og ydelse bliver oftest fritaget for moms, når varen og ydelsen bliver solgt til et andet land. Når sådan et salg finder sted, bliver det kaldt for momsfri leverance.

Som udgangspunkt er de fleste virksomheder ikke momsfritaget, men hvis der er den mindste tvivl, er det en god ide at tjekke SKAT's hjemmeside, for at afgøre om virksomheden er fritaget for moms.

De fleste virksomheder, der er fritaget for moms, betaler i stedet en afgift kaldet en lønsumsafgift.

Momsfritagelse i handel med udlandet

Der er forskel på, om der handles med lande inden for eller uden for EU. Handler en virksomhed med lande uden for EU, er den vare eller ydelse, der sælges, ikke pålagt moms.

Handler en virksomhed derimod med en anden virksomhed inden for EU, vil der i de fleste tilfælde være pålagt moms alt efter situationen. Bliver en vare eller ydelse solgt til en virksomhed uden for EU, men den fragtes videre til et EU-land, vil varen og ydelsen blive pålagt moms alligevel.

Der er forskellige regler for, om en vare eller ydelse af fritaget for moms, når der handles med andre EU-lande.

Virksomheder der er fritaget for moms betaler lønsumsafgift

Lønsumsafgift er en afgift, der bliver pålagt varer og ydelser, som ikke er pålagt moms. Derfor er virksomheder, der ikke er momspligtige, altså ikke fritaget for alle afgifter.

Der er forskellige måder, lønsumsafgiften bliver beregnet på, og metoden afhænger af, hvilken type virksomhed der er tale om. De mest typiske brancher, som skal betale lønsumsafgift er: finansielle virksomheder, fonde og foreninger og organisationer.

  • Finansielle virksomheder, såsom banker og forsikringer, betaler 9% i lønsum
  • Fonde og foreninger betaler 5% i lønsum
  • Organisationer betaler 3% i lønsum

Den mest almindelige sats for lønsum er 4,12%, som gælder for de fleste virksomheder, der er fritaget for moms.

Vi værdsætter dit privatliv

Når du tilgår denne hjemmeside, eller bruger nogen af vores mobile apps, indsamler vi muligvis informationer såsom standard detaljer og identifikationer for at bruge det til marketing eller statistiske formål. Du kan give samtykke til disse formål ved at angive dine preferencer nedenfor. Hvis du foretrækker at fravælge dette, kan du alternativt nægte at give samtykke. Vær venligst opmærksom på at noget information stadig kan blive tilbageholdt af din browser, da det er krævende for, at siden kan fungere.