Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Regnskabsklasse

Regnskabsklasse - Hvad er regnskabsklasse?

Begrebet regnskabsklasse er en måde at inddele virksomheder på. Virksomheder bliver inddelt i regnskabsklasse A, B, C og D, og virksomhedens størrelse afgør, hvilken regnskabsklasse virksomheden tilhører. Inden for hver regnskabsklasse er der bestemte regler for omfanget af regnskabsaflæggelse.

Debitoor regnskabsprogram gør det nemt for dig at ordne regnskabsaflæggelse for din virksomhed. Lav momsrapport, balanceopgørelse og resultatopgørelse med få klik. Prøv Debitoor gratis i 7 dage.

Alt efter virksomheders størrelse og økonomi bliver virksomheder inddelt i forskellige regnskabsklasser, hvor hver regnskabsklasse har egne regler, som virksomhederne i regnskabsklassen skal følge. En virksomhed kan skifte fra en mindre til en større regnskabsklasse og omvendt, hvis kravene til virksomhedens størrelse og økonomi ændrer sig.

Derudover er virksomheder, der er registreret som et selskab - for eksempel aktieselskab eller anpartsselskab - forpligtet til at udarbejde en årsrapport. Modsat er enkeltmandsvirksomheder ikke forpligtet til at aflægge årsrapport.

Under hvilken regnskabsklasse hører min virksomhed?

Det er virksomhedens størrelse, der bestemmer hvilken regnskabsklasse virksomheden hører under. I hver regnskabsklasse er der forskellige regler og krav til virksomhedens regnskabsaflæggelse.

Der er flest regler og krav til virksomheder i regnskabsklasse D, mens der er færre regler og krav for virksomheder i regnskabsklasse A.

Regnskabsklasse A: Regnskabsklasse A omfatter de mindste virksomheder, som blandt andet tæller enkeltmandsvirksomheder, virksomheder med begrænset ansvar eller interessentskaber. Kendetegnet for disse virksomheder er, at de hæfter personligt for virksomheden.

Der er ingen krav til minimumsstørrelse for disse virksomheder, dog er det eneste kriterium personlig hæftelse for virksomhedens gæld.

Regnskabsklasse B: I regnskabsklasse B finder vi virksomheder, der har begrænset hæftelse. Sådanne virksomheder tæller anpartsselskaber, aktieselskaber, erhvervsdrivende fonde eller andre former for virksomheder, der er underlagt begrænset hæftelse. Regnskabsklasse B er yderligere opdelt i Mikro B og Små B:

  • I Mikro B skal virksomheder ligge inden for følgende krav: Balancesum: maks. 2,7 mio. kr., nettoomsætning: maks. 5,4 mio. kr. og antal ansatte: 10
  • I Små B skal virksomheder ligge inden for følgende krav: Balancesum: maks. 44 mio. kr., nettoomsætning: maks. 89 mio. kr. og antal ansatte: 50

Regnskabsklasse C: Regnskabsklasse C dækker alle virksomheder, der ikke hører under regnskabsklasse A og B, og som hverken er børsnoteret eller statslige aktieselskaber. Regnskabsklasse C er yderligere inddelt i Mellemstore C og Store C:

  • I Mellemstore C skal virksomheder overholde følgende krav: Balancesum: maks. 156 mio. kr., nettoomsætning: maks. 313 mio. kr. og antal ansatte: 250
  • I Store C skal virksomheder overholde følgende krav: Balancesum: maks. 156 mio. kr., nettoomsætning: maks. 313 mio. kr. og antal ansatte: 250

Regnskabsklasse D: Regnskabsklasse D tæller børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber. Her er virksomhedens størrelse underordnet, fordi disse virksomheder altid hører under regnskabsklasse D.

Debitoor og regnskabsklasse

I Debitoor regnskabsprogram kan du lave balanceopgørelse, momsrapport og resultatopgørelse på månedlig, kvartalsvis eller halvårlig basis, når det passer dig. Udgifter og indtægter bliver afstemt og opdateret øjeblikkeligt, efter de er blevet indtastet, og grafer på forsiden giver dig et overblik over dine tal for den ønskede periode.

Vi værdsætter dit privatliv

Når du tilgår denne hjemmeside, eller bruger nogen af vores mobile apps, indsamler vi muligvis informationer såsom standard detaljer og identifikationer for at bruge det til marketing eller statistiske formål. Du kan give samtykke til disse formål ved at angive dine preferencer nedenfor. Hvis du foretrækker at fravælge dette, kan du alternativt nægte at give samtykke. Vær venligst opmærksom på at noget information stadig kan blive tilbageholdt af din browser, da det er krævende for, at siden kan fungere.