Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Obligation

Obligation - Hvad er en obligation?

En obligation er et værdipapir, der fungerer som et lån for en virksomhed.

Få et overblik over dine lån i Debitoor Regnskabsprogram og hold styr på din virksomheds økonomi.

Når man udsteder en obligation, låner man penge til en anden part, der kaldes for udstederen. Udstederen vil typisk være en virksomhed, staten eller kreditinstituter. En obligation fungerer som en investering , og udstederen af obligationen giver et udkast i form at rente som tak for den købte obligation.

Der findes to former for obligationer: fastforrrentet obligation og variabel obligation. En fastforrentet obligation er en obligation, hvor man får udbetalt en fast rente gennem hele perioden. En variabel obligation er en obligation, hvor man får udbetalt en rente, der varierer fra gang til gang.

Hvem kan udstede obligationer?

Som udgangspunkt kan alle udstede obligationer, hvilket vil sige at det er både virksomheder, staten og kreditinstitutter, der kan.

Staten udsteder typisk obligationer for at dække et eventuelt underskud i statskassen, og obligationerne har også forskellig varighed. Kreditinstitutterne udsteder obligationer, der skal finansiere virksomheders og private personers køb af ejendomme. Virksomhederne vælger at udstede obligationer således, at de ikke skal optage lån i banken.

Hvorfor er det en god ide at købe obligationer, og hvad er risikoen?

Det kan være en god ide at købe obligationer, hvis man ønsker, at de penge man har i banken skal øges i værdi. Obligationer har et stabitt afkast, hvilket også gør at risikoen ved obligationer er lav kontra køb af aktier.

Hvis man vælger en obligation med den fast rente, kan man beregne, hvor meget afkast man vil få i den periode, hvor obligationen er aktuel. Det er nemlig sådan, at man ved køb af obligationer ved, hvor længe obligationen er gyldig. Den periode kan være alt mellem 1 og 30 år.

Man løber en lidt større risiko ved at købe en variabel obligation, da man her ikke kan være sikker på, hvilket afkast man får.Derudover er der også en risiko ved obligationer, da virksomheden kan gå konkurs, hvilket gør obligationen værdiløs, hvis det sker. Ved køb af en obligation bestemmes der en rente, eller en kurs, som skal udbetales, og den kurs skal revurderes ofte.

Hvordan køber man obligationer?

Ligesom med andre investeringer er det en god ide at tage fat i en investeringsforening, da de kan hjælpe med det hele. De kan hjælpe med alt og sørge for, at man kan sprede risikoen og dermed ikke investere alt i én obligation.

Man kan også selv stå for selve købet, men det kræver, at man har tilegnet sig en vis viden om emnet, og at man ved, hvad man laver. Der findes nogle kurser, man kan tage, hvis man er interesseret i hele processen. Ved at gøre det selv slipper man for det gebyr, som investeringsfondene opkræver, når en obligation købes.

Hvad er forskellen på aktier og obligationer?

Aktier og obligationer er begge ting, man kan investere i, men det er ikke det samme. Når man køber en aktie, så køber man en del af virksomheden, men ved obligationer låner man et beløb til virksomheden.

Derudover så har obligationer en bestemt løbetid, hvor at aktier ikke har en udløbsdato, da man altid kan sælge en aktie. Generelt anses obligationer for at være en mindre risikofyldt investering end aktier, og derfor kan obligationer være et godt sted at starte, hvis man gerne vil i gang med at lave investeringer.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp