Få 25% rabat det første år på alle planer fra i dag og frem til 5. april.
Brug rabatkoden: APRIL20

Regnskabsordbog

Lær betydningen af de mest basale regnskabsbegreber

A

 1. A conto
 2. A-skat
 3. Abonnement
 4. Abonnementsfaktura
 5. Afkastningsgrad
 6. Afskrivning
 7. Afslutning af regnskabsår
 8. Aktie
 9. Aktiekapital
 10. Aktieselskab
 11. Aktiv
 12. AM-bidrag
 13. Anlægsaktiv
 14. Anpartsselskab
 15. Anvendt regnskabspraksis
 16. Artsopdelt resultatopgørelse
 17. ATP-bidrag

B

 1. B-skat
 2. Balanceopgørelse
 3. Bankafstemning
 4. Betalingsservice
 5. Bilag
 6. Bogføringsloven
 7. Bogføringssystem
 8. Bogholder
 9. Bogholderi

C

 1. CVR-nummer

D

 1. Databehandleraftale
 2. Debet
 3. Dobbelt bogføring
 4. Dækningsbidrag

E

 1. Egenkapital
 2. Elektronisk faktura
 3. Enkeltmandsvirksomhed

F

 1. Faktura
 2. Fakturadato
 3. Fakturanummer
 4. Fakturaskabelon
 5. Faktureringsprogram
 6. Feriepenge
 7. Firmabil
 8. Forfaldsdato
 9. Forskudsopgørelse
 10. Fremmedkapital
 11. Funktionsopdelt resultatopgørelse
 12. Følgeseddel

G

 1. Generalforsamling
 2. Grundlæggende forudsætninger
 3. Gæld

H

 1. Holdingselskab

I

 1. IBAN-nummer
 2. Indgående moms
 3. Indtægt
 4. Interessentskab
 5. Iværksætterselskab

K

 1. Kapacitetsomkostninger
 2. Kapital
 3. Kassekredit
 4. Konkurs
 5. Kortfristede gældsforpligtelser
 6. Kredit
 7. Kreditnota
 8. Kvittering
 9. Kørselsfradrag
 10. Kørselsgodtgørelse

L

 1. Langfristede gældsforpligtelser
 2. Leverandør
 3. Leverandørgæld
 4. Likviditet
 5. Likviditetsgrad
 6. Løn

M

 1. Mindre anskaffelser
 2. Moms
 3. Momsafregning
 4. Momsfritagelse
 5. Momsindberetning
 6. Momsrapport
 7. Momsregistrering
 8. Momsregler

N

 1. Nettoomsætning
 2. Nøgletal

O

 1. Omkostninger
 2. Omkostningsprincippet
 3. Omsætning
 4. Omsætningsaktiv
 5. Outsourcing
 6. Overskud

P

 1. Passiv
 2. Pengestrøm
 3. Pengestrømsopgørelse
 4. Periodisering
 5. Personlig ejet mindre virksomhed
 6. Profit
 7. Proformafaktura

R

 1. Regning
 2. Regnskabsaflæggelse
 3. Regnskabsklasse
 4. Regnskabsår
 5. Resultatopgørelse
 6. Revisor
 7. Rykker
 8. Rykkerprocedure

S

 1. SE-nummer
 2. Selskabsskat
 3. Soliditetsgrad

T

 1. Tilbud
 2. Tilgodehavende
 3. Told

U

 1. Udgift
 2. Udgående moms
 3. Underskud

V

 1. Valuta
 2. Variable omkostninger
 3. Virksomhedsformer
 4. Værdiforringelse
 5. Værdiforøgelse

Å

 1. Årsafslutning
 2. Årsrapport