Regnskabsordbog

Lær betydningen af de mest basale regnskabsbegreber

A

 1. A conto
 2. A-skat
 3. Abonnement
 4. Abonnementsfaktura
 5. Afkastningsgrad
 6. Afskrivning
 7. Afslutning af regnskabsår
 8. Aktie
 9. Aktiekapital
 10. Aktieselskab
 11. Aktiv
 12. Aktivernes omsætningshastighed
 13. AM-bidrag
 14. Anlægsaktiv
 15. Anpartsselskab
 16. Anvendt regnskabspraksis
 17. Artsopdelt resultatopgørelse
 18. ATP-bidrag

B

 1. B-skat
 2. Balanceopgørelse
 3. Bankafstemning
 4. Betalingsservice
 5. Bikort
 6. Bilag
 7. Bogføringsloven
 8. Bogføringssystem
 9. Bogholder
 10. Bogholderi

C

 1. CVR-nummer

D

 1. Databehandleraftale
 2. Debet
 3. Dobbelt bogføring
 4. Dækningsbidrag
 5. Dækningsgrad

E

 1. Egenkapital
 2. Egenkapitalens forrentning
 3. Elektronisk faktura
 4. Enkeltmandsvirksomhed

F

 1. Faktura
 2. Fakturadato
 3. Fakturanummer
 4. Fakturaskabelon
 5. Faktureringsprogram
 6. Feriepenge
 7. Firmabil
 8. Forfaldsdato
 9. Forskudsopgørelse
 10. Fradrag
 11. Fremmedkapital
 12. Frikort
 13. Funktionsopdelt resultatopgørelse
 14. Følgeseddel

G

 1. Generalforsamling
 2. Grundlæggende forudsætninger
 3. Gæld
 4. Gældsrente

H

 1. Holdingselskab
 2. Hovedkort

I

 1. IBAN-nummer
 2. Indgående moms
 3. Indtægt
 4. Interessentskab
 5. Investering
 6. Iværksætterselskab

K

 1. Kapacitetsomkostninger
 2. Kapital
 3. Kassekredit
 4. Konkurs
 5. Kortfristede gældsforpligtelser
 6. Kostpris
 7. Kredit
 8. Kreditnota
 9. Kvittering
 10. Kørselsfradrag
 11. Kørselsgodtgørelse

L

 1. Langfristede gældsforpligtelser
 2. Leverandør
 3. Leverandørgæld
 4. Likvide beholdninger
 5. Likviditet
 6. Likviditetsgrad
 7. Løn

M

 1. Mindre anskaffelser
 2. Moms
 3. Momsafregning
 4. Momsfritagelse
 5. Momsindberetning
 6. Momsrapport
 7. Momsregistrering
 8. Momsregler

N

 1. Nettoomsætning
 2. Nøgletal

O

 1. Obligation
 2. Omkostninger
 3. Omkostningsprincippet
 4. Omsætning
 5. Omsætningsaktiv
 6. Outsourcing
 7. Overskud
 8. Overskudsgrad

P

 1. Passiv
 2. Pengestrøm
 3. Pengestrømsopgørelse
 4. Periodisering
 5. Personlig ejet mindre virksomhed
 6. Prisfastsættelse
 7. Profit
 8. Proformafaktura

R

 1. Regning
 2. Regnskabsaflæggelse
 3. Regnskabsklasse
 4. Regnskabsår
 5. Resultatopgørelse
 6. Revisor
 7. Rykker
 8. Rykkergebyr
 9. Rykkerprocedure

S

 1. Scrapværdi
 2. SE-nummer
 3. Selskabsskat
 4. Skattekort
 5. Soliditetsgrad

T

 1. Tilbud
 2. Tilgodehavende
 3. Told

U

 1. Udbytte
 2. Udbytteskat
 3. Udgift
 4. Udgående moms
 5. Underskud

V

 1. Valuta
 2. Vare
 3. Variable omkostninger
 4. Virksomhedsformer
 5. Værdiforringelse
 6. Værdiforøgelse

W

 1. Webshop

Å

 1. Årsafslutning
 2. Årsrapport