Regnskabsordbog

Lær betydningen af de mest basale regnskabsbegreber

A

 1. A conto
 2. A-skat
 3. Abonnement
 4. Abonnementsfaktura
 5. Afkastningsgrad
 6. Afskrivning
 7. Afslutning af regnskabsår
 8. Aktie
 9. Aktiekapital
 10. Aktieselskab
 11. Aktiv
 12. Aktivernes omsætningshastighed
 13. AM-bidrag
 14. Anlægsaktiv
 15. Anpartsselskab
 16. Anvendt regnskabspraksis
 17. Artsopdelt resultatopgørelse
 18. ATP-bidrag

B

 1. B-skat
 2. Balanceopgørelse
 3. Bankafstemning
 4. Betalingsservice
 5. Bikort
 6. Bilag
 7. Bogføringsloven
 8. Bogføringssystem
 9. Bogholder
 10. Bogholderi

C

 1. Cost-benefit analyse
 2. CVR-nummer

D

 1. Databehandleraftale
 2. Debet
 3. Dobbelt bogføring
 4. Driftsselskab
 5. Dækningsbidrag
 6. Dækningsgrad

E

 1. EAN-faktura
 2. Egenkapital
 3. Egenkapitalens forrentning
 4. Elektronisk faktura
 5. Enkeltmandsvirksomhed
 6. Etisk regnskab

F

 1. Faktura
 2. Fakturadato
 3. Fakturanummer
 4. Fakturaskabelon
 5. Fakturering
 6. Faktureringsprogram
 7. Feriepenge
 8. Finansielle poster
 9. Firmabil
 10. Forfaldsdato
 11. Forretningsplan
 12. Forskudsopgørelse
 13. Fradrag
 14. Fremmedkapital
 15. Frikort
 16. Funktionsopdelt resultatopgørelse
 17. Følgeseddel

G

 1. Generalforsamling
 2. Grundlæggende forudsætninger
 3. Gæld
 4. Gældsrente

H

 1. Holdingselskab
 2. Hovedkort

I

 1. IBAN-nummer
 2. Indgående moms
 3. Indtægt
 4. Interessentskab
 5. Internt regnskab
 6. Investering
 7. Iværksætterselskab

K

 1. Kapacitetsomkostninger
 2. Kapital
 3. Kassekredit
 4. Konkurs
 5. Kortfristede gældsforpligtelser
 6. Kostpris
 7. Kredit
 8. Kreditnota
 9. Kvittering
 10. Kørselsfradrag
 11. Kørselsgodtgørelse

L

 1. Langfristede gældsforpligtelser
 2. Leverandør
 3. Leverandørgæld
 4. Likvide beholdninger
 5. Likviditet
 6. Likviditetsgrad
 7. Løn

M

 1. Mindre anskaffelser
 2. Moms
 3. Momsafregning
 4. Momsfritagelse
 5. Momsindberetning
 6. Momsrapport
 7. Momsregistrering
 8. Momsregler

N

 1. Nettoomsætning
 2. Nøgletal

O

 1. Obligation
 2. Omkostninger
 3. Omkostningsprincippet
 4. Omsætning
 5. Omsætningsaktiv
 6. Outsourcing
 7. Overskud
 8. Overskudsgrad

P

 1. Passiv
 2. Pengestrøm
 3. Pengestrømsopgørelse
 4. Periodisering
 5. Personlig ejet mindre virksomhed
 6. Prisfastsættelse
 7. Profit
 8. Proformafaktura

R

 1. Regning
 2. Regnskab
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Regnskabsklasse
 5. Regnskabsår
 6. Resultatopgørelse
 7. Revision
 8. Revisor
 9. Risikoanalyse
 10. Rykker
 11. Rykkergebyr
 12. Rykkerprocedure

S

 1. Scrapværdi
 2. SE-nummer
 3. Selskabsskat
 4. Selvangivelse
 5. Skattekort
 6. Soliditetsgrad

T

 1. Tilbud
 2. Tilgodehavende
 3. Told

U

 1. Udbytte
 2. Udbytteskat
 3. Udgift
 4. Udgående moms
 5. Underskud

V

 1. Valuta
 2. Vare
 3. Variable omkostninger
 4. Virksomhedsformer
 5. Værdiforringelse
 6. Værdiforøgelse

W

 1. Webshop

Å

 1. Årsafslutning
 2. Årsopgørelse
 3. Årsrapport