25% rabat med rabatkoden DECEMBER20
Køb et abonnement før 6. december 2020 og få rabat det første år

Se priser

Regnskabsordbog

Lær betydningen af de mest basale regnskabsbegreber

A

 1. A conto
 2. A-skat
 3. Abonnement
 4. Abonnementsfaktura
 5. Afkastningsgrad
 6. Afskrivning
 7. Afslutning af regnskabsår
 8. Aktie
 9. Aktiekapital
 10. Aktieselskab
 11. Aktiv
 12. Aktivernes omsætningshastighed
 13. AM-bidrag
 14. Anlægsaktiv
 15. Anpartsselskab
 16. Anvendt regnskabspraksis
 17. Artsopdelt resultatopgørelse
 18. ATP-bidrag

B

 1. B-skat
 2. Balanceopgørelse
 3. Bankafstemning
 4. Betalingsservice
 5. Bikort
 6. Bilag
 7. Bogføringsloven
 8. Bogføringssystem
 9. Bogholder
 10. Bogholderi

C

 1. Cost-benefit analyse
 2. CVR-nummer

D

 1. Databehandleraftale
 2. Debet
 3. Dobbelt bogføring
 4. Driftsselskab
 5. Dækningsbidrag
 6. Dækningsgrad

E

 1. EAN-faktura
 2. Egenkapital
 3. Egenkapitalens forrentning
 4. Eksternt regnskab
 5. Elektronisk faktura
 6. Enkeltmandsvirksomhed
 7. Etisk regnskab

F

 1. Faktura
 2. Faktura skabelon
 3. Fakturadato
 4. Fakturanummer
 5. Fakturering
 6. Faktureringsprogram
 7. Feriepenge
 8. Finansielle poster
 9. Firmabil
 10. Forfaldsdato
 11. Forretningsplan
 12. Forskudsopgørelse
 13. Fradrag
 14. Fremmedkapital
 15. Frikort
 16. Funktionsopdelt resultatopgørelse
 17. Følgeseddel

G

 1. Generalforsamling
 2. Grundlæggende forudsætninger
 3. Gæld
 4. Gældsrente

H

 1. Holdingselskab
 2. Hovedkort

I

 1. IBAN-nummer
 2. Indgående moms
 3. Indtægt
 4. Interessentskab
 5. Internt regnskab
 6. Investering
 7. Iværksætterselskab

K

 1. Kapacitetsomkostninger
 2. Kapital
 3. Kassekredit
 4. Konkurs
 5. Kortfristede gældsforpligtelser
 6. Kostpris
 7. Kredit
 8. Kreditnota
 9. Kvittering
 10. Kørselsfradrag
 11. Kørselsgodtgørelse

L

 1. Langfristede gældsforpligtelser
 2. Leverandør
 3. Leverandørgæld
 4. Likvide beholdninger
 5. Likviditet
 6. Likviditetsgrad
 7. Løn

M

 1. Mindre anskaffelser
 2. Moms
 3. Momsafregning
 4. Momsfritagelse
 5. Momsindberetning
 6. Momsrapport
 7. Momsregistrering
 8. Momsregler

N

 1. Nettoomsætning
 2. Nøgletal

O

 1. Obligation
 2. Omkostninger
 3. Omkostningsprincippet
 4. Omsætning
 5. Omsætningsaktiv
 6. Online faktura
 7. Outsourcing
 8. Overskud
 9. Overskudsgrad

P

 1. Passiv
 2. Pengestrøm
 3. Pengestrømsopgørelse
 4. Periodisering
 5. Personlig ejet mindre virksomhed
 6. Prisfastsættelse
 7. Profit
 8. Proformafaktura

R

 1. Regning
 2. Regnskab
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Regnskabsklasse
 5. Regnskabsprogram
 6. Regnskabsår
 7. Resultatopgørelse
 8. Revision
 9. Revisor
 10. Risikoanalyse
 11. Rykker
 12. Rykkergebyr
 13. Rykkerprocedure

S

 1. Scrapværdi
 2. SE-nummer
 3. Selskabsskat
 4. Selvangivelse
 5. Skattekort
 6. Soliditetsgrad

T

 1. Tilbud
 2. Tilgodehavende
 3. Told

U

 1. Udbytte
 2. Udbytteskat
 3. Udgift
 4. Udgående moms
 5. Underskud

V

 1. Valuta
 2. Vare
 3. Varekartotek
 4. Variable omkostninger
 5. Virksomhedsformer
 6. Værdiforringelse
 7. Værdiforøgelse

W

 1. Webshop

Y

 1. Ydelse

Å

 1. Årsafslutning
 2. Årsopgørelse
 3. Årsrapport
 4. Årsregnskabsloven