Regnskabsordbog

Lær betydningen af de mest basale regnskabsbegreber

A

 1. A conto
 2. A-skat
 3. Abonnement
 4. Abonnementsfaktura
 5. Afkastningsgrad
 6. Afskrivning
 7. Afslutning af regnskabsår
 8. Afstemning
 9. Aktie
 10. Aktiekapital
 11. Aktieselskab
 12. Aktiv
 13. Aktivernes omsætningshastighed
 14. AM-bidrag
 15. Anlægsaktiv
 16. Anpartsselskab
 17. Anvendt regnskabspraksis
 18. Artsopdelt resultatopgørelse
 19. ATP-bidrag

B

 1. B-skat
 2. Balanceopgørelse
 3. Bankafstemning
 4. Betalingsservice
 5. Bikort
 6. Bilag
 7. Bogføringsloven
 8. Bogføringssystem
 9. Bogholder
 10. Bogholderi

C

 1. Cost-benefit analyse
 2. CVR-nummer

D

 1. Databehandleraftale
 2. Debet
 3. Debitor
 4. Debitorkartotek
 5. Delfaktura
 6. Depositum
 7. Dobbelt bogføring
 8. Driftsselskab
 9. Dækningsbidrag
 10. Dækningsgrad

E

 1. EAN-faktura
 2. Egenkapital
 3. Egenkapitalens forrentning
 4. Eksternt regnskab
 5. Elektronisk faktura
 6. Enkeltmandsvirksomhed
 7. Estimat
 8. Etisk regnskab

F

 1. Faktura
 2. Fakturadato
 3. Fakturanummer
 4. Fakturaskabelon
 5. Fakturering
 6. Faktureringsprogram
 7. Feriepenge
 8. Finansielle poster
 9. Finansår
 10. Firmabil
 11. Forfaldsdato
 12. Forretningsplan
 13. Forskudsopgørelse
 14. Fradrag
 15. Freelancer
 16. Fremmedkapital
 17. Frikort
 18. Funktionsopdelt resultatopgørelse
 19. Følgeseddel

G

 1. Generalforsamling
 2. Grundlæggende forudsætninger
 3. Gæld
 4. Gældsrente

H

 1. Holdingselskab
 2. Hovedkort

I

 1. IBAN-nummer
 2. Indbetaling
 3. Indgående moms
 4. Indtægt
 5. Interessentskab
 6. Internt regnskab
 7. Investering
 8. Iværksætterselskab

K

 1. Kapacitetsomkostninger
 2. Kapital
 3. Kassekredit
 4. Konkurs
 5. Kontorfællesskab
 6. Kontoudtog
 7. Kortfristede gældsforpligtelser
 8. Kostpris
 9. Kredit
 10. Kreditnota
 11. Kreditor
 12. Kreditorkartotek
 13. Kvittering
 14. Kørselsfradrag
 15. Kørselsgodtgørelse

L

 1. Langfristede gældsforpligtelser
 2. Leverandør
 3. Leverandørgæld
 4. Likvide beholdninger
 5. Likviditet
 6. Likviditetsgrad
 7. Løn

M

 1. Mindre anskaffelser
 2. Moms
 3. Momsafregning
 4. Momsfritagelse
 5. Momsindberetning
 6. Momsrapport
 7. Momsregistrering
 8. Momsregler

N

 1. Nedskrivning
 2. Nettoomsætning
 3. Nøgletal

O

 1. Obligation
 2. Omkostninger
 3. Omkostningsprincippet
 4. Omsætning
 5. Omsætningsaktiv
 6. Omvendt betalingspligt
 7. Online faktura
 8. Opskrivning
 9. Outsourcing
 10. Overskud
 11. Overskudsgrad

P

 1. Passiv
 2. Pengestrøm
 3. Pengestrømsopgørelse
 4. Periodisering
 5. Personalegoder
 6. Personlig ejet mindre virksomhed
 7. Prisfastsættelse
 8. Profit
 9. Proformafaktura

R

 1. Rabat
 2. Regning
 3. Regnskab
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Regnskabsklasse
 6. Regnskabsprogram
 7. Regnskabsår
 8. Resultatopgørelse
 9. Revision
 10. Revisor
 11. Risikoanalyse
 12. Rykker
 13. Rykkergebyr
 14. Rykkerprocedure

S

 1. Scrapværdi
 2. SE-nummer
 3. Selskabsskat
 4. Selvangivelse
 5. Skattekort
 6. Soliditetsgrad

T

 1. Tilbud
 2. Tilgodehavende
 3. Told

U

 1. Udbetaling
 2. Udbytte
 3. Udbytteskat
 4. Udgift
 5. Udgående moms
 6. Underskud

V

 1. Valuta
 2. Vare
 3. Varekartotek
 4. Variable omkostninger
 5. Virksomhedsformer
 6. Værdiforringelse
 7. Værdiforøgelse

W

 1. Webshop

Y

 1. Ydelse

Å

 1. Årsafslutning
 2. Årsopgørelse
 3. Årsrapport
 4. Årsregnskabsloven

Ø

 1. Økonomisystem

Vi værdsætter dit privatliv

Når du tilgår denne hjemmeside, eller bruger nogen af vores mobile apps, indsamler vi muligvis informationer såsom standard detaljer og identifikationer for at bruge det til marketing eller statistiske formål. Du kan give samtykke til disse formål ved at angive dine preferencer nedenfor. Hvis du foretrækker at fravælge dette, kan du alternativt nægte at give samtykke. Vær venligst opmærksom på at noget information stadig kan blive tilbageholdt af din browser, da det er krævende for, at siden kan fungere.