Regnskabsordbog

Lær betydningen af de mest basale regnskabsbegreber

A

 1. A conto
 2. A-skat
 3. Abonnement
 4. Abonnementsfaktura
 5. Afkastningsgrad
 6. Afskrivning
 7. Afslutning af regnskabsår
 8. Aktie
 9. Aktiekapital
 10. Aktieselskab
 11. Aktiv
 12. Aktivernes omsætningshastighed
 13. AM-bidrag
 14. Anlægsaktiv
 15. Anpartsselskab
 16. Anvendt regnskabspraksis
 17. Artsopdelt resultatopgørelse
 18. ATP-bidrag

B

 1. B-skat
 2. Balanceopgørelse
 3. Bankafstemning
 4. Betalingsservice
 5. Bikort
 6. Bilag
 7. Bogføringsloven
 8. Bogføringssystem
 9. Bogholder
 10. Bogholderi

C

 1. Cost-benefit analyse
 2. CVR-nummer

D

 1. Databehandleraftale
 2. Debet
 3. Depositum
 4. Dobbelt bogføring
 5. Driftsselskab
 6. Dækningsbidrag
 7. Dækningsgrad

E

 1. EAN-faktura
 2. Egenkapital
 3. Egenkapitalens forrentning
 4. Eksternt regnskab
 5. Elektronisk faktura
 6. Enkeltmandsvirksomhed
 7. Estimat
 8. Etisk regnskab

F

 1. Faktura
 2. Fakturadato
 3. Fakturanummer
 4. Fakturaskabelon
 5. Fakturering
 6. Faktureringsprogram
 7. Feriepenge
 8. Finansielle poster
 9. Firmabil
 10. Forfaldsdato
 11. Forretningsplan
 12. Forskudsopgørelse
 13. Fradrag
 14. Fremmedkapital
 15. Frikort
 16. Funktionsopdelt resultatopgørelse
 17. Følgeseddel

G

 1. Generalforsamling
 2. Grundlæggende forudsætninger
 3. Gæld
 4. Gældsrente

H

 1. Holdingselskab
 2. Hovedkort

I

 1. IBAN-nummer
 2. Indgående moms
 3. Indtægt
 4. Interessentskab
 5. Internt regnskab
 6. Investering
 7. Iværksætterselskab

K

 1. Kapacitetsomkostninger
 2. Kapital
 3. Kassekredit
 4. Konkurs
 5. Kortfristede gældsforpligtelser
 6. Kostpris
 7. Kredit
 8. Kreditnota
 9. Kvittering
 10. Kørselsfradrag
 11. Kørselsgodtgørelse

L

 1. Langfristede gældsforpligtelser
 2. Leverandør
 3. Leverandørgæld
 4. Likvide beholdninger
 5. Likviditet
 6. Likviditetsgrad
 7. Løn

M

 1. Mindre anskaffelser
 2. Moms
 3. Momsafregning
 4. Momsfritagelse
 5. Momsindberetning
 6. Momsrapport
 7. Momsregistrering
 8. Momsregler

N

 1. Nettoomsætning
 2. Nøgletal

O

 1. Obligation
 2. Omkostninger
 3. Omkostningsprincippet
 4. Omsætning
 5. Omsætningsaktiv
 6. Omvendt betalingspligt
 7. Online faktura
 8. Outsourcing
 9. Overskud
 10. Overskudsgrad

P

 1. Passiv
 2. Pengestrøm
 3. Pengestrømsopgørelse
 4. Periodisering
 5. Personlig ejet mindre virksomhed
 6. Prisfastsættelse
 7. Profit
 8. Proformafaktura

R

 1. Regning
 2. Regnskab
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Regnskabsklasse
 5. Regnskabsprogram
 6. Regnskabsår
 7. Resultatopgørelse
 8. Revision
 9. Revisor
 10. Risikoanalyse
 11. Rykker
 12. Rykkergebyr
 13. Rykkerprocedure

S

 1. Scrapværdi
 2. SE-nummer
 3. Selskabsskat
 4. Selvangivelse
 5. Skattekort
 6. Soliditetsgrad

T

 1. Tilbud
 2. Tilgodehavende
 3. Told

U

 1. Udbytte
 2. Udbytteskat
 3. Udgift
 4. Udgående moms
 5. Underskud

V

 1. Valuta
 2. Vare
 3. Varekartotek
 4. Variable omkostninger
 5. Virksomhedsformer
 6. Værdiforringelse
 7. Værdiforøgelse

W

 1. Webshop

Y

 1. Ydelse

Å

 1. Årsafslutning
 2. Årsopgørelse
 3. Årsrapport
 4. Årsregnskabsloven

Vi værdsætter dit privatliv

Når du tilgår denne hjemmeside, eller bruger nogen af vores mobile apps, indsamler vi muligvis informationer såsom standard detaljer og identifikationer for at bruge det til marketing eller statistiske formål. Du kan give samtykke til disse formål ved at angive dine preferencer nedenfor. Hvis du foretrækker at fravælge dette, kan du alternativt nægte at give samtykke. Vær venligst opmærksom på at noget information stadig kan blive tilbageholdt af din browser, da det er krævende for, at siden kan fungere.