Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Afskrivning

Afskrivning - Hvad er afskrivning?

Afskrivning er en post i virksomhedens regnskab, hvis formål er at afskrive anlægsaktivers værdi i den periode, hvor virksomheden benytter anlægsaktivet. Afskrivning giver for eksempel mulighed for at fordele anlægsaktivets skattefradrag over en længere periode.

Balanceopgørelsen har både aktiver og passiver, hvor aktiver skal afskrives korrekt. I Debitoor kan du afskrive dine aktiver og følge med i afskrivningens udvikling.

I regnskabsmæssig forstand foregår afskrivning på den måde, at man inden for en regnskabsperiode mindsker et aktivs bogførte værdi. Man afskriver aktiver, som har en levetid længere end en enkelt regnskabsperiode. Hvis værdien formindskes inden for en kort periode kaldes det for en nedskrivning

Alle afskrivninger skal registreres i virksomhedens regnskab. Dette kan gøres løbende eller over én omgang, så længe det gøres inden regnskabsårets afslutning.

Hvordan afskriver man et materielt anlægsaktiv?

Når man afskriver et materielt anlægsaktiv, strækker afskrivningen sig typisk over flere regnskabsperioder. På den måde sikrer man sig, at anlægsaktivets aktuelle værdi passer med værdien i virksomhedens regnskab.

Ønsker du eksempelvis at dele årets afskrivninger ud over årets 12 måneder, deler du blot beløbet på den årlige afskrivning op i 12 og bogfører beløbet i hver af de 12 måneder.

Der findes tre former for afskrivning:

1. Lineær afskrivning: Ved at benytte lineær afskrivning afskriver man aktivet med lige store beløb hvert år. Man afskriver alle materielle anlægsaktiver med 25 procent om året. Eksempler på materielle anlægsaktiver tæller blandt andet biler, kontorartikler og ejendomme.

2. Saldometoden: Når man anvender saldometoden til at afskrive, afskriver man aktivets restværdi med en fast procentsats hvert år. Årsagen til dette er, at et aktivs værdiforringelse typisk er størst i første del af aktivets levetid.

3. Straksafskrivning: Hvis du har investeret i et aktiv, hvis værdi er lavere en småanskaffelsesgrænsen (14.100 kr. plus moms i 2020), kan du med fordel anvende straksafskrivning. Ved straksafskrivning afskriver man aktivets fulde købspris i det regnskabsår, hvor aktivet er købt. Det er en forudsætning, at aktivet kun anvendes til erhverv.

Foruden de ovenstående afskrivningsmetoder kan man også benytte sig af degressiv afskrivning og progressiv afskrivning. Ved degressiv afskrivning falder størrelsen på afskrivningen over anlægsaktivets levetid, hvor afskrivning af anlægsaktivet stiger over aktivets levetid ved progressiv afskrivning.

Hertil skal det tilføjes, at afskrivning af finansielle anlægsaktiver ikke følger de ovenstående metoder for afskrivning. Årsagen til dette er, at finansielle anlægsaktivers værdi ikke altid falder over tid. Værdien af finansielle anlægsaktiver kan også stige over tid.

Afskrivning af immaterielle anlægsaktiver

Det er også muligt at afskrive immaterielle anlægsaktiver. Et immaterielt anlægsaktiv er et uhåndgribeligt og ikke-fysisk aktiv, der er af stor værdi for virksomheden. Immaterielle anlægsaktiver tæller for eksempel brandværdi, licenser, kunder og goodwill.

Har man anskaffet sig et immaterielt anlægsaktiv efter den 1. januar 1998, bliver købesummen af dette aktiv årligt afskrevet med 1/7, fordi afskrivningsperioden på et sådan aktiv er 7 år. Har man omvendt købt et immaterielt anlægsaktiv før den 1. januar 1998, afskriver man dette aktiv med 10 procent om året.

Hvad er småanskaffelsesgrænsen?

For at afgøre om et køb af en genstand af værdi skal registreres som et aktiv eller ej, er der nedlagt en beløbsmæssig grænse på 14.100 kr. Det betyder, at hvis din virksomhed køber kontorartikler for over 14.100 kr., skal du registrere købet af disse kontorartikler som et aktiv. Er det ikke et aktiv, kaldes det for en mindre anskaffelse.

Småanskaffelsesgrænsen skal altså forstås således, at det fulde beløb for eksempelvis virksomhedens kontorartikler skal overstige småanskaffelsesgrænsen på 14.100 kr. for at blive bogført som et aktiv.

Debitoor og afskrivning

Når du bogfører en udgift i Debitoor regnskabsprogram, kan du vælge at markere udgiften som et aktiv. Du bliver dernæst bedt om at vurdere aktivets levetid (eller hvor længe du vil benytte aktivet).

Ved hjælp af købsværdien og levetiden benytter Debitoor automatisk den mest almindelige form for afskrivning - lineær afskrivning - til at afskrive aktivets værdi.

Vi værdsætter dit privatliv

Når du tilgår denne hjemmeside, eller bruger nogen af vores mobile apps, indsamler vi muligvis informationer såsom standard detaljer og identifikationer for at bruge det til marketing eller statistiske formål. Du kan give samtykke til disse formål ved at angive dine preferencer nedenfor. Hvis du foretrækker at fravælge dette, kan du alternativt nægte at give samtykke. Vær venligst opmærksom på at noget information stadig kan blive tilbageholdt af din browser, da det er krævende for, at siden kan fungere.