Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Nedskrivning

Nedskrivning - Hvad er en nedskrivning?

Når et aktiv falder pludseligt i værdi, kaldes den reducering af værdien for en nedskrivning.

Hold styr på dine aktiver og deres værdi i Debitoor Regnskabsprogram. Prøv Debitoor Regnskabsprogram gratis i 7 dage og afskriv dit første aktiv i dag.

Hvad er forskellen på afskrivning og nedskrivning?

Forskellen på afskrivning og nedskrivning er, at afskrivning er en gradvis nedskrivning af et aktivs værdi over en forudbestemt periode. Modsat er nedskrivning en øjeblikkelig ændring i aktivets værdi og værdiændringen sker pludseligt.

Når man bruger afskrivning af sine aktiver, er det ofte for at få fordelt fordelen af fradraget over på flere år, end blot det år hvor aktivet er købt. Det er muligt at afskrive et aktiv, hvis levetiden på aktivet er længere end et år, og hvis du har en ide om, hvor længe aktivet kan være i din virksomhed.

Modsat nedskrivning kan et aktiv også få en opskrivning.

Hvorfor skal man lave en nedskrivning?

Ofte køber virksomheder en eller anden genstand af værdi, der skal bruges i virksomheden, og som skal være med til at tilføre virksomheden værdi. Sådan en genstand bliver også kaldt for et aktiv.

Et aktiv kan eksempelvis være en bil, en maskine eller noget andet, der er med til at sikre virksomhedens drift. Der findes to former for aktiver: omsætningsaktiver og anlægsaktiver.

Et aktiv kan falde i værdi, og det er her, at der sker en nedskrivning af aktivet, og det er netop grundet værdiændringen, at man skal lave en nedskrivning af aktivet. Et aktiv skal nedskrives, når der sker en pludselig værdiændring, der sker på under et år.

Hvilket aktiv kan nedskrives?

Som huskeregel kan alle aktiver nedskrives, hvis de på den ene eller anden måde skaber værdi i virksomheden. Det kan enten være, hvis det bliver brugt til produktion, på kontoret eller et tredje sted, men i høj grad hvis aktivet er noget der sælges til kunder.

Hvis aktivet er en del af virksomhedens drift, eller hvis aktivet indgår i virksomhedens lagerbeholdning, så kan aktivet nedskrives, hvis værdien ændres.

Eksempel på nedskrivning

Det er oftest sådan, at det er omsætningsaktiver, der bliver nedskrevet. Omsætningsaktiver er de aktiver, som virksomheden forventer at sælge eller opbruge inden for et års tid.

Prøv derfor at forestille dig, at du har nogle varer på lager, der ikke bliver solgt i den periode, det var forventet - det kan eks. være badetøj, der ikke blev solgt i sommersæsonen.

Det badetøj er pludselig meget mindre værd i efteråret, da det specifikke badetøj ikke er på mode året efter. Derfor kan man vælge at nedskrive værdien af det badetøj markant, da det kun kan sælges for 50% af den ønskede pris. Dette er en nedskrivning af varelager.

Hvordan laver man en nedskrivning i Debitoor

I Debitoor er det muligt at lave en nedskrivning af sine aktiver. Det gør man på følgende måned:

  1. Log ind på din Debitoor profil
  2. Klik på 'Udgifter' og vælg så 'Ny udgift'
  3. Her udfylder du udgiftsoplysningerne
  4. Når du når til udgiftslinjerne skal du skrive, hvad det er for en udgift og vælge den korrekte kategori. Du kan eksempelvis vælge overkategorien 'Lager' og så vælge underkategorien 'Færdigvarer'
  5. Når du har valgt kategorien vil du skulle markere, om udgiften skal håndteres som et aktiv eller ej - her vælger du 'Ja'
  6. Du skal nu skrive, hvad udgiftens pris er, hvor lang levetiden er, samt hvad scrapværdien er
  7. Afslut ved at klikke på 'Gem'

Det er vigtigt, når du opretter en udgift og vil nedskrive den, at du vælger den rigtige kategori, da det ellers ikke vil være en mulighed at lave en afskrivning/nedskrivning af aktivet.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp