Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Opskrivning

Opskrivning - Hvad er en opskrivning?

Når et aktiv stiger i værdi, kaldes den værdiøgning for en opskrivning.

Med Debitoor faktureringsprogram kan du holde styr på din virksomheds aktiver, når de enten falder eller stiger i værdi. Du kan prøve Debitoor gratis i 7 dage.

Når virksomheden har aktiver, kan de enten falde eller stige i værdi. Det kaldes for afskrivning, når et aktiv bliver fordelt udover en periode.

Hvornår skal man lave en opskrivning af aktiver?

Man skal lave en opskrivning af sine aktiver, når det pågældende aktiv øges i værdi. Hvis et aktiv falder i værdi, vil det blive kaldt for en nedskrivning, da værdien falder.

De fleste virksomheder vælger at opskrive et aktiv, når virksomheden mener, at aktivet reelt er mere værd, end det er angivet i regnskabet. Dette kaldes for opskrivning til dagsværdi, og det er, når virksomheden kan dokumentere for, at værdien er højere end kostprisen.

Det er oftest sådan, at virksomheder vælger at lave en opskrivning til dagsværdi, hvis virksomheden mener, at det giver et mere retsvisende billede i virksomhedens balanceopgørelse, hvis aktivet bliver opskrevet til dagsværdi.

Hvad du skal være opmærksom på, når du vil lave en opskrivning af et aktiv

Her er det dog meget vigtigt at understrege, at det ikke er nok, at virksomheden selv synes, at aktivet bør opskrives. Der skal være en eller flere objektive holdninger til, at aktivet er steget i værdi.

Vi opfordrer derfor virksomheder til at tage fat i en revisor, der kan hjælpe med, om det pågældende aktiv kan opskrives, og hvordan man skal gribe det hele an.

Hvilke aktiver kan få en opskrivning?

Der findes to former for aktiver:

Når man taler om anlægsaktiver, findes der tre former for anlægsaktiver:

  • Materielle anlægsaktiver
  • Immaterielle anlægsaktiver
  • Finansielle aktiver

Det er svært at svare på, hvilke aktiver der kan opskrives, da det afhænger af, hvilken regnskabslov virksomheden følger. Det afhænger bl.a. af, om du følger den internationale regnskabslov eller årsregnskabsloven.

Som hovedregel er det dog oftest omsætningsaktiver og materielle anlægsaktiver, der får en opskrivning i regnskabet. Omsætningsaktiver er de aktiver, der som virksomheden forventer at omsætte inden for et år, og det er ofte varelagret, der er omsætningsaktiver.

Hvordan påvirker en opskrivning regnskabet?

Når der bliver lavet en opskrivning, bliver et aktiv mere værd, hvilket tilføjer værdi til virksomheden. Den værdi er med til at påvirke egenkapitalen i den positive retning, og hermed påvirker opskrivningen ikke resultatopgørelsen, men kun balanceopgørelsen.

Grunden til at den ikke påvirker resultatopgørelsen er, at resultatopgørelsen viser virksomhedens omsætning og omkostninger inden for en bestemt periode. Dermed indebærer resultatopgørelsen ikke aktiver og passiver, som i stedet fremgår af balanceopgørelsen.

Sådan laver du en afskrivning i Debitoor

For at lave en afskrivning af et aktiv i Debitoor, skal du gøre følgende:

  1. Log ind på din Debitoor profil
  2. Klik på 'Udgifter' og derefter 'Ny udgift'
  3. Udfyld her de første informationer
  4. Udfyld hvad det er for et aktiv/udgift og vælg en passende kategori til aktivet/udgiften
  5. Hvis du har valgt en kategori der går under anlægsaktiv eller omsætningsaktiv, kan du vælge at sige 'Ja' til at håndtere udgiften som et aktiv
  6. Skriv nu hvad aktivet har kostet, dens levetid og hvad dens scrapværdi er
  7. Afslut ved at klikke på 'Gem'

Det er vigtigt, at du vælger den rigtige kategori til din udgift, da du ellers ikke får muligheden for at håndtere det som et aktiv.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp