Debitoor Regnskabsordbog

Økonomiske begreber forklaret på en simpel og letforståelig måde

Omsætningsaktiver - Hvad er omsætningsaktiver?

Omsætningsaktiver er aktiver, som virksomheder forventer at videresælge, opbruge eller omdanne til kontanter inden for et år. Omsætningsaktiver bliver ofte brugt til at betale kortfristede gældsforpligtelser og spiller en stor rolle for din virksomheds pengestrøm.

I Debitoor regnskabsprogram kan du automatisk bogføre dine aktiver og få overblik over aktivernes værdi. Alt sammen tilgængeligt med få klik. Prøv gratis i 7 dage.

Når man taler om omsætningsaktiver, er det først og fremmest vigtigt at vide, hvad et aktiv er. Et aktiv er alle former for større værdi, der er tilføjet en virksomhed. Aktiver bliver typisk opdelt i to former: anlægsaktiver og omsætningsaktiver.

Hvad bliver betegnet som et omsætningsaktiv?

Som hovedregel består en virksomheds omsætningsaktiver af lagerbeholdning, tilgodehavende og virksomhedens likvide beholdninger. Omsætningsaktiver har en levetid på mindre end 1 år og kan nemt og hurtigt blive omsat til kontanter.

Arten og mængden af omsætningsaktiver varierer typisk fra virksomhed til virksomhed. På den måde kan alt, der potentielt set kan blive omdannet til kontanter, blive bogført som omsætningsaktiver i balanceopgørelsen.

Omsætningsaktiver i form af lagerbeholdning

En virksomheds lagerbeholdning består af alle de varer, som virksomheden har på lager, og som virksomheden kan sælge. Arten af varer afhænger af virksomhedens type, og hvilken branche virksomheden er inden for. Eksempler på en virksomheds lagerbeholdning kan være reservedele til produktion og færdigproducerede varer, der er klar til at blive solgt.

Omsætningsaktiver i form af tilgodehavende

Et tilgodehavende er et beløb, som en virksomhed har tilgode hos en kunde (en debitor). Eksempler på tilgodehavende kan være penge tilgode hos en leverandør, hvis man har indbetalt et for stort beløb til leverandøren, eller hvis en kunde ikke har betalt en forfalden faktura.

Omsætningsaktiver i form af likvide beholdninger

Ligesom tilgodehavende kan likvide beholdninger også være omsætningsaktiver. Likvide beholdninger beskriver midler, der nemt kan blive omsat til kontanter. Virksomhedens likvider er oftest fordelt på forskellige konti såsom virksomhedens kontantbeholdning, og likvide beholdninger beskriver virksomhedens betalingsevne.

Du kan udregne din virksomheds likviditetsgrad ved at dividere omsætningsaktiver med kortfristet gæld og gange dette med 100. Som tommelfingerregel er din virksomheds likviditetsgrad god og sund, hvis den er højere end 150 procent.

Hvordan bogfører man omsætningsaktiver?

Når man bogfører omsætningsaktiver på balanceopgørelsen, arrangerer man omsætningsaktiverne efter deres grad af likviditet. Med andre ord betyder dette, at jo nemmere et omsætningsaktiv kan blive omdannet til kontanter, jo højere på balanceopgørelsen bliver aktivet placeret og omvendt.

Omsætningsaktiver og anlægsaktiver

Det største skel mellem omsætningsaktiver og anlægsaktiver er aktivernes forventede levetid. Omsætningsaktiver har en relativt kort levetid, som typisk er kortere end 1 år, hvorfor omsætningsaktiver også er kendt som kortfristede aktiver. Grundet deres korte levetid er omsætningsaktiver nemmere og hurtigere at omdanne til kontanter.

Anlægsaktivers forventede levetid strækker sig typisk over flere år og tæller større værdier som maskiner, biler, IT-udstyr, ejendomme, etc. Derudover afskriver man anlægsaktiver over deres levetid, så anlægsaktivets værdi stemmer overens med levetiden.

Omsætningsaktiver & Debitoor regnskabsprogram

I Debitoor regnskabsprogram kan du med få klik bogføre anlægsaktiver og omsætningsaktiver. Få overblik over dine omsætningsaktiver, og indtast afskrivning og amortisering. Debitoor regnskabsprogram gør det nemt for dig at bevare overblikket over dine konti.