Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Likviditetsgrad

Likviditetsgrad - Hvad er en likviditetsgrad?

Likviditetsgraden viser, hvor stor en andel virksomhedens omsætningsaktiver udgør i procent af den kortfristede gæld.

Få hjælp til al forarbejdet, når du skal udregne din likviditetsgrad eller andre nøgletal.

Virksomheder udregner likviditetsgraden, når de vil se på, om de har god nok likviditet til at betale kommende regninger.

Hvad er likviditetsgrad 1 og 2?

Inden for nøgletallet likviditetsgrad findes der to måder at beregne likviditetsgraden på. Forskellen på likviditetsgrad 1 og 2 er, at beregningen af likviditetsgrad 2 stiller højere krav end beregningen af likviditetsgrad 1.

Fælles for både likviditetsgrad 1 og 2 er, at de vurderer virksomhedens likviditet, og det er oftest likviditetsgrad 2, der bliver beregnet i virksomheder Formel for likviditetsgrad 1 og 2 er:

Likviditetsgrad 1: Likvide midler + udestående fordringer / Kortfristet gæld = likviditetsgrad

Likviditetsgrad 2: Omsætningsaktiver x 100 / Kortfristet gæld = likviditetsgrad

For at kunne benytte de to formler, er det vigtigt at vide, hvad de forskellige tal indebærer. I forhold til likviditetsgrad 1, så er likvide midler også kendt som likvide beholdninger. Det er midler, der hurtigt kan omsættes som eksempelvis penge. Udestående fordringer er typisk, hvis virksomheden har et krav imod en kreditor, som oftest består af et pengebeløb.

I forhold til likviditetsgrad 2 er omsætningsaktiver den gruppe af aktiver, der forventes at blive solgt ud inden for 12 måneder. Den kortfristede gæld, som er en del af begge likviditetsgrader, er den gæld, der bliver betalt inden for et år.

Beregning af likviditetsgrad eksempel

I og med at det er likviditetsgrad 2, der er den mest udbredte formel, er det også den, der vil blive brugt i eksemplet. Lad os antage at virksomheden Svejseudstyr A/S har omsætningsaktiver for 200.000 kr. og samtidig en kortfristet gæld på 100.000 kr. Beregningen vil derfor se således ud:

200.000 x 100/ 100.000 = 200 %

Hvornår er en likviditetsgrad god?

Der er en tommelfingerregel, når man gerne vil vide, om likviditetsgraden er god eller dårlig. Hvis likviditetsgraden ligger på under 150% anses likviditetsgraden for at være ikke tilfredsstillende, og hvis den ligger på 150-200% fremstår likviditetsgraden som tilfredsstillende. Hvis tallet er højere end 200%, ligesom det er med Svejseudstyr A/S, er likviditetsgraden meget tilfredsstillende.

Når likviditetsgraden ikke er tilfredsstillende betyder det, at virksomheden kan være i fare for at overleve, hvis der kommer uventede regninger. Likviditetsgraden er et vigtigt nøgletal at have styr på, og det er et nøgletal virksomheder med fordel kan lægge kræfter i at forbedre.

Likviditetsgrad og soliditetsgrad?

Både likviditetsgraden og soliditetsgraden er nøgletal, der har meget at sige, om virksomhedens økonomi. Det er også to af de mest centrale nøgletal, som eventuelle investorer kigger nærmere på forud for en investering.

Forskellen på de to nøgletal er, at likviditetsgraden viser, om virksomheden kan betale kommende regninger, hvor at soliditetsgraden viser, hvor stort et tab, som virksomheden kan få uden, at det får konsekvenser for kreditorerne.

Begge tal bruges, når virksomheden vil se, hvor stærkt virksomheden står overfor de regninger, der vil komme i den nære samt fjerne fremtid.

Hvad hedder likviditetsgrad på engelsk?

Der kan være tilfælde, hvor det er nødvendigt at vide, hvad likviditetsgraden hedder på engelsk. Her skal virksomheder være opmærksomme, da der er flere oversættelser, der er korrekte.

Likviditetsgrad kan hedde:

  • Liquidity ratio
  • Ratio of liquidity
  • Cash-to-current-liabilities ratio
  • Quick ratio
  • Liquid ratio

Debitoor og likviditetsgrad

For at kunne beregne likviditetsgraden er det vigtigt at kende til både gæld og aktiver. Med Debitoor ved hånden, kan du som virksomhedsejer nemt og hurtigt finde de tal, der gør, at du kan beregne likviditetsgraden samt alle andre nøgletal.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp