Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Nøgletal

Nøgletal - Hvad er et nøgletal?

Et nøgletal er et tal, der er med til at beskrive virksomhedens finansielle situation.

Hold styr på din virksomheds økonomi og find alle tal du skal bruge for at beregne nøgletal. Prøv Debitoor gratis i 7 dage.

Nøgletal bliver også omtalt som finansielle nøgletal eller økonomiske nøgletal, men alle tre begreber dækker over det samme.

Nøgletal bliver brugt til både internt og eksternt brug, når der skal kigges på, hvordan virksomhedens økonomi udvikler sig inden for forskellige områder. Netop derfor bliver nøgletal udregnet år efter år, så udviklingen nemmere kan analyseres.

Beregning af nøgletal

Der er mange forskellige nøgletal, som virksomheder af den ene eller anden grund, finder nødvendigt at beregne. For at beregne nøgletal er det vigtigt at have styr på regnskabet først. Alle posteringer skal være bogført før, at nøgletallene kan udregnes. Uden korrekt bogføring bliver der heller ikke en korrekt beregning af nøgletal.

Det er nemlig i regnskabet, at tallene, der skal bruges til at udregne nøgletallet, kan findes. Nogle gange kan tallet findes direkte i regnskabet, hvor at tallet i andre tilfælde skal findes på anden vis.

De vigtigste nøgletal i en regnskabsanalyse er:

  • Likviditetsgrad
  • Soliditetsgrad
  • Afkastningsgrad
  • Overskudsgrad
  • Egenkapitalens forrentning
  • Dækningsgrad
  • Aktivernes omsætningshastighed

Nøgletal formler

Der findes en lang række nøgletal, som hver især har en formel til beregningen af nøgletallet. De 7 mest brugte og vigtigste nøgletal er skrevet opover, og hvordan det økonomiske nøgletal beregnes ses nedenfor.

Likviditetsgrad

Likviditetsgraden fortæller noget om, hvorvidt virksomheden har mulighed for at betale kommende regninger. Hvis likviditetsgraden skal være tilfredsstillende i en virksomhed, bør tallet ligge over 100%, og det anbefales, at tallet også er over 150-250%.

Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver x 100 / Kortfristet gæld

Solidaritetsgrad

Soliditetsgraden udregnes således, at virksomheden kan se, hvor robust virksomheden er. Nøgletallet viser, hvor stor en andel egenkapitalen udgør af virksomhedens samlede aktiver. Soliditetsgraden anses som tilfredsstillende, når den ligger over 30%, men mere tilfredsstillende, når den ligger over 40%.

Soliditetsgrad = Egenkapital x 100 / Aktiver

Afkastningsgrad

Afkastningsgraden viser, hvor meget virksomheden har formået at generere et overskud for aktiverne. En god afkastningsgrad ligger på 5-10%, men allerhelst højere. Jo højere procenten er, jo bedre har virksomheden været til at lave et overskud ud fra aktiverne.

Afkastningsgrad = Driftsresultat x 100 / Aktiver

Overskudsgrad

Overskudsgraden er ret simpel, da den viser, hvor stor en procentdel af den samlede omsætning, der rent faktisk er et overskud. Oftest beregnes overskudsgraden ud fra hele virksomhedens økonomi, men der kan også være en fordel at beregne overskudsgraden ud fra enkelt produkter eller ydelser. Jo højere overskudsgraden er jo bedre, men alt over 5% er et tilfredsstillende resultat.

Overskudsgrad = Driftsresultat x 100 / Omsætning

Egenkapitalens forrentning

Egenkapitalens forrentning beregnes for at se, hvor stor en procentdel af virksomhedens egenkapital der laver et overskud. En tilfredsstillende procent er mellem 10-19%, men alt over det er meget tilfredsstillende.

Egenkapitalens forrentning = Resultat før skat x 100 / Egenkapital

Dækningsgrad

Dækningsgraden er god at udregne, da den viser hvor stor en andel af virksomhedens samlede omsætning, der er tilbage til faste omkostninger. Dækningsgraden skal gerne ligge på 11-20%, men også gerne over 20%.

Dækningsgrad = Dækningsbidrag x 100 / Omsætning

Aktivernes omsætningshastighed

Aktivernes omsætningshastighed er med til at vise, hvor god virksomheden er til at sælge varerne/aktiverne på lageret.

Aktivernes omsætningshastighed = Omsætning / Aktiver

Hvad er formålet med økonomiske nøgletal?

Hver enkelt nøgletal har hver sin funktion, og derfor er formålet med de økonomiske nøgletal også forskellige. Oftest udarbejder virksomheden de forskellige nøgletal for at sammenligne nøgletal fra forrige år.

Det kan eksempelvis være brugbart at se på, hvordan soliditetsgraden eller afkastningsgraden har udviklet sig de sidste tre regnskabsår. Tallene kan give svar på, om virksomheden har mulighed for at lave en intern investering, eller om det er for risikabelt.

Udover at virksomheden kan bruge det til internt at holde øje med udviklingen, kan virksomheder samtidig sammenligne nøgletal med virksomheder, der ligner dem selv. Det er også nøgletal, som investorer er interesserede i, da de ofte afspejler, om virksomheden har en sund økonomi eller ej.

Nøgletal i regnskabsanalyse

Virksomheder kan vælge at foretage en regnskabsanalyse, hvis de ønsker at få et dybere indblik i alle hjørne er den finansielle situation. I andre tilfælde kan det være fordi, at eventuelle investorer ønsker at se regnskabsanalysen før, at investeringen finder sted.

Nøgletal udgør den mest centrale del af regnskabsanalyse, hvilket også er derfor, at de er yderst vigtige at udregne korrekt. For at sammenligne kan man finde nøgletal for virksomheder, der minder om ens egen virksom på bl.a. Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Debitoor og nøgletal

Debitoor regnskabsprogram er et godt værktøj til dig, der driver en virksomhed og gerne vil have styr på alle aspekter af virksomheden. En del af det at lave korrekte nøgletal er også at sørge for, at al bogføring er udført korrekt. Debitoor gør bogføringen og fakturering nem, så det er enkelt, når nøgletallene skal beregnes.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp