Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Aktivernes omsætningshastighed

Aktivernes omsætningshastighed - Hvad er aktivernes omsætningshastighed?

Aktivernes omsætningshastighed er et tal, der viser, om virksomheden er hurtig eller langsom til at omsætte sine aktiver.

Aktivernes omsætningshastighed er en af virkomhedens mest centrale nøgletal.

Aktivernes omsætningshastighed er et centralt nøgletal, der kan give et indblik i, hvor god den specifikke virksomhed er til at omsætte ud fra de aktiver, der er på lageret.

Hvordan beregner man aktivernes omsætningshastighed?

For overhovedet at kunne beregne aktivernes omsætningshastighed er det vigtigt, at man kender til to tal først. Det første tal er virksomhedens samlede omsætning, og virksomhedens samlede balance.

Den samlede omsætning findes ved at sammenlægge alle solgte varer og ydelser. Det er her vigtigt ikke at forveksle omsætningen med overskuddet, som i stedet er det, som virksomheden tjener på.

Virksomhedens samlede balance findes i balanceopgørelsen, som automatisk bliver lavet, hvis man er bruger af Debitoor.

Aktivernes omsætningshastighed formel

Efter at have fundet både virksomhedens omsætning og balance er næste skridt at indsætte disse to tal i en formel. For at lave en beregning af aktivernes omsætningshastighed skal følgende formel tages i brug:

Omsætning / Samlet balance = aktivernes omsætningshastighed

For at beregne aktivernes omsætningshastighed tages omsætningen og divideres med den samlede balance, hvorefter nøgletallet aktivernes omsætningshastighed er beregnet.

Lad os tage et eksempel:

Din virksomhed har en samlet omsætning i 2019 på 1.000.000 kr. og har en samlet balance på 2.000.000 kr. Ved at sætte de to tal ind i formlen ser det sådan ud:

1.000.000 / 2.000.000 = 0,5

For at få tallet i procent skal kommaet blot flyttes to pladser til højre, hvilket giver tallet 50% i dette tilfælde. Virksomhedens omsætningshastighed af aktiver er på 50%, hvilket betyder at virksomheden i 2019 formåede at omsætte 50% af aktiverne.

Aktivernes omsætningshastighed betydning

Efter at have beregnet aktivernes omsætningshastighed og eksemplet viser, at virksomheden havde en omsætningshastighed på 50%, skal man se på, hvad tallet betyder. Skal aktivernes omsætningshastighed være høj eller lav?

Som udgangspunkt er en høj omsætningsgrad god, fordi jo tættere tallet ligger på 1 (før det omsættes til procent), jo bedre er det. Dog vil der altid være brancher, hvor en lavere aktivernes omsætningshastighed er acceptabel. Derfor vil det være en god ide at se på andre nøgletal fra samme branche, da det gør tallet meget nemmere at sammenligne.

Eksempelvis har de fleste dagligvarebutikker en høj aktivernes omsætningshastighed, da de fleste varer kommer hurtigt ind og hurtigt ud. På den anden side kan der være brancher, hvor aktiverne ligger længere.

Sammenhæng mellem afkastningsgrad, overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed

Sammen med aktivernes omsætningshastighed forekommer både afkastningsgraden og overskudsgraden i en rentabilitetsanalyse, som alle tre er nøgletal, der giver et billede af, hvor god virksomheden er til at forrente den samlede kapital.

De tre tal hænger sammen, og derfor er det brugbart at gå dybere ind i dem hver især, hvis tallene skal forbedres.

Aktivernes omsætningshastighed på engelsk

I og med at mange regnskaber for udenlandske virksomheder kun findes på engelsk, kan det være godt at vide, hvad aktivernes omsætningshastighed hedder på engelsk. På engelsk hedder aktivernes omsætningshastighed 'asset turnover ratio'.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp