Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Afkastningsgrad

Afkastningsgrad - Hvad er en afkastningsgrad?

Afkastningsgraden kan vise, hvor god virksomheden har været til at skabe et overskud ud fra investeret kapital.

Afkastningsgraden er en ud af mange nøgletal, man med fordel kan beregne.

Afkastningsgraden er et af de tal, der er mest centrale nøgletal for en virksomhed. Derudover er det et nøgletal, der sagtens kan sammenlignes med andre virksomheder, der ikke er i samme branche.

Beregning af afkastningsgrad

Hvis man gerne vil lave en udregning af afkastningsgraden, skal man først og fremmest kende til virksomhedens 'Resultat før renter', også kendt som 'Resultat af primær drift' eller 'Nettoresultat'. Derudover skal man kende til de samlede aktivers værdi i virksomheden.

I Debitoor kan nettoresultatet findes i resultatopgørelsen, og aktiverne kan findes i balanceopgørelsen.

Afkastningsgrad formel

For at kunne beregne afkastningsgraden skal man bruge en formel, som ser ud som følgende:

Nettoresultat / aktiver x 100% = Afkastningsgrad

Man tager altså nettoresultat og ganger det tal med 100, hvorefter det tal divideres med de samlede aktiver. Det vil altså sige, at hvis en virksomhed har et nettoresultat på 500.000 kr. og samtidig har aktiver for 350.000 kr, ser formen sådan ud:

500.000 / 350.000 x 100% = 42%

Virksomheden har en afkastningsgrad på 42%, hvilket betyder, at når der investeres aktiver for 100 kr., kommer der et afkast på 42 kr. Med andre ord formår virksomheden at skabe et overskud på 42% ud fra den investerede kapital.

Det kan ske, at der er en negativ afkastningsgrad, hvilket betyder at virksomheden ikke har skabt et overskud på baggrund af kapitalen.

Hvad er en god afkastningsgrad?

Det kan være svært at vurdere, hvad der gør en afkastningsgrad tilfredsstillende, eller hvornår en afkastningsgrad er god eller dårlig. Man skal se på afkastningsgraden i forhold til markedsrenten, da tommelfingerreglen lyder, at afkasningsgraden som minimum skal være højere end markedsrenten.

Markedsrenten er den rente, der bliver fastsat på baggrund af den kredit, der udbydes på markedet, og hvor mange der efterspørger denne kredit. Hvis der er høj efterspørgsel, stiger markedsrenten, og hvis der er lav efterspørgsel, falder markedsrenten.

Hvis man kender til markedsrenten, kan man derudfra se, om der er tale om en høj afkastningsgrad eller en lav afkastningsgrad. Hvis afkastningsgraden ligger under markedsrenten, er der tale om en afkastningsgrad der ikke er tilfredsstillende og som er for lav. Derimod hvis afkastningsgraden ligger over markedsrenten, er der tale om en god og tilfredsstillende afkastningsgrad.

Afkastningsgrad og egenkapitalens forrentning

Der er en sammenhæng mellem afkastningsgrad og egenkapitalens forrentning. Ved at sammenligne de to tal kan man se, om virksomheden tjener penge på fremmedkapitalen eller ej.

Hvis egenkapitalens forrentning er mindre end afkastningsgraden, så betyder det, at virksomheden taber penge på fremmedkapitalen. Modsat hvis egenkapitalens forrentning er større end afkastningsgraden tegner det et billede af, at virksomheden får mere værdi fra fremmedkapitalen, end hvad det koster at få fremmedkapitalen ind i virksomheden.

Afkastningsgrad, overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed

Sammen med afkastningsgraden indgår blandt andet overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed i en rentabilitetsanalyse. For at beregne afkastningsgraden kan overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed ganges med hinanden. Formlen lyder sådan:

Overskudsgrad x aktivernes omsætningshastighed = afkastningsgrad

Ved at gå ned i virksomhedens overskudsgrad, samt aktivernes omsætningshastighed, kan virksomheden få et bedre indblik i, hvorfor afkastningsgraden er, som den er. Hvis afkastningsgraden skal forbedres, så er det også de to tal, der med fordel kan arbejdes med.

Der er en forskel på overskudsgrad og afkastningsgrad, da overskudsgraden viser, hvor stor en andel af virksomhedens omsætning, der genererer et overskud. Afkastningsgraden viser derimod, hvor stor et overskud der skabes på baggrund af den investerede kapital.

Afkastningsgrad på engelsk

I nogle tilfælde kan afkastningsgraden også blive kaldt 'ROIC afkastningsgrad', da ROIC betyder 'return of invested capital' og hermed refererer til betydningen af ordet 'afkastningsgrad'. Det er specielt i forbindelse med mulige investeringer, at investorer kigger på virksomhedens ROIC og sammenligner med andre virksomheder.

Afkastningsgrad på engelsk kan enten hedde 'rate of return', 'primary ration' eller 'yield rate'.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp