Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Egenkapitalens forrentning

Egenkapitalens forrentning - Hvad er egenkapitalens forrentning?

Egenkapitalens forrentning angiver, hvor meget af den indskudte kapital der forrentes.

Få styr på din virksomheds nøgletal, fakturering og meget mere. Prøv Debitoor regnskabsprogram gratis i 7 dage.

Egenkapitalens forrentning er et nøgletal, der viser, hvor meget ejerne i virksomheden tjener på, at der er skudt egenkapital i virksomheden.

Beregning af egenkapitalens forrentning

For at kunne beregne egenkapitalens forrentning er der to tal, der skal findes i regnskabet. Det første tal er virksomhedens samlede egenkapital, som kan findes ved at trække passiverne fra aktiverne i virksomheden.

Dernæst skal virksomhedens resultat efter finansielle omkostninger findes. Finansielle omkostninger er eksempelvis renteudgifter, rykkergebyrer og difference i valutakurser. Efter at have fundet egenkapitalen, samt virksomhedens resultat efter finansielle omkostninger, kan egenkapitalens forrentning beregnes.

Egenkapitalens forrentning formel

Det kræver en formel for at kunne beregne egenkapitalens forrentning, og den formel er således:

Resultat efter finansielle omkostninger / egenkapital x 100 = egenkapitalens forrentning

Først tager man altså resultatet efter de finansielle omkostninger, dividerer det med egenkapitalen, hvorefter det tal ganges med 100. Denne beregning giver egenkapitalens forrentning.

Lad os tage et eksempel:

En virksomhed har et resultat efter finansielle omkostninger på 40.000 kr. og har samtidig en egenkapital på 250.000 kr. Dette giver følgende beregning:

40.000 / 250.000 x 100 = 16%

I dette tilfælde har virksomheden 16% i egenkapitalens forrentning, hvilket betyder at virksomheden tjener 16% af den indskudte egenkapital.

Hvornår er egenkapitalens forrentning tilfredsstillende?

Egenkapitalens forrentning siger ikke meget, når man blot forholder sig til tallet alene. For at vide om virksomheden har en god eller dårlig forrentning, er det nødvendigt at sammenligne med markedsrenten. Markedsrenten er den rente, der bliver fastsat af bankerne ud fra udbud og efterspørgsel.

Som tommelfingerregel kan man sige, at hvis egenkapitalens forrentning er højere end markedsrenten, har man en god forrentning. Derimod hvis egenkapitalens forrentning er lavere end markedsrenten, er forrentningen ikke tilfredsstillende.

I og med at egenkapitalens forrentning er højere end markedsrenten, betyder det også, at virksomhedens egenkapital giver en bedre forrentning, end hvis virksomheden havde lavet andre investeringer.

Hvad påvirker egenkapitalens forrentning?

Der er mange ting, der kan påvirke egenkapitalens forrentning. Bl.a. bliver egenkapitalens forrentning påvirket af, hvis virksomheden har et lavere resultat end andre år, men stadig har samme egenkapital. Dette giver en væsentlig lavere forrentning end andre år.

Andre nøgletal, såsom afkastningsgraden og gældsrenten, har også indflydelse på egenkapitalens forrentning.

Afkastningsgrad og egenkapitalens forrentning

Der er en forbindelse mellem virksomhedens afkastningsgrad og egenkapitalens forrentning. Det er sådan, at hvis afkastningsgraden er højere end egenkapitalens forrentning, så betyder det, at virksomheden taber på fremmedkapitalen.

Omvendt hvis afkastningsgraden er lavere end egenkapitalens forrentning, så betyder det, at virksomheden tjener på fremmedkapitalen. Det betyder også, at virksomheden derfor ikke kan se mening i at låne penge udefra.

Egenkapitalens forrentning på engelsk

På engelsk bliver egenkapitalens forrentning oversat til return on equity, og ofte bruges forkortelsen ROE også. Det skal dog siges, at nogle større virksomheder bruger andre forkortelser for egenkapitalens forrentning, men dette vil oftest stå forrest i regnskabet.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp