Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Egenkapital

Egenkapital - Hvad er en egenkapital?

Egenkapitalen er et udtryk for virksomhedens værdi.

Hold styr på aktiverne og passiverne i din virksomhed med Debitoor regnskabsprogram, og få et overblik over din virksomheds økonomi. Prøv gratis i 7 dage.

Egenkapitalen er virksomhedens værdier (aktiver) fratrukket virksomhedens gæld (passiver). Egenkapitalen udgør, hvad virksomheden har af formue, og startkapitalen medregnes i egenkapitalen.

I en virksomhed er der både aktiver og passiver. Aktiver er en genstand af værdi, og et passiv er den kapital, der har finansieret virksomheden. Der er altså både ejendele og gæld i en virksomhed.

For at se, hvad virksomheden har af formue skal virksomheden udarbejde en balanceopgørelse. Her bliver aktiverne og passiverne sat overfor hinanden, så man kan se, om der er balance i regnskabet.

Hvordan finder jeg egenkapitalen?

Når du skal finde ud af, hvad din virksomheds egenkapital er, er det vigtigt at vide, at egenkapitalen opdeles i 4 dele:

  • Startkapitalen: Ved opstart af bestemte virksomheder, skal der kastes en kapital ind, ved opstart af virksomheden. I både aktieselskaber, anpartsselskaber og i iværksætterselskaber er der et kapitalkrav.
  • Opskrivninger: Hvis et aktiv får en øget værdi, er der tale om en opskrivning. Det beløb, som aktivet er steget med bliver overført til egenkapitalen.
  • Overført overskud: Hvert år skal virksomheden lave en resultatopgørelse, hvor man her kan se, hvor meget overskud virksomheden har skabt, det pågældende år. Det overskud, eller underskud, bliver ført over til egenkapitalen. Så, hvis der er et overskud, forøges egenkapitalen, og hvis der er et underskud, forringes egenkapitalen.
  • Udbytte: Et udbytte er, når en aktie har givet overskud, og det overskud føres over til egenkapitalen.

Hver post skal fremgå af egenkapitalsopgørelsen, som nogle virksomheder skal lave. Om en virksomhed skal aflægge egenkapitalsopgørelsen, afhænger af, hvilken regnskabsklasse virksomheden er i.

Skal min virksomhed lave en egenkapitalsopgørelse?

Hvis din virksomhed er i regnskabsklasse A, og hermed er en personlig ejet mindre virksomhed, enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab, skal der ikke laves en egenkapiatlsopgørelse.

Hvis din virksomhed er i regnskabsklasse B, og hermed er et lille aktieselskab, eller et lille anpartsselskab), er der ikke et krav til at lave en egenkapitalsopgørelse. Tidligere var dette lovpligtigt, men loven blev ophæver tilbage i 2016.

Derimod hvis din virksomhed er i regnskabsklasse C og D, er der et lovpligtigt krav til egenkapitalsopgørelse.

Hvordan laver jeg en egenkapitalsopgørelse?

Der findes to måder at udarbejde sin egenkapitalsopgørelse på:

  • Den summariske metode: Ved brug af denne metode vises udviklingen fra starten af året til slutningen for de samlede poster i egenkapitalen.
  • Den fuldstændige metode: Ved brug af denne metode vises udviklingen fra starten af året til slutningen for hver enkelt post i egenkapitalen.Hver post, eksempelvis startkapital, skal beskrives.

Det er kun virksomheder i regnskabsklasse B, der må benytte sig af den summariske metode. Virksomheder i regnskabsklasse B, må gerne vælge at bruge den fuldstændige metode, men det er ikke et krav. Virksomheder i regnskabsklasse C og D må derimod ikke benytte sig af den summariske metode, men er forpligtet til at bruge den fuldstændige metode.

Debitoor og egenkapital

Med Debitoor regnskabsprogram kan du nemt holde styr på din egenkapital. Du kan løbende indtaste dine aktiver, og vælge at skrive købspris, samt aktivets forventede levetid. På den måde kan du få overblik over dine aktivers værdier. Du har mulighed for løbende at følge med i både resultatopgørelsen, balanceopgørelsen og momsrapporten.