Balanceopgørelsen viser alle aktiver og passiver

Funktionen i en balanceopgørelsen er finde ud af, hvilken værdi virksomheden har.

Alle virksomhedens aktiver og passiver er en del af balanceopgørelsen. Aktiver er en genstand af værdi, som virksomheden ejer, og passiver er det, der har finansieret aktiverne.

I en balanceopgørelse bliver aktiverne stillet op på den ene side, og passiverne bliver stillet op på den modsatte side.

  • Få et overblik
  • Gør klar til årsrapporten
  • Sammenlign andre regnskabsår

Se balanceopgørelsen nu

En oversigt over balanceopgørelsen som man kan få i Debitoor

En række skærme der alle viser en balance der stemmer, og som kan bruges i årsrapporten

En del af årsrapporten

Hvert år skal anpartsselskaber, aktieselskaber og interessentskaber indsende en årsrapport, der viser økonomien for det foregående regnskabsår.

Balanceopgørelsen skal indgå som en del af årsrapporten, og det er derfor vigtigt, at balanceopgørelsen er klar, når årsrapporten skal indsendes.

For andre virksomheder er balanceopgørelsen valgfri, men det kan alligevel være en fordel at have en.

Gør balanceopgørelsen klar til årsrapporten

Balancen skal stemme

Det vigtige i en balanceopgørelse er, at hver side af balancen stemmer.

Hvis en balanceopgørelse skal stemme, er det nødvendigt, at aktiv sidens tal er lige med passiv sidens tal.

Hvis tallene er forskellige betyder det, at balancen ikke stemmer. Der er med andre ord ikke lighed mellem aktiverne, og passiverne der har finansieret aktiverne.

Få din balanceopgørelse til at stemme

En balanceopgørelse der stemmer fordi den er blevet automatisk i Debitoor

Et dokument og en lommeregner, men lommeregneren skal ikke bruges, når en balanceopgørelse skal laves i Debitoor

Automatisk balanceopgørelse

Debitoor gør det nemt at få balanceopgørelsen klar til årsrapporten.

Hver gang der sker ændringer i aktiverne og passiverne, vil balanceopgørelsen blive opdateret helt uden man skal røre en finger.

En automatisk balance giver mere tid til bogføring og fakturering.

Se den opdaterede balanceopgørelse

Overblik over hvordan aktiverne er finansieret

Balanceopgørelsen giver virksomheder mulighed for at se, hvordan aktiverne er finansieret.

Passiverne bliver opdelt efter egenkapital, hensatte forpligtelser og gældsforpligtelser.

Det har stor betydning for en virksomheds økonomi, om det er betalt med lånte penge eller ej.

Prøv Debitoor nu

En computer der har Debitoor åben og hvor man kan se alle aktiver og få et overblik

Et billede af balanceopgørelsen som man i Debitoor nemt kan sammenligne med andre regnskabsår

Sammenlign tidligere regnskabsår

I balanceopgørelsen kan man vælge, om man vil se det forrige års balanceopgørelse samtidig med det nuværende.

Det kan give en mulighed for at se, hvordan virksomhedens økonomi har udviklet sig det seneste år.

Sammenligningen kan være med til at vise, om der er optaget mere eller mindre gæld for at finansiere aktiver.

Sammenlign regnskabsår

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp