Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Omsætning

Omsætning - Hvad er en omsætning?

En omsætning, er en virksomheds fælles indtægter, inden for en bestemt periode, beregnet i det pågældendes land valuta.

Hold styr på din omsætning med Debitoor regnskabsprogram, som du kan prøve gratis i 7 dage.

Indtægterne vil oftest omfatte poster såsom kontantsalg, og de indtægter der kommer fra salg af ydelser eller varer. I visse tilfælde kan omsætningen også indebære investeringsafkast. Et investeringsafkast er, når en investering, som virksomheden har foretaget, giver afkast.

Lad os tage et eksempel:

Hvis Erik Hansen sælger for 9.000 kr. træ i maj måned, men samtidig tjener 400 kr. på en foretaget investering, så er hans samlede omsætning i maj måned på 9.400 kr.

Erik Hansens omsætning: 9.000 kr. + 400 kr. = 9.400 kr.

Hvad betyder omsætningen for en virksomhed?

Omsætningen i en virksomhed fortæller ikke noget, om de omkostninger virksomheden har, da det kun belyser, hvad virksomheden har af indtægter. Det vigtige i en virksomhed er, at se på, hvor stort et overskud en bestemt regnskabsperiode har genereret.

For at finde overskuddet i en virksomhed skal man trække alle omkostninger, der har været i forbindelse med salget, fra. For at komme tilbage til første eksempel, så havde Erik Hansen en omsætning på 9.400 kr. Dette er ikke hans overskud.

Erik Hansen har ingen udgifter til lønninger, men han har dog haft en udgift på transport af træet på 1.300 kr. Overskuddet udregnes hermed som følgende:

Omsætning – Udgifter = overskud

Erik Hansens overskud: 9.400 – 1.300 = 8.100 kr.

Omsætning og bogføring

Hvert år skal virksomheder aflægge regnskab, og her skal virksomhedens omsætning fremgå øverst. En vigtig huskeregel er her, at omsætningen skal være fratrukket moms, afgifter samt skat. Omsætningen fremgår ofte i årsregnskabet under navnet nettoomsætning.

Hvordan holder man styr på omsætningen?

Det kan godt være en udfordring at holde styr på omsætningen, og der er grundlæggende tre måder, dette kan gøres på. Det vigtige er, at man følger én måde, ellers kan der gå rod i regnskabet. Det kan føre til, at virksomheden ikke får det rigtige billede af virksomhedens økonomi.

Omsætningen kan bogføres på følgende måder:

  • Faktureringskriteriet: Her faktureres salget på samme dag, som virksomheden har solgt en vare eller ydelse.
  • Produktionskriteriet: Her faktureres salget, når virksomheden har produceret varen.
  • Betalingsprincippet: Her faktureres salget, når virksomheden har modtaget betaling fra kunden.

Den første fremgangsmåde er den metode, der er mest udbredt blandt virksomheder. En vigtigt ting i forhold til den valgte bogføringsmetode er, at det skal fremgå af årsregnskabet under punktet 'Anvendt regnskabspraksis', hvilken metode der er benyttet.

Hold styr på omsætningen med Debitoor

Som bruger af Debitoor regnskabsprogram, kan du nemt holde styr på dine indtægter og hermed også din omsætning. Omsætningen bliver registreret efter faktureringsprincippet, så lige så snart, at en elektronisk faktura udsendes, kan dette ses i indtægterne.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp