Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Indtægt

Indtægt - Hvad er en indtægt?

En indtægt er en tilgang af værdi, som en øger en virksomheds pengebeholdning. Det modsatte af en indtægt er en udgift.

Med Debitoor regnskabsprogram kan du nemt og bekvemt registrere og afstemme din virksomheds indtægter. Derudover giver grafer dig overblik over din virksomheds indtægter og udgifter. Prøv Debitoor gratis i 7 dage.

Indtægter udgør hovedsageligt salg af varer og ydelser, men man kan også få indtægt på andre måder. For eksempel gennem renter, udbytte fra aktier og obligationer eller gennem honoraraftaler.

Typer af indtægter

Der findes mange former for indtægter, typisk bestemt ud fra hvordan indtægterne er indtjent. Ved at trække omkostninger fra indtjeningen på salget af en vare eller en ydelse finder man profit for det pågældende salg.

Man inddeler indtægter i to hovedtyper:

  • Driftsrelaterede indtægter: Driftsrelaterede indtægter betegner enhver indtægt gennem virksomhedens drift. Salg af produkter eller ydelser bliver eksempelvis betegnet som driftsrelaterede indtægter.

  • Ikke-driftsrelaterede indtægter: Ikke-driftsrelaterede indtægter betegner enhver form for indtægt, der ikke kommer fra den daglige drift. Renteindtægter eller indtægter fra salg af aktiver bliver betegnet som ikke-driftsrelaterede indtægter.

En virksomhed kan også have såkaldte sekundære indtægter, såsom indtægter fra finansielle aktiver, aktier og obligationer. Indtægter herfra kaldes for fortjeneste.

Hvordan bogfører man indtægter?

resultatopgørelsen er indtægter er typisk angivet øverst over udgifter. Årsagen til dette er, at man kan udregne nettoindkomst ved at trække indtægter fra udgifter. Eventuelt overskud kan blive udbetalt som udbytte til virksomhedens ejer(e), hvorefter der skal betales udbytteskat heraf.

En virksomhed kan benytte en af de følgende bogføringsmetoder til at bogføre indtægter:

1) Periodiseret regnskab: Periodiseret regnskab betegner indtægter, der endnu ikke er modtaget ved slutningen af en bogføringsperiode. Indtægter bliver registreret som aktiver på balanceopgørelsen, indtil virksomheden modtager kontanter.

2) Kontant bogføring: I kontant bogføring bliver indtægter bogført, når kontanter skifter hænder, uanset hvornår fakturaen bliver udstedt og fakturaens betalingsdato.

Indtægter og omkostninger

Indtægter hænger sammen med omkostninger forstået sådan, at man trækker omkostninger i forbindelse med indtægten fra selve indtægten for at finde ud af, om virksomheden genererer overskud eller underskud.

Man skelner mellem to former for omkostninger:

  • Kapacitetsomkostninger: Kapacitetsomkostninger er også kendt som faste omkostninger og er forbundet med den daglige drift af virksomheden. Kapacitetsomkostninger tæller for eksempel løn til virksomhedens ansatte og husleje til lokaler.

  • Variable omkostninger: Variable omkostninger er det omvendte af kapacitetsomkostninger, forstået på den måde at variable omkostninger kan variere fra en periode til en anden. Af samme årsag bliver variable omkostninger også påvirket af virksomhedens indtægter og udgifter for den pågældende periode.

Hvis virksomhedens samlede omkostninger er højere end indtægterne, genererer virksomheden underskud og omvendt, hvis indtægterne er højere end omkostningerne.

Debitoor og indtægter

Uanset hvilken form for bogføringsmetode du anvender, er Debitoor regnskabsprogram en simpel og brugervenlig måde at holde styr på dine indtægter, om du er på kontoret, på farten eller sidder hjemme i sofaen.

Med Debitoor regnskabsprogram får du de nødvendige værktøjer, der skal til, for at lave diverse indberetninger og rapporter. Lav resultatopgørelse balanceopgørelse og momsrapport på ingen tid.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp