Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Resultatopgørelse

Resultatopgørelse - Hvad er en resultatopgørelse?

Resultatopgørelsen viser virksomhedens omsætning og omkostninger for en bestemt periode og afspejler ændringer i virksomhedens egenkapital.

Med Debitoor regnskabsprogram er det nemt at lave din resultatopgørelse. Start gratis prøve periode: sammenlign resultatopgørelsen med tidligere år, og følg virksomhedens udvikling.

Resultatopgørelsen fungerer som virksomhedens driftsregnskab. Det vil sige en opgørelse over virksomhedens status på omsætning og omkostninger relateret til drift. Ved at trække alle udgifter fra indkomst viser resultatopgørelsen nettoprofit eller tab inden for en bogføringsperiode.

Størstedelen af virksomheder bruger et regnskabsår, der følger kalenderåret - altså fra 1. januar til 31. december. Det er dog også muligt at have forskudt regnskabsår for eksempel fra 1. april til 31. marts.

Hvad viser en resultatopgørelse?

Resultatopgørelsen er en af de vigtigste indikatorer på en virksomheds økonomiske situation. En resultatopgørelse viser ved udgangen af et regnskabsår, hvorvidt en virksomhed klarer sig godt økonomisk eller ej. Du kan også se virksomhedens omsætning, og hvor mange omkostninger virksomheden har haft i det pågældende regnskabsår.

Du kan regne dig frem til din virksomheds success ved at beregne summen af alle virksomhedens konti i resultatopgørelsen. Resultatet fra denne beregning giver dig årets resultat før skat, som man fratrækker selskabsskat og udskudt skat.

Ved at lave denne beregning får du årets resultat efter skat. Årets resultat efter skat indikerer, om virksomheden har haft et positivt eller negativt regnskabsår.

Hvad skal indregnes i resultatopgørelsen?

Uanset om du vælger at benytte artsopdelt resultatopgørelse eller funktionsopdelt resultatopgørelse, skal du medregne alle indtægter og omkostninger for det pågældende regnskabsår. Også selvom din virksomhed har indtægter få dage før regnskabsårets afslutning, skal du medregne disse indtægter, også selvom beløbet ikke er blevet indbetalt endnu.

Dernæst vil posteringerne fremgå i resultatopgørelsen på deres respektive konti, og balancen fremgår som enten tilgodehavender eller skyldige posteringer.

Hvilke krav er der til en resultatopgørelse?

Ifølge Årsregnskabslovens §23 skal en resultatopgørelse opstilles skematisk. Det betyder, at der er bestemte krav til, hvilke betegnelser de forskellige regnskabsposter skal have, og hvilken rækkefølge de skal opstilles i.

Årsregnskabsloven er til for at sikre, at din resultatopgørelse altid er overskuelig og sammenlignelig. Man kan som virksomhed vælge at opstille resultatopgørelsen på to måder. De to former er artsopdelt resultatopgørelse og funktionsopdelt resultatopgørelse:

  1. Artsopdelt resultatopgørelse inddeler virksomhedens omkostninger efter art. Omkostninger kan eksempelvis inddeles i vareforbrug, husleje, løn, osv. Sådanne inddelinger gør sig gældende for alle virksomhedens omkostninger. Mange handels- og servicevirksomheder gør brug af artsopdelt resultatopgørelse.

  2. Funktionsopdelt resultatopgørelse inddeler virksomhedens omkostninger, efter hvor de er blevet anvendt. Du kan for eksempel inddele omkostninger i produktion, salg, administration, osv. Produktionsvirksomheder anvender typisk funktionsopdelt resultatopgørelse.

Det er frit for virksomhedens ledelse at bedømme, hvilken form for resultatopgørelse virksomheden ønsker at benytte.

Debitoor og resultatopgørelse

I Debitoors S, M og L plan har du altid adgang til din virksomheds resultatopgørelse, som du kan lave med enkelte klik. Med disse planer kan du også lave momsrapport og balanceopgørelse, hvorpå du kan indstille dato, tidligere regnskabsperioder og meget mere.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp