Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Årsrapport

Årsrapport - Hvad er en årsrapport?

En årsrapport er en årlig rapport, som analyserer og vurderer virksomhedens økonomiske helbred over det forgangne år.

En professionel årsrapport kræver et professionelt regnskabsprogram. Lav din årsrapport i Debitoor regnskabsprogram med få klik. Prøv gratis i 7 dage.

En årsrapport giver overblik over virksomhedens finanser

En årsrapport kan hjælpe dig til at forstå styrker og svagheder ved en virksomheds finansielle situation, da en årsrapport giver et overblik over virksomhedens indtjening, omsætning, omkostninger og udgifter.

Årsrapporten bliver også brugt af interessenter som kreditorer og andre samarbejdspartnere til at danne et overblik over virksomhedens finansielle situation. Eksterne samarbejdspartnere og andre interessenter kan blandt andet have interesse i at vurdere virksomhedens likviditet - altså om virksomheden kan betale sine kortfristede gældsforpligtelser og langfristede gældsforpligtelser.

På den måde kan årsrapporten også bruges som en ressource i at finde ud af, om der er dele af virksomhedens økonomi, der kan blive forbedret.

Skal alle virksomheder aflægge årsrapport?

Ikke alle virksomheder er pålagt at skulle aflægge årsrapport. Det kommer an på, hvilken regnskabsklasse virksomheden går ind under. Virksomheder bliver inddelt i regnskabsklasse A, B, C og D. Denne inddeling er baseret på virksomhedens økonomi og antal ansatte.

Jo større virksomheden er, jo flere krav bliver der stillet til virksomhedens regnskab og en eventuel årsrapport.

Hvis virksomheden er registreret som et selskab - for eksempel aktieselskab eller anpartsselskab - skal virksomheden udarbejde en årsrapport, hvorimod enkeltmandsvirksomheder ikke er forpligtet til at aflægge årsrapport.

Hvad består en årsrapport af?

En årsrapport består af to hoveddele. Den ene del er selve virksomhedens årsregnskab, mens den anden side indeholder en ledelsesberetning og supplerende oplysninger om begivenheder, der har påvirket virksomhedens økonomi i løbet af året.

En årsrapport består af:

  • En beskrivelse af bogføringsaktiviteterne, som fremgår af rapporten. Altså en beskrivelse af anvendt regnskabspraksis til at fastlægge posteringer i resultatopgørelsen og balanceopgørelsen. Virksomheden skal redegøre for, hvilke indregningsmetoder og mellemregninger der er anvendt.

  • Information om begivenheder, der har påvirket virksomhedens regnskab i løbet af året

  • En udtalelse fra ledelsen om, at årsrapporten er retvisende og giver et præcist billede af virksomhedens økonomiske udvikling og situation
  • En revisors rapport - hvis der er foretaget revision
  • En årsrapport skal naturligvis også indeholde virksomhedens årsregnskab

Hvad gør en årsrapport troværdig?

Det er vigtigt, at din årsrapport er retvisende og troværdig, da den bliver brugt til at vurdere din evne til at anskaffe kredit og låne penge, hvis din virksomhed skulle få behov for kapital. For at sikre en retvisende og troværdig årsrapport, skal årsrapporten opfylde 10 grundlæggende forudsætninger for årsrapporter og bestemmelserne i Årsregnskabslovens kapitel 3.

Bestemmelserne i Årsregnskabslovens kapitel 3 stiller kvalitetskrav til, at en årsrapport skal vise et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultatet. Samtidig skal ledelsesberetningen være en retvisende gennemgang af de økonomiske forhold, som beretningen beskriver.

Derudover skal årsrapporten kunne fungere som støtte for virksomheden og dens interessenter i spørgsmål om økonomiske beslutninger. Virksomhedens interessenter kan for eksempel være privatpersoner, andre virksomheder, organisationer og myndigheder, hvis økonomiske beslutninger er og bliver påvirket af den givne virksomheds årsrapport.

Debitoor og årsrapport

Debitoor regnskabsprogram gør det nemt at holde styr på din virksomheds finanser, hvor grafer og diagrammer giver dig et detaljeret overblik over dine konti. God organisering og klare retningslinjer gør det meget nemmere at lave en troværdig og retvisende årsrapport.

Samtidig giver Debitoor dig mulighed for at se og downloade din resultatopgørelse, balanceopgørelse og momsrapportfor en bestemt periode til hver en tid.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp