Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Regnskabsaflæggelse

Regnskabsaflæggelse - Hvad er regnskabsaflæggelse?

Begrebet regnskabsaflæggelse beskriver processen i at aflægge regnskab. Når man aflægger regnskab for sin virksomhed, er der en række kriterier, som regnskabet skal overholde.

Debitoor regnskabsprogram giver dig de nødvendige værktøjer til at aflægge regnskab for din virksomhed, uanset hvilken regnskabsklasse din virksomhed tilhører. Tilmeld dig Debitoor, og se, hvor nemt det er at aflægge regnskab.

Regnskabsaflæggelse betyder, at alle virksomheder uanset størrelse er forpligtet til at aflægge regnskab til Erhvervsstyrelsen ved årsafslutning. Et regnskab, som bliver lavet af virksomhedens bogholderi, kan ses som en vurdering og opsummering af virksomhedens økonomiske tilstand.

Et årsregnskab er ikke kun brugbart til at give virksomhedens ejer et overblik virksomhedens økonomi, årsregnskabet oplyser også interessenter uden for virksomheden om virksomhedens økonomi.

Sådanne informationer gør det muligt at forudsige virksomhedens fremtidige økonomiske tendenser, analysere forskellige områder af virksomheden og evaluere virksomhedens potentiale. På den måde kan mulige investorer også vurdere, om der er potentiale i at investere i den givne virksomhed.

Hvordan aflægger man regnskab?

Så længe din virksomheds årsregnskab opfylder de grundlæggende forudsætninger, er det op til dig, hvordan du aflægger regnskab for din virksomhed. For at opfylde de grundlæggende forudsætninger er det vigtigt, at alle informationer i dit årsregnskab er retvisende og giver et korrekt billede af virksomhedens økonomi.

Dog skal du ikke liste de 10 grundlæggende forudsætninger, når du aflægger årsrapport. Det er nemlig underforstået, at årsrapporten er bygget på og opfylder de grundlæggende forudsætninger.

Alligevel er det vigtigt at notere sig, at eventuelle afvigelser fra grundlæggende forudsætning nr. 6-10 skal angives med en gyldig og fyldestgørende beskrivelse af årsagen til sådanne afvigelser. En sådan beskrivelse kan man med fordel skrive i afsnittene 'bemærkninger' eller 'noter'.

Regnskabsklasse

Derudover skal du være opmærksom på, hvilken regnskabsklasse din virksomhed hører under, da der er forskellige regler for regnskabsaflæggelse til hver regnskabsklasse. Om din virksomhed hører under regnskabsklasse A, B, C eller D kommer an på antal ansatte og virksomhedens økonomi.

Der er flest regler og krav til virksomheder i regnskabsklasse D, hvor børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber hører til, mens der er færre regler og krav for virksomheder i regnskabsklasse A, som tæller enkeltmandsvirksomheder, virksomheder med begrænset ansvar og interessentskaber.

Altså skal virksomheder, som er registreret som et selskab - for eksempel aktieselskab og anpartsselskab - udarbejde en årsrapport, hvorimod enkeltmandsvirksomheder ikke er forpligtet til at aflægge årsrapport.

Hvad skal inkluderes, når man aflægger regnskab?

Tre former for indberetninger skal inkluderes, når man aflægger regnskab for en bestemt regnskabsperiode:

  1. Balanceopgørelsen opsummerer virksomhedens aktiver og passiver for en given periode - typisk mod enden af en bogføringsperiode. Denne rapport giver en tydelig idé om virksomhedens finansielle situation.

  2. Resultatopgørelsen beskriver virksomhedens bruttooverskud, udgifter) og profit eller tab. Resultatopgørelsen) indeholder indtægterne og udgifterne genereret af pengestrøm og driftsaktiviteter. Resultatopgørelsen er den vigtigste af de tre typer af indberetninger, da den bliver brugt af ledelsen til at fastsætte virksomhedens finansielle situation.

  3. Pengestrømsopgørelsen analyser pengestrømmen ud af og ind i virksomheden. Pengestrømsopgørelsen inkluderer også indtægter og udgifter fra alle investeringer lavet i virksomhedens navn. Husk, at kontanter også inkluderer kreditbetalinger, efter betalingen er udført.

Balanceopgørelse, resultatopgørelse og pengestrømsopgørelse bliver typisk lavet på månedlig basis, og disse rapporter har til formål at give ledere pålidelig information om virksomhedens driftsomkostninger, og hvad disse omkostninger kan blive sammenlignet med for at gøre budgettering for virksomheden så god som muligt.

Debitoor og regnskabsaflæggelse

Debitoor regnskabsprogram giver dig mulighed for at lave rapporter, når det passer dig. Da udgifter og indtægter bliver afstemt og opdateret øjeblikkeligt, efter de er blevet indtastet, er balanceopgørelsen og resultatopgørelsen klar med få klik, når du skal bruge den.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp