Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse - Hvad er en pengestrømsopgørelse?

En pengestrømsopgørelse giver et overblik over pengestrømme, som kommer ind i virksomheden gennem indbetalinger og ud af virksomheden gennem udbetalinger i løbet af året. Det er ikke alle typer virksomheder, der er forpligtet til at udarbejde en pengestrømsopgørelse.

Debitoor regnskabsprogram hjælper dig med at få et overblik over din virksomheds indtægter og udgifter, så du nemmere kan vurdere virksomhedens pengestrømme. Prøv Debitoor gratis i 7 dage.

Formålet med pengestrømsopgørelsen er at vise virksomhedens indgående og udgående pengestrømme i årets løb. Pengestrømsopgørelsen giver altså et indblik i virksomhedens økonomiske tilstand.

På samme vis giver pengestrømsopgørelsen et tydeligt billede af virksomhedens likviditet - altså hvorvidt en virksomhed kan betale sine kreditorer, overholde sine kortfristede gældsforpligtelser eller om virksomheden har brug for ekstern finansiering.

Hvad skal en pengestrømsopgørelse indeholde?

Som tommelfingerregel er pengestrømsopgørelsen opdelt i henholdsvis driftsaktiver, investeringsaktiver og finansieringsaktiver. Dertil kommer også likvider primo, likvider ultimo og forskydninger i perioden.

For at en pengestrømsopgørelse giver et præcist billede af en virksomheds økonomi som muligt, skal den indeholde alle virksomhedens ind- og udgående pengestrømme i løbet af det forgangne år.

Indgående pengestrøm er penge, som din virksomhed modtager gennem alle former for indbetalinger. Indgående pengestrøm kan blandt andet komme fra betaling af fakturaer fra kunder, overskud fra salg af aktiver og indbetaling af tilgodehavender.

De penge, som forlader virksomheden, altså virksomhedens udgifter, er udgående pengestrøm. Udgående pengestrøm kan være alt fra afvikling af leverandørgæld, afbetaling på banklån og udbetaling af løn til medarbejdere.

Hvilke fordele er der ved en pengestrømsopgørelse?

Fordelen ved at have en pengestrømsopgørelse i sin virksomheds regnskab er, at pengestrømsopgørelsen giver et mere fuldendt billede af virksomhedens pengestrøm og likviditet. Eksempelvis er det fordelagtigt at fremvise en pengestrømsopgørelse, hvis du skal indhente ekstern finansiering.

I sådanne tilfælde, og i det hele taget, vil en positiv pengestrøm altid være at foretrække over en negativ pengestrøm, da en positiv pengestrøm betyder, at mængden af penge, der kommer ind i virksomheden, er større end penge, der forlader virksomheden.

Skal alle virksomheder udarbejde en pengestrømsopgørelse?

Ifølge Årsregnskabslovens §86 er det ikke alle virksomheder, der er forpligtet til at udarbejde en pengestrømsopgørelse. En pengestrømsopgørelse er kun et krav for virksomheder i regnskabsklasse C og D.

For virksomheder i regnskabsklasse A og B er det frit for, om de ønsker at lave en pengestrømsopgørelse. Det kan dog være en god idé at lave en pengestrømsopgørelse, da den bliver brugt til at give potentielle investorer og långivere indsigt i virksomhedens økonomi.

Pengestrømsopgørelse i Debitoor

Debitoor online regnskabsprogram gør det nemt for dig at holde styr på din virksomheds indgående og udgående pengestrøm. Få overblik over din virksomheds økonomi ved at indtaste betaling af fakturaer, uploade udgifter og afstemme dine konti. Altså sammen i ét regnskabsprogram.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp