Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Likviditet

Likviditet - Hvad er likviditet?

Begrebet likviditet beskriver en virksomheds økonomiske tilstand. Likviditet måler, om en virksomhed besidder tilstrækkelig kapital til at betale sine kortfristede gældsforpligtelser. Med andre ord er likviditet forholdet mellem virksomhedens omsætningsaktiver og den kortfristede gæld.

Debitoor regnskabsprogram giver dig overblik over din virksomheds omsætningsaktiver og kortfristede gældsforpligtelser, så du nemt kan beregne likviditetsgraden. Du kan finde likviditeten i balanceopgørelsen.

Likviditet er et udtryk for en virksomheds købekraft, som bliver udregnet på baggrund af letomsættelige beholdninger såsom kontanter. Man kan se likviditet som en virksomheds netto rådighedsbeløb. På den måde er likviditet en indikation af, om virksomheden er i stand til at handle og samtidig dække sine udgifter.

Hvad er en likviditetsgrad?

Likviditetsgraden kan fortælle dig, hvor god din virksomheds betalingsevne er. Med andre ord fortæller likviditetsgraden dig, om din virksomhed har råd til at betale sine udeståender - altså om der er omsætning af værdi i din virksomhed.

Det kan også være interessant for eksterne interessenter, samarbejdspartnere og potentielle investorer at kende til virksomhedens likviditetsgrad. En sund likviditetsgrad kan nemlig øge chancerne for at virksomheden bliver mere attraktiv for investeringer og ekstern finansiering.

Hvordan udregner man likviditetsgrad?

Hvis du udregner din virksomheds likviditetsgrad over flere perioder, bliver den mere nøjagtig, da likviditetsgraden fortæller dig, om der er sket en stigning eller et fald i virksomhedens likviditet.

Formlen for beregning af likviditetsgrad ser sådan ud:

Likviditetsgrad = omsætningsaktiver X 100 / kortfristet gæld

Likviditetsgraden giver dig altså et præcist overblik over din virksomheds likviditet.

For eksempel: Hvis din virksomhed eksempelvis har omsætningsaktiver til en værdi af 600.000kr. og en kortfristet gæld på 350.000kr. kommer dit regnestykke til at se således ud:

600.000kr. X 100 / 350.000kr. = 171,42%

Altså er likviditetsgraden i dette eksempel på 171,42 procent. En tommelfingerregel er, at din likviditetsgrad er god og stabil, hvis den er højere end 150 procent.

En høj likviditetsgrad vil altid være at foretrække, da likviditetsgraden indikerer, om virksomheden kan betale sine kortfristede gældsposter og fortæller om virksomhedens økonomiske helbred.

Jo oftere du udregner virksomhedens likviditetsgrad over en længere periode, jo lettere er det at følge fald eller stigninger i virksomhedens likviditet.

Likviditet på forskellige markeder

Likviditeten på et marked beskriver markedets omsættelighed. Markedets likviditet beskriver mere præcist, om det er sælgers eller købers marked. Man skelner mellem høj likviditet og lav likviditet:

  • Høj likviditet: På et marked med høj likviditet er varer nemme at omsætte. Der vil også være en mindre forskel i enkelte sælgeres pris på det pågældende marked. På den måde finder køber og sælger hurtigt hinanden. Et marked med høj likviditet er sælgers marked.

  • Lav likviditet: På et marked med lav likviditet er det sværere for sælger at få en høj pris for sine varer. På den måde kan køber drage fordel af flere henvendelser fra sælgere, hvilket leder til en lavere kostpris. Et marked med lav likviditet er købers marked.

Virksomheder anvender markeders likviditet til at afgøre, om der er potentiale i at gå ind på et nyt marked. Høj eller lav likviditet på bestemte markeder afgør, om det er en fordel eller ulempe for virksomheden at gå ind på dette marked

Bliver kontanter betegnet som likvide?

Hvis en virksomheds likviditet er høj, har virksomheden typisk en stor mængde kontanter eller et stort antal omsætningsaktiver. Kontanter er den typiske definition af likvide midler, da kontanter bliver brugt til at betale gæld. Kontantkøb er også en hurtigere og nemmere måde at købe på, i forhold til køb betalt med andre former for aktiver.

Eksempel: En virksomhed ønsker at købe en ny computer til 5.000kr. Virksomheden kan købe computeren hurtigere og nemmere, hvis virksomheden har nok kontanter.

Hvis virksomheden derimod ikke har nok kontanter, men en maskine vurderet til 5.000kr., kan virksomheden sælge maskinen, hvor et sådan salg giver kontanter, som virksomheden kan bruge til at købe computeren.

Debitoor og likviditet

Debitoor regnskabsprogram giver dig et overblik over din virksomheds konti, så du har nem adgang til din virksomheds likvide beholdninger. På den måde kan du nemt og hurtigt overskue og beregne din virksomheds likviditetsgrad.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp