Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Langfristede gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser - Hvad er langfristede gældsforpligtelser?

Langfristede gældsforpligtelser er en gældspost, der indikerer, at din virksomhed skylder penge. Løbetiden for langfristede gældsforpligtelser er længere end 1 år. Langfristede gældsforpligtelser er typisk større lån som for eksempel prioritetslån og etableringslån.

Debitoor regnskabsprogram er et komplet og brugervenligt regnskabsprogram. Med Debitoor kan du holde styr på din virksomheds gæld, og hvornår gælden står til betaling. Prøv gratis i 7 dage.

Det er ikke unormalt, at virksomheder har gæld. Gæld bliver opdelt i kortfristede gældsforpligtelser og langfristede gældsforpligtelser.

Kortfristede gældsforpligtelser har en løbetid på under 1 år, hvilket vil sige, at det skyldige beløb står til betaling inden for 1 år. Beløbet på kortfristede gældsforpligtelser vil typisk være af mindre størrelse, hvorfor løbetiden er mindre end 1 år. Et eksempel på kortfristede gældsforpligtelser er leverandørgæld.

Modsat har langfristede gældsforpligtelser en løbetid, der er længere end 1 år. Den typiske årsag til den lange løbetid er, at summen af lånte penge er betragteligt større end summen af kortfristede gældsforpligtelser. Af samme årsag tager det derfor længere tid at betale det lånte beløb tilbage.

Langfristede gældsforpligtelsers løbetid

Virksomheder optager typisk langfristede gældsforpligtelser ved anskaffelse af materielle anlægsaktiver som for eksempel maskiner, biler, inventar eller større investeringer.

Nedenfor kan du se eksempler på langfristede gældsforpligtelser:

  • Maskiner vil typisk være langfristede gældsforpligtelser for produktionsvirksomheder. Maskinens levetid bliver bestemt af maskinens art og graden af slitage, som maskinen bliver udsat for. Eksempelvis har en maskine en levetid på 5-7 år, hvorfor det vil være fordelagtigt at optage langfristet gæld med en løbetid svarende til maskinens levetid.

  • Inventar er en fast bestanddel af enhver virksomhed. Under inventar hører skriveborde, kontorstole, reoler, computere, etc. Inventar har som tommelfingerregel en levetid på 5-10 år. Dog afhænger levetiden naturligvis af arten af inventar og graden af slitage.

  • Biler er en fast bestanddel af mange virksomheders aktiver. Gældens løbetid afhænger typisk af, hvor hurtigt bilen kan blive afskrevet, bilens levetid og virksomhedens kørselsbehov.

Hvordan afvikler man langfristede gældsforpligtelser?

Når man låner penge, skal man altid betale dem tilbage. Inden du optager et lån, er det en god idé at undersøge lånets såkaldte ÅOP (årlige omkostninger i procent) frem for lånets rente. ÅOP fortæller dig nemlig om lånets samlede omkostninger - det gør lånets rente ikke.

Tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser kalder man også for afdrag. Afdrag bliver typisk betalt mellem 2-4 gange årligt over lånets løbetid og bliver sammen med den langfristede gældsforpligtelses løbetid aftalt indbyrdes med det låneinstitut, der har lånt dig pengene.

Derudover betaler man også renter af langfristede gældsforpligtelser. Disse renter mindsker ikke størrelsen på det skyldige beløb, men fungerer som en yderligere omkostning i forbindelse med lånet. Renter er altså omkostninger, som man betaler for at få lov til at låne penge.

På den måde står du i sidste ende med flere låneomkostninger i forhold til det beløb, du startede med at låne.

Langfristede gældsforpligtelser i Debitoor

Med Debitoor regnskabsprogram kan du nemt holde styr på din virksomheds langfristede gældsforpligtelser, når du opdaterer dine udgifter. Du kan også indtaste informationer om din virksomheds kreditorer, så du kan afdrage med få klik.

Derudover giver grafer dig et overblik over dine indtægter og udgifter over forskellige tidsperioder, og graferne ændrer sig, når der sker ændringer i din virksomheds gældsposter.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp