Debitoor Regnskabsordbog

Økonomiske begreber forklaret på en simpel og letforståelig måde

Artikler om begreber inden for bogføring og regnskab

 1. Kortfristede gældsforpligtelser
 2. Likviditet
 3. Rykker
 4. Tilgodehavende
 5. Udgift
 6. Bankafstemning
 7. Debet
 8. Kredit

Leverandørgæld - Hvad er leverandørgæld?

Leverandørgæld er et skyldent beløb til en leverandør, når en vare eller ydelse bliver købt på kredit.

Hold styr på din virksomheds gældsposter. Din leverandørgæld bliver automatisk opdateret i Debitoor regnskabsprogram, når du indtaster en udgift. Prøv Debitoor gratis i 7 dage.

Leverandørgæld bliver betegnet som en kortfristet gældsforpligtelse og er et kortfristet udestående, som skal betales til en kreditor inden for en periode kortere end et år. Denne periode og betalingsbetingelser bliver aftalt mellem leverandør og kunde.

Hvad er leverandørkredit?

Når en vare bliver købt på kredit, bliver kriterierne aftalt mellem leverandør og køber - kreditor og debitor. På den måde stifter den købende virksomhed leverandørgæld, som skal betales til den pågældende leverandør.

Inden en vare eller ydelse bliver solgt på kredit, vil leverandøren være opmærksom på debitorens likviditet, da likviditet blandt andet betegner virksomhedens evne til at betale sine leverandører.

Når kredit bliver givet, bliver der stillet en række betalingsbetingelser, hvor de tre typiske betalingsbetingelser er:

 1. Netto kontant: Netto kontant betyder, at kunden skal betale fakturaen med det samme. Altså, at den udstedte faktura skal betales på fakturadatoen.
 2. 30 dages netto: 30 dages betyder, at du giver kunden 30 dages kredittid fra fakturaen er udstedt, til fakturaen skal betales.
 3. Løbende måned + 30 dage netto: Her giver du kunden kredittid på den indeværende måned plus yderligere 30 dage.

Dertil kan leverandøren kræve at modtage betaling for leverandørens kostpris plus et passende tillæg for at have stillet kredit.

Leverandøren opstiller betalingsbetingelserne, og kunden forpligter sig til at overholde betalingsbetingelserne. Hvis dette ikke er tilfældet, er der tale om forfalden leverandørgæld, og leverandøren kan blandt andet vælge at udskrive rykkere for at få sin betaling.

Bogføring af leverandørgæld

Det er vigtigt at holde udførlige registre med leverandørgæld for at sikre sig, at betaling sker til tiden. Leverandører er mere villige til at sælge varer eller ydelser på kredit, hvis din virksomhed har ry for at betale gæld til tiden og er finansielt pålidelig.

Med Debitoor er det ikke længere nødvendigt at afstemme dine konti manuelt. En gældspost som leverandørgæld bliver optegnet, når du modtager en faktura fra en leverandør. Beløbet bliver afstemt, når en betaling er udført, og udgiften bliver automatisk afstemt med det uploadede kontoudtog. Det hele takket være automatisk bankafstemning.

Dobbelt bogføring & leverandørgæld

I dobbelt bogføring øger man beløbet på leverandørgælden på kreditsiden, og debet bliver registreret på en anden konto. Når kreditoren bliver betalt, stiger kontantbeholdningen og leverandørgælden falder. Ved at optegne denne transaktion bliver virksomhedens kontantbeholdning krediteret, og leverandørgælden bliver debiteret.

For eksempel: Janes virksomhed køber varer for 8.000 kr. Leverandøren udsteder en faktura, der skal betales inden 30 dage. Når Jane placerer ordren, øger hun samtidig sin lagerbeholdning og leverandørgæld med 8.000 kr. Efter 30 dage, når leverandøren er blevet betalt, sænker Jane sin virksomheds kontantbeholdning og leverandørgæld med 8.000 kr.

Leverandørgæld i Debitoor

I traditionelle regnskabsprogrammer og Excel skal man manuelt indtaste og afstemme værdierne i tilgodehavende. Med Debitoor regnskabsprogram bliver disse beløb automatisk justeret og afstemt, når betalingen er udført.

Du skal blot uploade et kontoudtog, så sørger automatisk bankafstemning for at matche udgifter med det tilhørende kontoudtog.