Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Tilgodehavende

Tilgodehavende - Hvad er et tilgodehavende?

Tilgodehavende er et skyldent beløb fra en kunde, der har købt en vare eller ydelser på kredit, til en virksomhed. Med andre ord er et tilgodehavende det samme som manglende betaling for en vare eller ydelse, en virksomhed har solgt til en kunde. Derfor er tilgodehavende det omvendte af leverandørgæld.

Hold styr på din virksomheds tilgodehavender. Dine tilgodehavende beløb og leverandørgæld bliver opdateret automatisk med Debitoor regnskabsprogram. Prøv Debitoor gratis i 7 dage.

Ligesom et omsætningsaktiv bliver et tilgodehavende et indfriet inden for en aftalt tidsperiode kortere end 1 år. Næstefter kontanter er omsætningsaktiver og tilgodehavende de mest likvide former for aktiver.

Typer af tilgodehavende

Foruden de nedenstående typer af tilgodehavende findes mange andre former for tilgodehavende. Nedenstående er blot eksempler:

  • Tilgodehavende hos debitorer: Tilgodehavende hos debitorer (kunder) er den mest gængse form for tilgodehavende. Tilgodehavende hos debitorer er det samlede beløb, virksomheden har til gode hos sine kunder. Jo færre penge virksomheden har i tilgodehavende, jo bedre.
  • Tilgodehavende hos leverandører: En anden type tilgodehavende kan opstå, hvis en virksomhed kommer til at overbetale en leverandør, så leverandøren kommer til at skylde virksomheden penge.
  • Tilgodehavende på moms: Et tilgodehavende kan også opstå, hvis en virksomhed har mere købsmoms end salgsmoms. Dette kan ske, når en virksomhed indsender sin momsopgørelse til SKAT, og virksomheden er berettiget til at få differencen på købsmoms og salgsmoms tilbagebetalt - virksomheden har altså et tilgodehavende hos SKAT.

Et andet eksempel på et tilgodehavende er en faktura, der angiver betalingsbetingelser såsom ‘net 60 dage’. Dette indikerer, at et salg er lavet fra en konto og ikke i kontanter. Begrebet ‘net 60 dage’ indikerer, at fakturaens forfaldne totalbeløb skal betales tilbage inden for en periode på 60 dage.

I og med fakturaens betalingsdato er sat til en periode på 60 dage, vil denne faktura optræde som et tilgodehavende, da fakturaens beløb ikke bliver betalt med det samme.

Eksempel på tilgodehavende

Annas virksomhed sælger smykker for 12.000 kr. til en forhandler, der køber smykkerne på kredit. Forhandleren har 30 dage til at betale det fulde beløb. Når ordren bliver bekræftet, sænker Annas virksomhed sin lagerbeholdning med 12.000 kr. og øger sin tilgodehavende med 12.000 kr.

Efter 30 dage, når forhandleren har betalt det fulde beløb, øger Annas virksomhed sin kontantbeholdning med 12.000 kr. og sænker sit tilgodehavende med 12.000 kr. - i Debitoor regnskabsprogram bliver dette automatisk justeret og afstemt på saldoerne.

Bogføring af tilgodehavender

Ligesom alle andre former for aktiver skal , også kaldet gæld, hos en kunde angives og indregnes i din virksomheds årsregnskab. Årsagen til dette er, at tilgodehavende er et aktiv - altså en værdi i din virksomhed. Oftest bliver tilgodehavende for debitorer angivet i årsregnskabet som en selvstændig post.

Beløbet på det pågældende tilgodehavende øges på siden med debet og mindskes på kreditsiden. Når din virksomhed modtager en indbetaling af et tilgodehavende, øger man kontantbeholdningen og mindsker tilgodehavende.

Man bogfører leverandørgæld på stort set samme måde - dog med omvendte fortegn. Det vil sige, at når din virksomhed køber en vare eller ydelse på kredit, øger man leverandørgælden.

Omsætningshastighed på tilgodehavende

Formålet med omsætningshastigheden på tilgodehavende er at beregne, hvor lang tid det i gennemsnit tager for en virksomhed at opkræve tilgodehavender. Det er en beregning, der også giver indsigt i effektiviteten af virksomhedens anvendelse af aktiver. Denne vurdering bliver typisk udført årligt.

Formel for omsætningshastighed på tilgodehavende:

Omsætningshastighed på tilgodehavende: Net kreditsalg / gennemsnitlig Net tilgodehavende

For eksempel: Johns virksomhed har en omsætningsrate på 10, hvilket betyder at virksomhedens tilgodehavender typisk omsættes 10 gange om året, så Johns virksomhed opkræver sine tilgodehavender hver 36,5 dag.

Altså er formlen i dette eksempel: 1.000.000 / 100.000 = 10

Længden på opkrævningsperioden er en vigtig indikator på, hvornår en virksomhed kan forvente at modtage betaling af tilgodehavende. Omsætningshastigheden på tilgodehavende giver også en idé om den nuværende situation for virksomhedens likviditet.

Tilgodehavende i Debitoor

I ældre regnskabsprogrammer og Excel skal man manuelt indtaste og afstemme tilgodehavende. Med Debitoor regnskabsprogram bliver disse beløb automatisk justeret og afstemt, når betaling modtages, og en vare eller ydelse sælges på kredit.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp