Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Debet

Debet - Hvad er debet?

Debet er et begreb inden for regnskab, der beskriver tilgangen af værdi til aktiver i balancen. Debet er også forbundet med omkostninger og bliver indtastet på den positive side af resultatopgørelsen. Debet er det modsatte af kredit.

Debet udgør den ene side af resultatopgørelsen, og med Debitoor er det nemmere at finde ud af resultatopgørelsen og dens betydning.

Begrebet debet stammer fra det latinske ord 'debere', som betyder 'at skylde'. Inden for bogføring og regnskab er debet en postering på venstre side af dobbelt bogføring. Her øger debet værdien af et aktiv, reducerer størrelsen på en udgift eller leder til et fald af passiver og egenkapital.

Hvordan fungerer debet i praksis?

Hvis man ikke er bekendt med debet og kredit, kan det være svært at gennemskue, hvordan debet og kredit er forbundet.

Derfor får du her et eksempel, som benytter sig af dobbelt bogføring af debet og kredit:

Et el-firma køber for 1000 kr. kabler. Derfor bliver 1000 kr. tilføjet til kreditsiden af virksomhedens kassebeholdning, og 1000 kr. bliver tilføjet til debetsiden af varekontoen. Det kan være svært at holde helt styr på, hvilken kasse der er kredit, og hvilken der er debet. Derfor skal man altid bogføre et bilag i både debet og kredit for at være sikker på, at virksomhedens regnskab passer.

Hvilke konti optræder i et regnskab?

En virksomheds regnskab bliver opdelt i 4 konti:

  1. Aktivkonto: På en aktivkonto er virksomhedens aktiver angivet. På aktivkontoen bliver værdien af virksomhedens aktiver bogført i debet. Mindskes aktivernes værdi, bliver dette bogført som kredit.
  2. Passivkonto: På passivkontoen optræder virksomhedens passiver og/eller udestående såsom leverandørgæld og andre gældsforpligtelser. Her bliver virksomhedens skyldige beløb bogført på kreditsiden. Omvendt bliver formindskelser i posteringerne bogført som debet.
  3. Udgiftskonto: En udgiftskonto er en konto over virksomhedens udgifter. På denne konto bliver virksomhedens udgifter bogført som omkostninger i debet. Den tilsvarende modpost bliver krediteret som leverandøromkostning under passiver.
  4. Indtægtskonto: På virksomhedens indtægtskonto bliver virksomhedens indtægter posteret som kredit. Omvendt bliver en kreditnota for eksempel debeteret, da der her er tale om en formindskelse af virksomhedens indtægter.

Her kan du se, hvilke konti debet påvirker:

  • At debetere en debetkonto leder til reducering af gæld
  • At debetere en aktivkonto leder til stigning i aktiver
  • At debetere en indkomstkonto leder til reducering af indkomst
  • At debetere en udgiftskonto leder til stigning af udgifter

Debetbalance

Begrebet debetbalance beskriver den balance, der opstår i et regnskab, efter en række korrekt bogførte posteringer. I dobbelt bogføring fremgår debet som en postering på venstre side, hvilket påviser tilføjelse af et aktiv, en udgift eller reduktion af et passiv eller en indtægt.

Dine debet- og kreditkonti skal altså være ens. Ved korrekt afstemning af disse konti sikrer du dig, at din virksomheds økonomi ikke tiltrækker sig ubegrundet opmærksomhed fra SKAT og risikerer at komme under revision.

Debitoor og debet

Debitoor regnskabsprogram giver dig mulighed for at holde styr på din virksomheds kredit og debet. Med Debitoor slipper du for at lave dobbelt bogføring manuelt, da dine debet- og kreditkonti bliver afstemt automatisk med indtægter og udgifter. På den måde er det nemmere end nogensinde at bevare overblikket over din virksomheds økonomi og at lave balanceopgørelse.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp