Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Dobbelt bogføring

Dobbelt bogføring - Hvad er dobbelt bogføring?

I dobbelt bogføring bliver hver postering bogført på en kreditkonto og debetkonto, forstået på den måde at debetkontoen modtager et beløb, og kreditkontoen afgiver det samme beløb. På den måde sikrer dobbelt bogføring, at der hele tiden er balance i virksomhedens bogføring.

Med Debitoor regnskabsprogram slipper du for at lave dobbelt bogføring manuelt. Indtast blot værdierne, og dine konti bliver automatisk afstemt. Prøv Debitoor gratis i 7 dage.

Mange virksomheder gør brug af dobbelt bogføring, når de bogfører transaktioner i virksomhedens regnskab. I dobbelt bogføring bliver alle posteringer bogført to gange - en på debetsiden og en på kreditsiden. Her er det vigtigt, at beløbet på debetsiden er ens med beløbet på kreditsiden.

Eksempel på dobbelt bogføring:

Johans el-firma køber lamper af en leverandør for 15.000 kr., som skal hænges op hos en kunde. Når han bogfører dette beløb ved brug af dobbelt bogføring, debeterer Johan sin konto med lagerbeholdning som et omsætningsaktiv og krediterer sin kontantkonto.

Johan efterlever altså princippet om dobbelt bogføring, når han debeterer sin lagerbeholdning og kreditere sin kontantkonto.

Er det et lovkrav at anvende dobbelt bogføring?

Der er ikke noget lovkrav om at anvende dobbelt bogføring. Det er altså helt op til den enkelte virksomhed, hvilken bogføringsmetode virksomheden ønsker at anvende. Der findes dog mange andre former for bogføring, men dobbelt bogføring er gået hen og blevet den foretrukne form for bogføring for mange virksomheder verden over. Efterhånden bruger flere også et online bogføringssystem.

Hvilken side skal posteringen stå på?

Alle konti har to sider - debet og kredit. På den måde svarer debet til en postering på kontoens venstre side, og kredit svarer til en postering på kontoens højre side.

Derudover er det vigtigt at notere sig, at:

  • Udgifter bliver altid bogført som debet
  • Indtægter bliver altid bogført som kredit
  • Man altid skal debetere kontantbeholdningen, når man modtager kontanter
  • Man skal altid kreditere kontantbeholdningen, når man udbetaler kontanter

I dobbelt bogføring fordeler man virksomhedens transaktioner over fire forskellige driftskonti; indtægter, omkostninger, aktiver og passiver. Under hvilken konto, og hvorvidt du skal debetere eller kreditere posteringer, afhænger af arten af den enkelte postering.

Hvad indeholder virksomhedens 4 driftskonti?

En virksomhed har typisk 4 driftskonti, som er:

  1. Omkostningskonto: En omkostningskonto indeholder typisk virksomhedens forbrug i indeværende regnskabsår
  2. Indtægtskonto: En indtægtskonto indeholder virksomhedens omsætning i det samme regnskabsår. Begge konti optræder på resultatopgørelsen, som beskriver virksomhedens omsætning og omkostninger i en bestemt periode.
  3. Aktivkonto: En aktivkonto indeholder virksomhedens aktiver, som blandt andet tæller tilgodehavender, biler, inventar og ejendomme
  4. Passivkonto: En passivkonto indeholder virksomhedens passiver som for eksempel egenkapital og leverandørgæld

Tilsammen udgør aktiver og passiver virksomhedens balanceopgørelse, som er en opgørelse over, hvilke værdier virksomheden ejer, og hvad virksomheden skylder.

Debitoor og dobbelt bogføring

Hos Debitoor har vi en simpel og brugervenlig tilgang til bogføring. Det vil sige, at du nemt kan debetere og kreditere din virksomheds konti. På den måde hjælper Debitoor dig med at have et konstant overblik over dine indtægter, udgifter og eventuelle forfaldne betalinger.

Ved at uploade kontoudskrifter matcher automatisk bankafstemning transaktionerne på et kontoudtog med den tilhørende elektroniske faktura eller udgifter. Dine konto bliver altså på automatisk vis afstemt korrekt, så du slipper for at afstemme dine konti manuelt.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp