Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Passiv

Passiv - Hvad er et passiv?

Et passiv er den kapital, der har finansieret virksomhedens aktiver.

Med Debitoor regnskabsprogram kan du holde øje med dine aktiver og passiver. Du kan prøve programmet gratis i 7 dage og starte med at lave din balanceopgørelse.

Passiver udgør den ene halvdel af balanceopgørelsen, hvor aktiver udgør den anden halvdel. Passiverne er virksomhedens egenkapital, hensatte forpligtelser og gældsforpligtelser.

Virksomhedens egenkapital giver et indblik i værdien af virksomheden. De hensatte forpligtelser er penge, der er sat af til uforudsete udgifter, eller hvis der sker noget uventet i virksomheden. Til sidst er der to former for gældsforpligtelser: de korte og de lange.

De kortfristede gældsforpligtelser er den gæld der forsvinder inden for et år, og de lange gældsforpligtelser er den gæld, der strækker sig længere end et år. Kortfristede gældsforpligtelser er ofte leverandørgæld, moms og skat. Langfristede gældsforpligtelser er ofte banklån, realkreditlån og pantebreve.

Aktiver og passiver

Aktiverne er de genstande en virksomhed har af værdi, og som kan omsættes til kontanter. Oftest er aktiver genstande såsom biler, computere og maskiner.

Aktiver og passiver udgør, som sagt, hver deres side af balanceopgørelsen. Størrelsen på aktiverne og passiverne skal være lige store, for så er der balance i regnskabet. Der er en fejl i regnskabet, hvis aktiver og passer ikke stemmer overens.

Balanceopgørelsen bliver ofte sat op således, at aktiver og passiver står overfor hinanden, så det er nemt at aflæse.

Passiver og balanceopgørelsen

I årsregnskabet skal der være en balanceopgørelse, og den kan udformes ved hjælp af beretningsformen eller kontoformen.

Hvis man følger kontoformen, sker opsætningen af passivsiden i følgende rækkefølge:

  1. Egenkapital
  2. Hensatte forpligtelser
  3. Langfristet gæld
  4. Kortfristet gæld

Beretningsformen sætter det op således:

  1. Kortfristet gæld
  2. Langfristet gæld
  3. Egenkapital

Det er mest almindeligt, at balanceopgørelsen bliver sat op efter kontoformen.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp