Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Passiv

Passiv - Hvad er et passiv?

Et passiv er den kapital, der har finansieret virksomhedens aktiver.

Med Debitoor regnskabsprogram kan du holde øje med dine aktiver og passiver. Du kan prøve programmet gratis i 7 dage og starte med at lave din balanceopgørelse.

Passiver udgør den ene halvdel af balanceopgørelsen, hvor aktiver udgør den anden halvdel. Passiverne er virksomhedens egenkapital, hensatte forpligtelser og gældsforpligtelser.

Virksomhedens egenkapital giver et indblik i værdien af virksomheden. De hensatte forpligtelser er penge, der er sat af til uforudsete udgifter, eller hvis der sker noget uventet i virksomheden. Til sidst er der to former for gældsforpligtelser: de korte og de lange.

De kortfristede gældsforpligtelser er den gæld der forsvinder inden for et år, og de lange gældsforpligtelser er den gæld, der strækker sig længere end et år. Kortfristede gældsforpligtelser er ofte leverandørgæld, moms og skat. Langfristede gældsforpligtelser er ofte banklån, realkreditlån og pantebreve.

Aktiver og passiver

Aktiverne er de genstande en virksomhed har af værdi, og som kan omsættes til kontanter. Oftest er aktiver genstande såsom biler, computere og maskiner.

Aktiver og passiver udgør, som sagt, hver deres side af balanceopgørelsen. Størrelsen på aktiverne og passiverne skal være lige store, for så er der balance i regnskabet. Der er en fejl i regnskabet, hvis aktiver og passer ikke stemmer overens.

Balanceopgørelsen bliver ofte sat op således, at aktiver og passiver står overfor hinanden, så det er nemt at aflæse.

Passiver og balanceopgørelsen

I årsregnskabet skal der være en balanceopgørelse, og den kan udformes ved hjælp af beretningsformen eller kontoformen.

Hvis man følger kontoformen, sker opsætningen af passivsiden i følgende rækkefølge:

  1. Egenkapital
  2. Hensatte forpligtelser
  3. Langfristet gæld
  4. Kortfristet gæld

Beretningsformen sætter det op således:

  1. Kortfristet gæld
  2. Langfristet gæld
  3. Egenkapital

Det er mest almindeligt, at balanceopgørelsen bliver sat op efter kontoformen.

Vi værdsætter dit privatliv

Når du tilgår denne hjemmeside, eller bruger nogen af vores mobile apps, indsamler vi muligvis informationer såsom standard detaljer og identifikationer for at bruge det til marketing eller statistiske formål. Du kan give samtykke til disse formål ved at angive dine preferencer nedenfor. Hvis du foretrækker at fravælge dette, kan du alternativt nægte at give samtykke. Vær venligst opmærksom på at noget information stadig kan blive tilbageholdt af din browser, da det er krævende for, at siden kan fungere.