Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Kredit

Kredit - Hvad er kredit?

Kredit er et udtryk for et udestående beløb, som kunden har tilgode hos sælger. I bogføring er kredit et beløb, der bliver trukket fra en konto.

Med Debitoor online regnskabsprogram har det aldrig været nemmere at afstemme kredit og debet. Det sker nemlig automatisk. Prøv Debitoor gratis i 7 dage.

Kredit udgør den negative side af balancekontoen og den negative side af resultat kontoen. Når man krediterer en konto, betyder det, at der er et negativt beløb på den pågældende konto.

I din virksomheds daglige virke benytter du flere konti alt efter formålet med disse konti. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan og hvornår man skal bogføre posteringer på den negative og positive side af de pågældende konti.

Hvordan krediterer man konti?

Hvis man ikke har helt styr på dobbelt bogføring, kan det være udfordrende at kreditere konti korrekt.

Derfor får du her en oversigt over, hvordan man krediterer forskellige konti korrekt:

  • Når man krediterer en gældskonto, leder det til, at gæld øges
  • Når man krediterer en tilgangskonto, betyder det, at aktiver mindskes
  • Når man krediterer en indtægtskonto, resulterer det i, at indtægter øges
  • Når man krediterer en omkostningskonto, leder det til, at omkostninger mindskes

På resultatopgørelsen fremgår virksomhedens salg som et positivt beløb, og virksomhedens omkostninger er angivet som et negativt beløb. Årsagen til dette er, at værdierne i resultatopgørelsen skifter fortegn, forstået på den måde at positive beløb bliver negative og omvendt.

Kredit og Dobbelt bogføring

Både kredit og debet er vigtige termer i dobbelt bogføring. Faktisk så vigtige, at kredit og debet udgør essensen af dobbelt bogføring. Det vil altså sige, at man altid skal kreditere og debitere lige store beløb.

Eksempel på kredit i dobbelt bogføring:

Tømrermester Jensen køber gipsvægge og isolering for 10.000 kr. til en mindre byggesag. Jensen krediterer 10.000 kr. fra virksomhedens kassebeholdning, og det samme beløb bliver debeteret på virksomhedens udstyrkonto.

På den måde skaber Tømrermester Jensen balance i sit regnskab ved at bruge kredit og debet i dobbelt bogføring.

Kredit og debet

balanceopgørelsen er kredit og debet udtryk for hver deres side af balanceopgørelsen - debet er på den positive side, kredit på den negative side. Samtidig er passiver tilknyttet en kreditsaldo og aktiver en debetsaldo.

I resultatopgørelsen betyder det, at virksomhedens omsætning er forbundet med en kreditsaldo, og at virksomhedens omkostninger fremgår af en debetsaldo.

Derudover øges værdierne på følgende konti ved kreditering af:

  • Gæld (Leverandørgæld, renter, osv.)
  • Indtægter (Salg, renter af indestående, osv.)
  • Overskud (Overskud fra salg af varer/ydelser og aktiver)

Omvendt bliver virksomhedens aktivkonto mindsket ved kredit. Herunder hører virksomhedens kontantbeholdning, tilgodehavende, lagerbeholdning, osv.

Debitoor og kredit

Debitoor regnskabsprogram afstemmer automatisk dine konti, så længe du holder dine data opdateret. På den måde får du blandt andet et overblik over ubetalte beløb udstedt på kredit. Når du bogfører beløb til forskellige konti, gør Debitoor automatisk brug af dobbelt bogføring. På den måde slipper du for at bekymre dig, om du har bogført korrekt.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp