Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Anlægsaktiv

Anlægsaktiv - Hvad er et anlægsaktiv?

Begrebet anlægsaktiv beskriver ting, som en virksomhed investerer i, i forbindelse med den daglige drift. Anlægsaktiver kan for eksempel være firmabil, maskiner, inventar, etc. Anlægsaktiver har en levetid længere end 1 år.

Der er aktiver og passiver, som begge udgør den samlede balanceopgørelse, som er vigtig for den daglige drift.

Anlægsaktiver bliver inddelt i materielle anlægsaktiver, immaterielle anlægsaktiver og finansielle anlægsaktiver. Årsagen til denne inddeling er, at der er forskel på, hvordan de tre former for aktiver bliver opgjort og indregnet i regnskabet.

Tre typer af anlægsaktiver

Som nævnt ovenfor skelner man mellem tre former for anlægsaktiver; materielle, immaterielle og finansielle anlægsaktiver.

  • Materielle anlægsaktiver er de aktiver, som virksomheden ejer. IT-udstyr, firmabiler og kontorartikler er alle gængse eksempler på en virksomheds materielle anlægsaktiver. Materielle anlægsaktiver er den mest normale form for anlægsaktiver, og alle virksomheder besidder gerne en eller flere former for materielle anlægsaktiver.

  • Immaterielle anlægsaktiver er alle virksomhedens ikke-fysiske aktiver. Immaterielle anlægsaktiver er uhåndgribelige værdier, som har stor værdi for virksomheden, og som virksomheden bruger i dagligdagen. Eksempler på immaterielle anlægsaktiver tæller blandt andet kunder, brandværdi, goodwill, licenser, osv.

  • Finansielle anlægsaktiver er alle pengemæssige aktiver, som en virksomhed ejer. Finansielle anlægsaktiver tæller værdipapirer som for eksempel aktier og obligationer og andre pengemæssige aktiver. Her hører kapitalandele også ind under. Virksomhedens finansielle anlægsaktiver har typisk en løbetid på minimum et år og gerne længere.

Den ovenstående inddeling af anlægsaktiver er til, fordi der er forskel på, hvordan hver af de tre former for anlægsaktiver bliver bogført, afskrevet og indregnet i regnskabet.

Hvad er forskellen på anlægsaktiver og omsætningsaktiver?

Den primære forskel på anlægsaktiver og omsætningsaktiver ligger i det pågældende aktivs levetid. På den måde er anlægsaktivers forventede levetid længere end et år, hvor omsætningsaktiver har en levetid kortere end et år.

En anden tommelfingerregel er, at omsætningsaktiver er relativt nemme at omsætte til kontanter, hvor det modsatte gør sig gældende for anlægsaktiver. Der findes mange former for omsætningsaktiver, hvor et par eksempler er virksomhedens varebeholdning, skyldige beløb til kreditorer og likvide beholdninger - heriblandt kassebeholdning og bankbeholdning.

Hvordan bogfører man anlægsaktiver?

Når man bogfører anlægsaktiver, bliver det fulde beløb bogført i balancen. Dernæst skal du afskrive i både balancen og resultatopgørelsen, enten måned for måned eller på årsbasis, indtil det pågældende aktiv er fuldt ud afskrevet. På den måde fordobler du aktivets værdi over en periode, og samtidig sørger du for, at din bogføring er opdateret.

Hvordan afskriver man anlægsaktiver?

Når virksomheder køber et materielt anlægsaktiv, skal anlægsaktivet bogføres som en værdi i virksomhedens regnskab. Dernæst skal man afskrive anlægsaktivet, så afskrivningen passer med anlægsaktivets levetid. En tommelfingerregel er, at anlægsaktiver bliver afskrevet med 25 procent om året.

Tre måder at afskrive aktiver på:

1) Lineær afskrivning er den mest almindelige afskrivningsmetode, hvori man afskriver lige store dele af aktivet over aktivets levetid. Lineær afskrivning bliver typisk anvendt ved afskrivning af biler, maskiner, ejendomme, osv.

Ønsker man for eksempel at fordele årets afskrivninger månedsvis, kan man del den årlige afskrivning op i 12 måneder, og den månedlige afskrivning bliver bogført i hver måned.

2) Degressiv afskrivning betyder, at man hvert år afskriver en mindre og mindre procentdel af aktivets restværdi. Værdiforringelsen for et aktiv er for det meste størst i første del af aktivets brugsperiode.

3) Progressiv afskrivning betyder, at afskrivningen stiger over aktivets levetid

Formålet med afskrivning er, at anlægsaktivets reelle værdi kommer til at passe med den værdi, der er indregnet i virksomhedens regnskab. På den måde får man en mere præcis vurdering af virksomhedens værdi.

Debitoor og anlægsaktiver

I Debitoor regnskabsprogram er det nemt at indtaste din virksomheds anlægsaktiver, og Debitoor hjælper dig samtidig med korrekt afskrivning, så du kan bevare overblikket over dine anlægsaktivers værdi.

Du skal blot indtaste anlægsaktivets købspris som en udgift, vælge den tilhørende kategori og aktivere afskrivning. Lineær afskrivning bliver automatisk anvendt over den afskrivningsperiode, du indtaster.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp