Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Udgift

Udgift - Hvad er en udgift?

En udgift bliver betegnet som pengebeløb eller aktiver, der bliver overdraget til en person eller en virksomhed som betaling for en vare eller en ydelse. En udgift er det modsatte af en indtægt.

Om du er på kontoret, derhjemme eller på farten kan du registrere dine udgifter i Debitoor regnskabsprogram med få klik. På den måde får du overblik over din virksomheds økonomi.

Når man driver virksomhed, findes der mange former for udgifter. Man kan for eksempel ikke undgå at have udgifter til anskaffelse af aktiver som for eksempel kontorartikler og IT-udstyr. Ved anskaffelse af sådanne aktiver får virksomheden udgifter, som fungerer som betaling for aktiverne.

Typer af udgifter

En virksomhed kan have mange forskellige former for udgifter. De mest almindelige udgifter tæller blandt andet:

  • Betaling til leverandører
  • Løn til medarbejdere
  • Husleje til kontorlokaler

I det hele taget findes der mange forskellige former for udgifter. Derudover afhænger typen af virksomhedens udgifter også af virksomhedens type, størrelse og hvilken branche virksomheden beskæftiger sig med.

Dertil skal det nævnes, at udgifter kan være svære at adskille fra omkostninger. En huskeregel er, at udgifter typisk har en kortere levetid end omkostninger, og at omkostninger bliver opdelt i kapacitetsomkostninger og variable omkostninger.

Hvad er forskellen på en udgift og en omkostning?

Det kan være svært at skelne mellem udgifter og omkostninger. For at holde styr på, hvad der er hvad, kan man huske på, at en omkostning har en længere tidshorisont end en udgift. Dertil kan man tilføje, at en omkostning også bliver betegnet som en investering i et aktiv med længere levetid.

Eksempel på forskellen på en udgift og en omkostning

En virksomhed beslutter, at der er brug for at investere i en speciel maskine til at producere varer. I det øjeblik virksomheden køber maskinen, er der tale om en udgift.

Når virksomheden så modtager maskinen og tager den i brug, koster det penge at bruge maskinen i hverdagen. Der skal blandt andet ansatte til at betjene maskinen, og maskinen skal vedligeholdes. Begge dele koster penge, og i denne forbindelse er der altså tale om omkostninger i forbindelse med den daglige anvendelse af maskinen.

Hvordan bogfører man en udgift?

I dobbelt bogføring bliver udgifter registreret på debet siden af udgiftskontoen, og kredit bliver registreret på enten en gældskonto eller en aktivkonto.

Hvordan en udgift bliver registreret i resultatopgørelsen afhænger af, hvilken bogføringsmetode virksomheden benytter. I periodiseret bogføring bliver en udgift registreret, når den bliver pådraget af en virksomhed.

Eksempel på bogføring af en udgift: En virksomhed betaler for internet på månedlig basis, men modtager og betaler regningen den efterfølgende måned. På den anden side registrerer virksomheden månedens husleje, når virksomheden pådrager sig udgiften, selvom betaling først bliver udført den efterfølgende måned i periodiseret bogføring.

Hvordan periodiserer man en udgift?

Hvis du har udgifter, der strækker sig over flere regnskabsår, kan du med fordel periodisere denne udgift. Hvis du for eksempel modtager en faktura på varmeforbrug for årets fire kvartaler i slutningen af december måned, kan du i regnskabet fordele udgiften ud over de måneder, fakturaen strækker sig over.

Udgifter i Debitoor regnskabsprogram

I Debitoor regnskabsprogram er det nemt at bogføre og se din virksomheds udgifter. I din iPhone app eller Android app kan du tilføje udgifter hvor som helst og når som helst. Tag blot et billede af kvitteringen, og vores OCR-teknologi aflæser dato og beløb, så du blot skal indtaste få detaljer, inden udgiften er klar til at blive bogført.

På startsiden og under ‘udgifter’ giver grafer dig et overblik over dine udgifter for bestemte perioder. Disse grafer ændrer sig i takt med dine kontobevægelser.