Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Variable omkostninger

Variable omkostninger - Hvad er variable omkostninger?

Variable omkostninger er omkostninger, der bliver påvirket direkte af virksomhedens salg og produktion.

Med Debitoor regnskabsprogram kan du nemt holde styr på virksomhedens omkostninger, uanset om du er på kontoret eller på farten. I 7 dage kan du gratis holde styr på din virksomheds omkostninger.

Modsat variable omkostninger er der kapacitetsomkostninger, der ikke varierer i takt med virksomhedens salg og produktion.

Hvorfor er variable omkostninger vigtige for din virksomhed?

Ikke nok med, at variable omkostninger kan være en betragtelig udgift, kan de også bruges til, at maksimere virksomhedens profit yderligere.

Et godt overblik over din virksomheds variable omkostninger giver også indsigt i, hvad virksomhedens udgående pengestrømme går til. På den måde kan man påvirke virksomhedens indtægter positivt ved, at justere variable omkostninger og beholde salgspriser.

Hvordan regner man variable omkostninger ud?

Der er ingen hurtig fremgangsmåde, når det kommer til, at regne en virksomheds variable omkostninger ud.

Som en start kan virksomheden samle alle udgifter, der er i forbindelse med salget, hvor efter, at finde de samlede udgifter, der er i produktionsdelen. Find alle omkostninger, der varierer alt efter hvor meget, der sælges og produceres.

Beregning af variable enhedsomkostninger

Begrebet variable enhedsomkostninger beskriver omregning af de samlede variable omkostninger til et nøgletal, der viser den gennemsnitlige størrelse på en enkelt enhed.

Formlen ser sådan ud:

Variable enhedsomkostninger = variable omkostninger / afsætning

Hvilke variable omkostninger er der?

Nedenfor finder du et par eksempler på variable omkostninger:

Fragt: For de fleste virksomheder, der kræver fragt, vil den månedlige udgift til fragt variere, alt efter mængden af varer virksomheden sælger om måneden.

Råvarer: Prisen på råvarer kan variere, alt efter udbud og efterspørgsel.

Materialer: Mængden og arten af materialer kan variere alt efter, hvad og hvor meget virksomheden producerer.

Der findes selvfølgelig et hav af andre variable omkostninger, som er forskellige fra én virksomhed til en anden på tværs af brancher.

Hvordan bogføres variable omkostninger?

Bogføringen af variable omkostninger er ikke langt fra måden man bogfører andre omkostninger. Når du bogfører variable omkostninger skal de være til, at kende i din egen bogføring, hvor de skal stå sammen med de andre omkostninger. En vigtig pointe er dog, at når virksomheden skal afgive regnskab, skal de variable omkostninger stå for sig selv.

Debitoor og variable omkostninger

For at holde styr på variable omkostninger er det vigtigt, at alle former for udgifter bliver registreret korrekt.

Takket være vores iPhone og Android mobilapp gør Debitoor regnskabsprogram det nemt, at registrere udgifter, når du er på farten. Grafer giver dig det nødvendige overblik over dine indtægter og udgifter for en bestemt periode, så du lettere kan styre din virksomhed.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp