Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Pengestrøm

Pengestrøm - Hvad er pengestrøm?

Pengestrøm er en betegnelse over en virksomheds økonomiske aktivitet. Pengestrøm består af alle indbetalinger og udbetalinger og bliver brugt til at give virksomheden overblik over, hvordan penge bevæger sig ind i og ud af virksomheden.

I Debitoor regnskabsprogram kan du nemt holde styr på din virksomheds indgående og udgående pengestrøm og se, hvor din virksomheds pengestrøm kan forbedres. Start gratis prøveperiode, og prøv Debitoor i 7 dage.

Pengestrøm er en opgørelse af virksomhedens indbetalinger og udbetalinger foretaget over en bestemt periode. Pengestrømmen er også en indikation på ændringer i en virksomheds likviditet. Et eksempel på pengestrøm kan være afbetaling på en langfristet gældsforpligtelse eller indbetaling af en faktura betalt af en kunde.

Hvad fortæller virksomhedens pengestrøm?

Formålet med en virksomheds pengestrøm er at give et indblik i virksomhedens økonomiske helbred. Hvis din virksomhed for eksempel gennemgår en længere periode med flere udgifter end indtægter, kan pengestrømmen fortælle dig, om du bør overveje ekstern finansiering.

Med andre ord fungerer pengestrømmen som et kvalitetstjek af din virksomheds økonomi og en vurdering af virksomhedens øjeblikkelige likviditet. For at vurdere din virksomheds økonomiske helbred kan du med fordel opstille en pengestrømsopgørelse.

En pengestrømsopgørelses formål er at give dig et overblik over din virksomheds ind- og udgående pengestrøm.

Hvordan analyserer man virksomhedens pengestrøm?

Når man skal analysere en virksomheds pengestrøm, kan man lave en pengestrømsopgørelse. En pengestrømsopgørelse tegner et billede af virksomhedens økonomiske situation i en given tidsperiode.

Pengestrømmen kan være positiv og negativ. Pengestrømmen for en bestemt tidsperiode bliver udregnet ved at trække virksomhedens total ved periodens begyndelse fra totalen ved periodens udløb. På den måde kan man beregne pengestrømmen ugentligt, månedligt, kvartalsvis, osv.

Hvis pengestrømmen for den beregnede periode er positiv, betyder det, at mængden af kontanter er større end ved periodens begyndelse og omvendt, hvis pengestrømmen er negativ. For at have en sund økonomi er en positiv pengestrøm at foretrække.

Indgående pengestrøm og udgående pengestrøm

Penge, som din virksomhed modtager, er indgående pengestrøm. Indgående pengestrøm kan for eksempel være indbetalinger fra kunder, overskud fra salg af varer og aktiver og indbetalte tilgodehavender.

Penge, som forlader din virksomhed, altså udgifter, bliver betegnet som udgående pengestrøm og tæller alt fra betaling af virksomhedens leverandørgæld, investeringer, afbetaling på banklån og løn til medarbejdere.

Hvordan forbedrer man pengestrømme?

Hvis du ønsker at ændre din virksomheds pengestrøm fra negativ til positiv eller blot øge den positive balance yderligere, kan du overveje følgende tiltag:

  • Det mest indlysende ville være at øge virksomhedens salg, selvom det måske er lettere sagt end gjort. Alternativt kan man også øge pengestrømmen ved at hæve prisen på varer eller ydelser, eller man kan forsøge at få sine kunder til at betale en faktura hurtigere.

  • Man kan også øge pengestrømmen ved at sælge aktiver, hvis det skulle blive nødvendigt. Derudover kan en reduktion af driftsomkostninger også øge virksomhedens pengestrøm.

Det vil naturligvis være at foretrække at have en positiv pengestrøm, da en positiv pengestrøm indikerer, at der kommer flere penge ind i virksomheden end penge, der forlader virksomheden.

Hvad hedder pengestrøm på engelsk?

På engelsk hedder pengestrøm 'cash flow', men der kan også stå 'flow of cash' alt efter, hvilket regnskab man kigger på.

Hold styr på din virksomheds pengestrøm med Debitoor

For at forbedre din virksomheds pengestrøm er det vigtigt at have styr på indgående og udgående betalinger. Med Debitoor regnskabsprogram er det nemt at registrere og organisere ind- og udgående betalinger i din bogføring.

Derudover kan du også lave momsrapport, resultatopgørelse og balanceopgørelse med få klik, som alle er med til at give dig et overblik over din virksomheds økonomi.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp