Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Værdiforringelse

Værdiforringelse - Hvad er værdiforringelse?

Værdiforringelse er en forringelse af et aktivs værdi. Modsat værdiforringelse finder man værdiforøgelse

Med Debitoors regnskabsprogram er det let at håndtere dine udgifter såsom aktiver, og holde styr på deres værdi. Prøv Debitoor gratis i 7 dage.

Et aktiv kan falde i værdi af flere årsager. Nogle af de mest almindelige årsager til værdiforringelse er:

  • Fald i efterspørgsel på aktivet
  • Deflation
  • Ændringer i rentesatser

Værdiforringelse versus værdiforøgelse

Modsat værdiforringelse findes værdiforøgelse som beskriver, at et aktiv er steget i værdi. Det ses oftest, at aktivers værdi bliver forringet med årenene. Visse aktiver forventes dog altid, at få en øget værdi med årene, såsom ejendomme og aktier.

De aktiver, der oftest har et værditab, er eksempelvis maskiner og andet teknologi.

Immaterielle- og materielle aktiver

Et aktiv skal afskrives så det passer til aktivets levetid.

Der findes to typer af aktiver:

  • Immaterielle aktiver: Varemærker, panter osv.
  • Materielle aktiver: Bil, computer osv.

Immaterielle aktiver har typisk en længere afskrivningstid end materielle aktiver.

Hvordan bogfører man værdiforringelse?

Hvis man følger omkostningsprincippet, skal alle aktiver registreres til kostprisen, og man kan dermed ikke ændre dem i årsregnskabet, også selvom aktivet vil tabe værdi.

Derfor skal værdien af aktivet afskrives over den forventede levetid. Lad os tage et eksempel:

En computer købes for 8000 kroner, og man forventer, at den har en levetid på 4 år, og at man kan sælge den for 1500 kroner efter 4 år. På balanceopgørelsen står computeren stadig til en værdi af 8000 kroner.

Pr. år skal der afskrives 1500 kroner for computeren, da den har en levetid på 4 år, og den falder 6000 kroner i værdi. De 1500 kroner årligt skal angives som en udgift i fire år på en konto kaldet værdiforringelses-konto.

Debitoor og værdiforringelse

Med brug af Debitoor regnskabsprogram kan du nemt holde styr på dine aktiver. Du kan indtaste aktivets kostpris samt estimerede levetid.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp