Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Værdiforøgelse

Værdiforøgelse - Hvad er værdiforøgelse?

Værdiforøgelse er en forøgelse af et aktivs optegnede værdi. Med andre ord er værdiforøgelse det modsatte af værdiforringelse.

Med Debitoor regnskabsprogram er det let at håndtere dine udgifter som aktiver og holde styr på deres værdi. Prøv Debitoor gratis i 7 dage.

Et aktiv kan stige i værdi gennem flere årsager. Nogle af de mest almindelige årsager til værdiforøgelse inkluderer:

  • Øget efterspørgsel på aktivet
  • Et reduceret udbud
  • Inflation
  • Ændringer i rentesatser

Værdiforøgelse kan også forekomme ved materielle, og immaterielle aktiver.

Materielle og immaterielle aktiver

Den mest almindelige form for aktiver er materielle aktiver. Materielle aktiver kan eksempelvis være en bil, en computer, ejendomme, osv. Når en virksomhed køber et materielt aktiv, skal det fremgå i virksomhedens regnskab, som en værdi.

Dernæst skal aktivets værdi afskrives, så værdien passer til aktivets levetid. For eksempel vil en bil have en kortere levetid end en ejendom, og bliver derfor afskrevet hurtigere.

En anden form for aktiver er immaterielle aktiver. Immaterielle aktiver er aktiver, der er anskaffet til brug i virksomheden uden at være fysiske eller finansielle. Eksempler tæller goodwill, varemærker, patenter osv.

Det er normalt, at have en lang afskrivningsperiode på immaterielle aktiver.

Værdiforøgelse versus værdiforringelse

Værdiforøgelse er det modsatte af værdiforringelse, hvilket er en forringelse af et aktivs værdi.

På trods af, at værdiforøgelse er mindre udbredt end værdiforringelse, købes forskellige aktiver med forventning om, at deres værdi øges. For eksempel forventer man, at ejendomme og aktier har en højere fremtidig markedsværdi i fremtiden i forhold til købstidspunktet.

På den anden side er nogle aktiver tilbøjelige til, at miste værdi. For eksempel maskiner, teknologi og biler mister typisk værdi gennem deres levetid.

Som hovedregel vil aktiver med en forudbestemt levetid miste værdi frem for, at øge værdi. Det er eksempelvis normalt, at varemærkers værdi øges i takt med øget popularitet af varemærket.

Hvordan bogfører man værdiforøgelse?

Omkostningsprincippet kræver, at aktiver registreres i deres oprindelige købspris. Dette betyder, at årsregnskaber ikke kan ændres for, at påvise en stigning i værdi.

I stedet bør forskellen mellem et aktivs bogførte pris, og den nye markedspris krediteres til en konto med egenkapital kaldet “opskrevet overskud”, indtil aktivet bliver solgt eller afskaffet på anden vis.

Værdiforøgelse på valuta

Ligesom et aktiv kan en valuta øge i værdi. Værdiforøgelse på valuta forekommer, når en valutas værdi øges i forhold til en anden. Dette sker kun for valutaer, som ikke har en fast vekselkurs.

Kortsigtede årsager til værdiforøgelse på valuta er relateret til handel og markedsspekulationer. Langsigtet værdiforøgelse på valuta kan være en indikation på lav inflationsrate.

Debitoor og værdiforøgelse

Du kan nemt indskrive og gemme dine aktiver på din Debitoor konto. Her kan du også registrere aktivets indkøbspris, samt aktivets levetid.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp