Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Årsregnskabsloven

Årsregnskabsloven - Hvad er årsregnskabsloven?

Årsregnskabsloven er det regelsæt, der gælder for udarbejdelsen af virksomheders årsregnskab.

Debitoor Regnskabsprogram er udarbejdet til små- og mellemstore virksomheder, der ønsker at udarbejde deres regnskab på en nem og overskuelig måde. Det er muligt at prøve programmet gratis i 7 dage.

Årsregnskabsloven er lavet for virksomheder og foreninger, så de ved, hvordan de skal aflægges deres årlige regnskaber. Årsregnskabsloven blev oprettet tilbage i 1983, da der var et ønske om, at virksomheder skulle have nogle retningslinjer for deres regnskaber.

Hvad indebærer årsregnskabsloven?

Der er overordnet set én generel regel, der gælder for de virksomheder, der er underlagt årsregnskabsloven. Den lov siger, at regnskabet skal give et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation. Ud fra det er der opstillet nogle grundlæggende forudsætninger for årsregnskabet.

De ti grundlæggende forudsætninger for årsrapporten er:

 1. Klarhed: Årsrapporten skal opstilles på en klar og overskuelig måde.
 2. Substans: Årsrapportens indhold bliver vægtet højere end formaliteterne
 3. Væsentlighed: Alle relevante forhold skal fremgå af årsrapporten
 4. Going concern: Virksomheden skal ønske at fortsætte driften
 5. Neutralitet: Ingen personer må påvirke, hvad der fremgår af årsrapporten
 6. Periodisering: Alle bevægelser i regnskabet skal registreres så snart, at de finder sted
 7. Konsistens: Alle beregninger og målinger skal ske på samme måde
 8. Bruttoprincippet: Alle indtægter, udgifter, aktiver og passiver bliver opgjort hver for sig og kan ikke modregnes
 9. Formel kontinuitet: Regnskabsårets primobalance skal være lig med ultimobalancen for det foregående regnskabsår
 10. Reel kontinuitet: Opstillingen og beregningerne for årsrapporten skal være så lig hinanden ved hvert regnskabsår

Når virksomheder udarbejder deres årsregnskab, skal det være med de ovenstående 10 grundlæggende forudsætninger som rettesnor.

Hvem er omfattet af årsregnskabsloven?

Som udgangspunkt er alle selskaber og fonde omfattet af årsregnskabsloven. Årsregnskabsloven gælder bl.a. for:

 • Anpartsselskaber
 • Aktieselskaber
 • Interessentskaber
 • Fonde
 • Virksomheder med begrænset ansvar
 • SCE-selskaber m. flere

Hvis man driver en virksomhed, der falder i én af de ovenstående kategorier, er virksomheden med høj sandsynlighed omfattet af årsregnskabsloven. Der kan dog være enkelte undtagelser til reglen, men det kan man få rådgivning om hos en revisor eller anden rådgiver.

Selvom man som virksomhed er omfattet af årsregnskabsloven, så er der forskelle på, hvad de specifikke krav er. Kravene til det enkelte selskab eller fond afhænger af, hvilken regnskabsklasse de tilhører.

Regnskabsklasserne løber fra A til D, hvor at det er de store virksomheder, der tilhører regnskabsklasse D, og de mindre der tilhører regnskabsklasse A. Der er mange flere krav til virksomheder i regnskabsklasse D, end der er til virksomhederne i regnskabsklasse A.

Hvem er ikke omfattet af årsregnskabsloven?

Selvsagt vil der også være virksomheder, der ikke er omfattet af årsregnskabsloven. Virksomheder der er undtaget for årsregnskabsloven er bl.a.:

 • Enkeltmandsvirksomheder
 • Personlige ejede mindre virksomheder
 • Virksomheder der er under konkurs m. flere.

Der vil også her være undtagelser til reglen.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp