Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Revision

Revision - Hvad er revision?

Revision er en revisors gennemgang af en virksomheds regnskab.

En revisor kan hjælpe med mange ting, men særligt i forbindelse med regnskabsafslutning og revision af regnskabet. Giv din revisor adgang til dit regnskab i Debitoor nemt og enkelt.

Det arbejde som en revisor laver bliver kaldt for revision, og det er derfor kun en revisor, der kan lave en lovpligtig revision.

Hvordan foregår en revision?

Helt lavpraktisk foregår en revision ved at en virksomhedsejer kontakter en revisor, som virksomheden ønsker skal lave en revision af regnskabet. Dette sker typisk et par måneder inden, at regnskabsåret afsluttes, da det er revisoren der afslutter og godkender regnskabet i slutningen af regnskabsåret.

Revisoren gennemgår herefter regnskabet, som beskrevet nedenfor, og underskriver afslutningsvis hvis regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation.

Hvorfor skal en revisor foretage revision?

En revisors arbejde er at gennemgå regnskaber og vurdere, om regnskabet overholde de betingelser og regler, som det skal. Desuden skal revisoren vurdere, om det pågældende regnskab giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation.

Revisoren gennemgår bl.a. alle aktiver, passiver, indtægter, udgifter - og altså hvordan virksomhedens soliditet og likviditet ser ud. Når revisoren vurderer soliditeten i virksomheden, ser revisoren på, hvor stærk virksomheden vil stå i hårde økonomiske tider. I forhold til likviditeten, så ser revisoren på, om virksomheden har nok kapital i virksomheden.

Kan jeg selv vælge, hvilken revisor jeg bruger?

Som udgangspunkt kan virksomheden selv vælge, hvilken revisor de vælger at bruge til revision. Dog er der først og fremmest krav til, at revisoren enten er statsautoriseret revisor eller registreret revisor. Hvis revisoren har én af de to titler betyder det, at revisoren har kompetencer til at foretage en lovlig og korrekt revision.

Dernæst er det vigtigt, at revisoren ikke har et personligt tilhørsforhold til virksomheden, der kan gå ind og påvirke revisionen. Dette kaldes også for reglen om uvildig revision.

Det er revisors job at være objektiv under en revision, hvilket kan blive forstyrret af et eventuelt familiært forhold til ejeren i virksomheden. Revisoren må heller ikke på nogen måde have økonomiske interesser i virksomheden, da også det kan påvirke revisionen. Desuden skal revisoren betales for arbejdet, da man på den måde undgår, at revisionen bliver til på baggrund af tjenester.

Er revision lovpligtigt?

Det er ikke alle virksomheder, der er forpligtet til at lade deres regnskab gennemgå revision. Om revision er lovpligtigt eller ej for virksomheden afhænger af, hvilken regnskabsklasse de er i.

Der findes fire regnskabsklasser, hvor at der er færrest krav til revision af de virksomheder, der tilhører regnskabsklasse A, og flest krav til de virksomheder, der tilhører regnskabsklasse D. Visse virksomheder kan vælge at fravælge revision, hvis de overholder to af af tre følgende krav om at:

  1. Have en nettoomsætning på mindre end 8 mio. kr.
  2. Have en balancesum på mindre end 4 mio. kr.
  3. Have maks 12 personer ansat i virksomheden

Virksomheder kan altså fravælge revision, hvis de som minimum opfylder to eller tre af de tre krav.

Hvad er intern revision?

Selvom at revision for mange store virksomheder er lovpligtige, er der nogle virksomheder, der også vælger at lave deres egen interne revision. Det betyder, at der vil være nogle i virksomheden, der selv sidder og laver en revision, men som bare ikke er den lovpligtige.

I stedet foretages den interne revision for virksomhedens egen skyld af virksomhedens egne medarbejdere. Det største formel med intern revision er at have fuld kontrol over økonomien i virksomheden, men også for at kunne optimere virksomheden på bedst mulig vis. Intern revision kaldes også for internt regnskab.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp