Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Artsopdelt resultatopgørelse

Artsopdelt resultatopgørelse - Hvad er artsopdelt resultatopgørelse?

I en artsopdelt resultatopgørelse bliver posterne kategoriseret efter art.

Som bruger af Debitoor regnskabsprogram kan du få adgang til din egen resultatopgørelse, momsrapport og balanceopgørelse. Prøv gratis i 7 dage og lav din resultatopgørelse.

Når du skal lave din resultatopgørelse er der to måder, du kan gøre dette på. Du kan lave en artsopdelt resultatopgørelse eller en funktionsopdelt resultatopgørelse.

Hvad er forskellen på artsopdelt resultatopgørelse og funktionsopdelt resultatopgørelse?

Hvis du vælger at lave en artsopdelt resultatopgørelse, skal du kategorisere dine omkostninger og indtægter efter arten på omkostningen. Det kan eksempelvis være efter arter såsom løn, husleje og vareforbrug.

Vælger du derimod at lave en funktionsopdelt resultatopgørelse, kategoriserer du omkostningerne efter deres funktion. Det kan være funktioner som produktionsomkostninger, administrationsomkostninger, salgsomkostninger osv.

Forskellen på de to er kun, hvordan omkostningerne bliver opdelt på resultatopgørelsen.

Hvad skal der inkluderes i en artsopdelt resultatopgørelse?

Når tiden er kommet til, at du skal lave din artsopdelte resultatopgørelse, er der visse krav, du er skal overholde.

Du skal for det første inkludere alle indtægter, der har været i det pågældende regnskabsår. For det andet skal du også inkludere alle udgifter for selv samme regnskabsår. Det gælder selvfølgelig også de indtægter og udgifter, som er kommet ind få dage før, at regnskabsåret slutter.

Du må derfor ikke udlade dele af den pengeaktivitet, som der er i din virksomhed. Udover det skal du også opstille din resultatopgørelse skematisk - den skal være letlæselig og ikke til at misforstå.

Er artsopdelt resultatopgørelse bedre end funktionsopdelt resultatopgørelse?

Det gør ingen forskel for dig eller din virksomhed, om du opstiller din resultatopgørelse efter den ene eller den anden metode. Dog foretrækkes den artsopdelte resultatopgørelse oftest af handels- og service virksomheder, og den funktionsopdelte resultatopgørelse af produktionsvirksomheder.

Det har altså ingen betydning for dit valg af metode, om du er en enkeltmandsvirksomhed eller et anpartsselskab.

Kan jeg vælge imellem artsopdelt resultatopgørelse og funktionsopdelt resultatopgørelse?

Som følge af årsregnskabsloven kan du frit vælge mellem artsopdelt resultatopgørelse og funktionsopdelt resultatopgørelse. Som skrevet længere oppe, kommer det ofte an på, hvilken type virksomhed du driver, og hvordan du helst vil opsætte din resultatopgørelse.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp