Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Overskudsgrad

Overskudsgrad - Hvad er en overskudsgrad?

Overskudsgraden viser hvor meget af virksomhedens omsætning, der bliver omsat til et overskud.

Hold dit regnskab opdateret i Debitoor Regnskabsprogram, så du kan beregne alle nødvendige nøgletal.

Overskudsgraden beregnes, når virksomheden eller mulige investorer vil se, hvor stor en procentdel af omsætningen, der ender med at blive en indtjening for virksomheden. Det er et af de nøgletal, der er nemmest at udregne, og det er samtidig et af de nøgletal, der bliver beregnet oftest.

Beregning af overskudsgrad

For at lave en udregning af overskudsgrad er det vigtigt at vide, hvad virksomhedens resultat af primær drift samt nettoomsætningen er. Uden de to tal kan overskudsgraden ikke beregnes.

I Debitoor er det muligt at finde resultat af primær drift (nettoresultatet) i resultatopgørelsen, og nettoomsætningen kan ligeledes også findes i resultatopgørelsen.

Overskudsgrad formel

Der er udarbejdet en formel for overskudsgrad, så det tallet et nemt at beregne. Formlen for overskudsgrad er som følger:

Resultat af primær drift x 100 / nettoomsætning = Overskudsgrad

Det vil sige, at den primære drift ganges med 100, hvorefter det tal divideres med nettoomsætningen, hvilket som resultat giver virksomhedens overskudsgrad. En virksomhed der har en resultat af primær drift på 5 mio. og en nettoomsætning på 50 mio. kr., kan altså stille følgende formel for overskudsgrad op:

5.000.000 x 100 / 50.000.000 = 10%

Den pågældende virksomhed har en overskudsgrad på 10%, hvilket betyder at 10% af virksomhedens samlede omsætning bliver til et overskud.

Hvad er en god overskudsgrad?

Det kan være svært at vide, hvornår en overskudsgrad er god, da det afhænger meget af den branche, som virksomheden er en del af. Det er nemlig sådan, at nogle brancher såsom revisorer, tandlæger og forsikringer har en forholdsvis høj overskudsgrad, der ligger på 25% eller mere.

Disse brancher har en høj overskudsgrad, da de har forholdsvis lave produktions- og markedsføringsomkostninger samtidig med, at der er en høj efterspørgsel. Andre brancher har en overskudsgrad, der ligger på 2-7%.

Der er ikke et specifikt tal for, hvornår en virksomhed har en høj overskudsgrad. Grundlæggende set er det bare vigtigt, at der er en positiv overskudsgrad, da det betyder, at virksomheden tjener penge. Hvis der ikke er en positiv overskudsgrad, betyder det, at virksomheden har for høje produktions- og markedsføringsomkostninger i forhold til prisen.

Hvordan kan overskudsgrad benyttes?

Efter at have beregnet hvilken overskudsgrad virksomheden har, er det vigtigt, at man også ved, hvad man kan bruge tallet til. Udover at man kan se, hvor stort et overskud virksomheden skaber, kan det også give et indblik i virksomhedens udvikling over tid. En god ide er at beregne overskudsgraden hver gang, at regnskabsåret slutter, da man på den måde kan sammenligne tallet over tid.

Hvis der et år er en lavere overskudsgrad end forrige år, kan det betyde omkostningerne er steget, uden at det har påvirket prisen på varen eller ydelsen. Hvis overskudsgraden ikke er tilfredsstillende for virksomheden, kan virksomheden enten prøve at sænke produktions- og markedsføringsomkostningerne eller sænke prisen. Begge ting kan være med til at forbedre overskudsgraden.

Sammenhæng mellem afkastningsgrad, overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed

Når der skal laves en rentabilitetsanalyse indgår overskudsgraden sammen med blandt andet afkastningsgraden og aktivernes omsætningshastighed. Afkastningsgraden findes ved at:

Overskudsgraden x aktivernes omsætningshastighed = afkastningsgraden

Afkastningsgraden kan godt sammenlignes lidt med overskudsgraden, da begge har overskud i virksomheden for øje. Forskellen er blot, at afkastningsgraden fokuserer på hvor stort overskud, der skabes på baggrund af den indskudte kapital. Modsat fokuserer overskudsgraden på, hvor stort et overskud der skabes på baggrund af omsætningen.

Overskudsgrad på engelsk

Overskudsgraden går også under betegnelsen EBIT-margin (Earnings Before Income and Tax), der oversat betyder 'Indtjening før indkomst og skat'. Overskudsgrad oversat til engelsk kan enten hedde 'profit ratio' eller 'profit margin' alt efter, hvilken kontekst ordet forekommer i.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp