Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Dækningsgrad

Dækningsgrad - Hvad er en dækningsgrad?

Dækningsgraden viser hvor stor en procentdel af virksomhedens omsætning, der er tilbage til, når variable omkostninger er fratrukket.

Få styr på regnskabet og alle nøgletallene med Debitoor Regnskabsprogram. Prøv programmet gratis i 7 dage.

Kort sagt viser dækningsgraden forholdet mellem virksomhedens omsætning, og de faste omkostninger virksomheden har. Ved at beregne dækningsgraden kan virksomheden se, hvor mange penge der er til at betale de faste omkostninger. Dækningsgraden er et meget udbredt nøgletal.

Dækningsbidrag og dækningsgrad er to tal, der viser det samme, men forskellen er blot, at dækningsgraden udregner dækningen i procent, hvilket gør tallet sammenligneligt.

Beregning af dækningsgrad

For at lave en udregning af dækningsgrad er det vigtigt, at man kan finde to tal, som skal bruges til at finde dækningsgraden. Først og fremmest skal virksomheden kende til deres dækningsbidrag, som kan findes ved følgende formel:

Salgspris - omkostninger = dækningsbidrag

Dernæst er det vigtigt at kende til virksomhedens samlede omsætning, hvilket kan findes ved at lægge alle salg fra virksomheden sammen. Her skal man være opmærksom på ikke at tage virksomhedens overskud, men blot hvor meget virksomheden har solgt for.

Typisk bliver dækningsgraden beregnet pr. vare for at finde ud af, hvor meget af varens pris der kan være med til at dække virksomhedens omkostninger.

Dækningsgrad formel

For at beregne dækningsgrad i procent skal dækningsbidraget og omsætningen bruges i en formel, der ser ud som følgende:

Dækningsbidrag / omsætning x 100 = dækningsgrad

Det vil altså sige, at for at beregne dækningsgraden, skal dækningsbidraget divideres med omsætningen for efter at blive ganget med 100, som giver tallet i procent. Lad os antage at en virksomhed sælger kaffemaskiner, og her har et dækningsbidrag på 700 kr. på deres mest populære maskine. Samtidig sælger de maskinen for 3000 kr. på deres webshop.

700 / 3000 x 100 = 23,3%

Virksomheden har derfor en dækningsgrad på 23,3% på det specifikke produkt. Det betyder, at 23,3% af salgsprisen på denne vare kan bruges til at dække faste omkostninger i virksomheden.

Hvad er en god dækningsgrad?

Ovenover fandt vi ud af, at virksomheden havde en dækningsgrad på 23,3%, men det er svært at vide, om dækningsgraden er høj eller lav. Det er svært at sige, hvad en gennemsnitlig dækningsgrad er, da det afhænger meget af, hvilken branche der er tale om. Der er nemlig nogle brancher, hvor det er nemmere at have en høj dækningsgrad end andre.

Jo højere dækningsgraden er, jo bedre, og mere tilfredsstillende, er dækningsgraden. Hvis der er en forholdsvis lav dækningsgrad (under 5-10 % afhængig af branchen), har virksomheden færre penge til at dække faste omkostninger.

Det er muligt at forbedre dækningsgraden ved at gøre brug af tre forskellige metoder:

  1. Man kan vælge at hæve salgsprisen på den pågældende vare
  2. Man kan prøve at mindske købsomkostningerne, så dækningsbidraget faldet
  3. Man kan prøve kræfter med både punkt 1 og 2

Bruttoavanceprocent og dækningsgrad

Bruttoavanceprocent og dækningsgrad er to begreber, der bliver brugt om det samme, men der er dog en forskel på dækningsgrad og bruttoavanceprocent.

Det punkt hvor bruttoavanceprocent og dækningsgrad adskiller sig ved er, at dækningsgraden beregnes af produktionsvirksomheder og bruttoavanceprocenten beregnes af handelsvirksomheder.

Det er derfor vigtigt at beregne dækningsgraden, hvis man driver en produktionsvirksomheden, men i stedet beregne bruttoavanceprocenten, hvis man derimod er en handelsvirksomhed.

Dækningsgrad på engelsk

Der kan være mange grunde til, at man gerne vil vide, hvad dækningsgrad hedder på engelsk. Det kan være, at man selv skal aflæse en anden virksomheds regnskab, eller hvis man selv skal oversætte sit eget.

Lige meget hvad så hedder dækningsgrad 'contribution ratio' på engelsk.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp