Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Soliditetsgrad

Soliditetsgrad - Hvad er en soliditetsgrad?

En soliditetsgrad er et nøgletal, der viser, hvor stor en procentdel af aktiverne, der er finansieret af egenkapitalen.

Som bruger af Debitoor kan du nemt finde de korrekte tal, så soliditetsgraden og andre nøgletal kan udregnes.

Ved at beregne soliditetsgraden i en virksomhed, kan man se, om virksomheden står stærkt, hvis der kommer økonomiske udfordringer. Grundlæggende set så kan soliditetsgraden afsløre, om virksomheden primært er finansieret af egenkapital eller af fremmedkapital.

Brug en soliditetgrad formel for at beregne soliditetsgraden

For at finde ud af, hvad en virksomhed har af soliditetsgrad, skal man benytte sig af en soliditetsgrads formel for at beregne nøgletallet. Inden soliditetsgraden kan beregnes, skal virksomheden kende til to tal: egenkapital og aktiver. Begge tal er at finde på balanceopgørelsen i Debitoor, men hvis du endnu ikke har Debitoor, kan tallene findes på anden vis.

Egenkapitalen findes ved at tage virksomhedens aktiver og fratrække virksomhedens passiver. Det tal der er tilbage er virksomhedens egenkapital, som både kan være positiv og negativ. Aktiverne findes ved at tage alle genstande af værdi i virksomheden og lægge dem sammen.

Formel for soliditetsgrad: Egenkapital x 100 / Aktiver = Soliditetsgrad

Eksempel på beregning af soliditetsgrad

Virksomheden Hundefoder ApS har en egenkapital på 200.000 kr. Ved siden af det har virksomheden også aktiver for 1.500.000 mio. kr. Med disse informationer kan soliditetsgraden beregnes:

Hundefoder ApS' soliditetsgrad = 200.000 x 100 / 1.500.000

200.000 x 100 er 20.000.000, og så divideres de 20.000.000 med 1.500.000, hvilket giver: 13,3 %. Det vil sige, at virksomheden har en soliditetsgrad på 13,3%.

Hvad er en god soliditetsgrad?

Ovenover fandt vi ud af, at Hundefoder ApS har en soliditetsgrad på 13,3%. For at vide om det er et godt eller dårligt tal, er det nødvendigt at vide, hvad en god soliditetsgrad er. Det er sådan, at en soliditetsgrad enten kan være ikke tilfredsstillende, tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende.

Hvis soliditetsgraden er mellem 1% og 30%, anses soliditetsgraden som værende ikke tilfredsstillende. Ligger soliditetsgraden mellem 31% og 40%, er soliditetsgraden tilfredsstillende. Er soliditetsgraden højere end 40%, opfattes soliditetsgraden som meget tilfredsstillende.

Med det kan vi se, at Hundefoder ApS har en soliditetsgrad der ikke er tilfredsstillende. Der kan dog være grunde til, at soliditetsgraden er lav. Eksempelvis kan det være, at virksomheden er nystartet, hvilket forklarer den lave egenkapital.

Hvad er solidaritetsgradens betydning?

Der kan være flere fordele og ulemper ved en hhv. lav og høj soliditetsgrad. Solditetsgraden har bl.a. stor betydning for, hvor nemt det er at optage lån.

En virksomhed som Hundefoder ApS kan have forholdsvist svært ved at optage lån, hvilket betyder at virksomheden ikke er så modstandsdygtig over for eventuelle tab i fremtiden. Dette kan betyde, at virksomheden kan opbygge meget gæld og ikke betale lånet tilbage. Hvis virksomheden formår at optage et lån, kan lånegiveren stille større krav til betaling, netop grundet den lave soliditet.

Modsat hvis en virksomhed har en høj og tilfredsstillende soliditetsgrad, har virksomheden langt nemmere ved at optage lån, da virksomheden står meget stærkere.

Soliditetsgrad og likviditetsgrad

Når en virksomhed vil undersøge, hvor modstandsdygtig virksomheden er i forhold til kommende regninger, beregner virksomheden først soliditetsgraden. Efterfølgende beregnes likviditetsgraden, virksomheden her kan se, deres evne til at betale fremtidige regninger.

Forskellen på soliditetsgraden og likviditetsgraden er, at soliditetsgraden viser, hvor meget virksomheden kan tabe uden, at det får konsekvenser for virksomhedens kreditorer. I forlængelse hertil, vurderer likviditetsgraden evnen til at betale kommende regninger.

Hvad hedder soliditetsgrad på engelsk?

Ofte kan virksomheder have brug for enten at læse et regnskab på engelsk, eller at udarbejde et på engelsk. I så fald skal soliditetsgraden oversættes til 'Solvency ratio' eller 'Level of solvency' alt efter konteksten.

Det er altid en god ide at udarbejde en regnskabsanalyse på engelsk, hvis en mulig investorer ikke taler eller læser dansk. På den måde fremstår virksomheden mere professionel, og investoren har også langt bedre mulighed for at forstå nøgletallene korrekt.

Debitoor og soliditetsgrad

Debitoor er et regnskabsprogram, der indeholder alle de tal, der skal til for, at virksomheder kan udregne deres soliditetsgrad nemt og hurtigt. Det er muligt at finde den samlede egenkapital og de samlede aktiver med blot få klik i balanceopgørelsen.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp