Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Scrapværdi

Scrapværdi - Hvad er en scrapværdi?

En scrapværdi er den laveste værdi, som et aktiv kan afskrives til i slutningen af aktivets levetid.

Få styr på afskrivningen af dine aktiver og find frem til aktivets scrapværdi med Debitoor Regnskabsprogram. i 7 dage gratis.

Scrapværdi er et begreb, der dukker op, når man vil afskrive et aktiv. Ved anskaffelse af et aktiv angiver man købsprisen, og hvor lang en levetid som man regner med, at aktivet har. Ud fra det ser man på, hvor meget værdi som aktivet har, når levetiden er overstået. Scrapværdi bliver også omtalt som restværdien i visse tilfælde.

Scrapværdien er vigtigt at kende til inden, at et aktiv anskaffes. Ved at lave en beregning af scrapværdien kan man se, hvordan værdien af aktivet er, når aktivets levetid er opbrugt. Det kan være godt at sammenligne forskellige aktiver inden, at det anskaffes, så man kan vælge det aktiv, der har den højeste scrapværdi.

Hvordan beregnes scrapværdien?

Det kan være svært at lave en beregning af scrapværdien, da man ikke kan forudse, hvordan aktivet kan bruges om en række år. Det første man skal gøre er at se på, hvornår man regner med, at aktivet ikke længere kan bruges. Herefter skal man se på, hvad aktivet kan bruges til, når det har tjent sin tid.

Oftest beregner man scrapværdien på bl.a. biler eller ejendomme, og biler har typisk en levetid på 5-8 år, og kan sælges til en væsentlig mindre pris end købsprisen. Scrapværdien er altså det beløb, man regner med at sælge aktivet for efter endt levetid.

Eksempel på beregning af scrapværdien

Virksomheden Transport Nielsen ApS har købt en varevogn til 500.000 kr., og virksomheden regner med, at varevognen kan køre i 8 år før, at de skal købe en ny. Efter de 8 år anslår virksomheden, at de kan sælge den for 50.000 kr. Scrapværdien er altså de 50.000 kr., som de kan få tilbage for aktivet.

Varevognen falder med 62.500 kr. hvert år, indtil det sidste år, hvor den falder med 12.500 kr., hvilket vil sige at virksomheden på det tidspunkt kan sælge varevognen til de 50.000 kr., som de har regnet med.

Kan man lave en revurdering af scrapværdien?

Som nævnt er det ikke altid, at man kan være sikker på, at vurderingen af scrapværdien stemmer overens. Der er mulighed for at ændre levetiden og justere på scrapværdien, hvis der er ændringer, der direkte påvirker aktivet. Når der foretages en revurdering kan levetid og scrapværdien ændres, hvilket påvirker selve afskrivningen, som kan ses i resultatopgørelsen.

Hvis levetiden forkortes, bliver afskrivningen højere resten af aktivets levetid, og hvis scrapværdien forøges, bliver afskrivningen formindsket. Selvfølgelig gælder det modsatte også - alt kan påvirkes.

Scrapværdi i Debitoor

Du kan afskrive dine aktiver i Debitoor og hermed også tage højde for både levetid og scrapværdi.

Du afskriver et aktiv i Debitoor ved at følge disse trin:

  1. Log ind på din Debitoor konto
  2. Klik på 'Ny' oppe i højre hjørne og vælg derefter 'Udgift'
  3. Indtast her leverandøren for udgiften og upload udgiftens bilag
  4. Vælg herefter en kategori til dit aktiv
  5. Under 'Beløb' skrives købsprisen på aktivet ind
  6. Klik 'Ja' til at udgiften håndteres som et aktiv
  7. Du kan nu indtaste aktivets levetid, og hvad scrapværdien regner med at være

Det kommer til at se således ud, hvis man oprettede varevognen for ovenstående eksempel i Debitoor:

Et billede at et aktiv der er oprettet i Debitoor

Nederst vil du nu kunne se et skema, der viser hvordan afskrivningen sker over aktivets levetid. Ude til venstre vil du kunne se aktivets bogføringsværdi, altså hvad aktivet har af værdi i det pågældende årstal. I midten vil du samtidig kunne se, hvor meget værdien på aktivet falder med.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp