Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Bogføringsloven

Bogføringsloven - Hvad er bogføringsloven?

Bogføringsloven er en lov, hvor de generelle krav til bogføring er opstillet.

I Debitoor regnskabsprogram kan du nemt holde styr på din bogføring, så den lever op til bogføringslovens krav til virksomheders regnskab.

Det er bl.a. anpartsselskaber, enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber der er omfattet af bogføringsloven. Aktieselskaber bogfører efter selskabsloven.

Hvilke virksomheder er omfattet af bogføringsloven?

Bogføringsloven gælder følgende virksomheder:

  • Alle erhvervsdrivende virksomheder i Danmark
  • Virksomheder som har erhvervsaktiviteter i Danmark, men hører til i udlandet
  • Virksomheder der er skattepligtige
  • Virksomheder der modtager tilskud fra den danske stat eller EU

Bogføringsloven gælder ikke følgende virksomheder:

  • Virksomheder som er omfattet af statens regnskabsføring
  • Virksomheder som er omfattet af kommunens regnskabsføring

Hvad er de generelle krav i bogføringsloven?

Indenfor bogføringsloven er der et begreb, der kaldes god bogføringsskik. Det betyder, at virksomheden bl.a. skal beskrive det regnskabssystem de bruger, hvis ikke at det er et standardsystem.

God bogføringsskik omfatter også, at alle transaktioner i virksomheden skal bogføres så hurtigt som muligt. Disse transaktioner skal referere til de nødvendige bilag, og disse bilag skal opbevares sikkert. Hvis man benytter en anden valuta end den danske, skal valutaen fremgå af regnskabet.

For mere uddybende krav, kan man læse bogføringsloven.

Hvordan skal regnskabet opbevares ifølge bogføringsloven?

Et andet krav er, at virksomhedens regnskab skal opbevares i 5 år fra det tidspunkt, at regnskabsåret slutter. Eksempelvis skal dit regnskab fra år 2016 opbevares indtil 31. December 2021.

Hvis regnskabet er i papirform skal det, som udgangspunkt, opbevares i Danmark, og der skal søges tilladelse, såfremt det skal opbevares i udlandet. Hvis det derimod ligger elektronisk, kan det godt ligge i udlandet, hvis det opfylder følgende kriterier:

  • Regnskabet skal opbevares efter bogføringslovens regler
  • Materialet skal til hver en tid kunne udgives til Danmark
  • Der skal gives fuld adgang til de offentlige myndigheder
  • Regnskabet skal være klar til udskrift

En ting man kan gøre for, at sikre sit regnskab er ved, at opbevare regnskabet flere steder. Det er altid en god ide at have et udskrift, hvis man primært opbevarer sit regnskab elektronisk. Omvendt, hvis man har sit regnskab i papirform, er det en god ide at scanne det ind.

Ved at benytte et regnskabsprogram som eksempelvis Debitoor regnskabsprogram kan du sikkert opbevare dit regnskab. Det er ikke et krav, at alle regnskaber skal opbevares samme sted. Derfor kan du godt have dine tre første regnskaber i et andet regnskabsprogram, og så lave de kommende regnskaber i et nyt regnskabsprogram.

Hvilke konsekvenser er der ved ikke at overholde bogføringsloven?

Hvis en virksomhed ikke overholder bogføringsloven, kan der blive udstedt en bøde. Det vil primært være den regnskabsansvarlige, der får en bøde, men i visse tilfælde kan bøden udstedes til virksomheden. En god start kan være at gøre brug af et bogføringssystem.

Bødens størrelse afhænger af sagens omfang, og om der er andre mangler i virksomheden. Eksempelvis blev en virksomhedsejer tilbage i 2005 idømt en bøde på 65.000 kr. I denne sag var der dog også problemer med betaling af moms, samt opkrævning af skat.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp