Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
A conto

A conto - Hvad er a conto?

A conto er en delvis betaling af en fast udgift, hvor der efterfølgende ses på, om der er betalt for meget eller for lidt.

I Debitoor regnskabsprogram er der mulighed for at gøre brug af a conto betaling. Prøv regnskabsprogrammet gratis i 7 dage og opret dine udgifter fra din telefon eller mobil.

Man ser ofte a-conto betaling i forbindelse med betaling af vand, varme og el. Når man betaler a conto indbetales et fast beløb hver måned, og efter en perioden gøres regnskabet op, hvor man her finder ud af, om der skal betales flere penge, eller om der er blevet betalt for meget. A conto er altså i langt de fleste tilfælde en form for forudbetaling for udgifter, der ikke er fastsat.

A conto bliver oftest forkortet til a/c.

Hvordan afregnes a conto?

Når man betaler eksempelvis el a conto, indbetales der et beløb hver måned. Det beløb er blevet bestemt af leverandøren, som har forudset regningens størrelse og derefter delt den op i mindre bidder. Bliver den samlede regning større end forventet, er der tale om en restbetaling, som kunden skal betale til leverandøren. Er regningen derimod blevet mindre, end hvad kunden har indbetalt til, skal der ske en tilbagebetaling fra leverandør til kunde.

Lad os tage et eksempel:

Kalle bor i lejlighed og betaler hver måned 350 kr. i a conto til vand og varme. Hans forbrug bliver opgjort hver 12. måned, og leverandøren af vand og varme har estimeret Kalles forbrug til 4.200 kr. årligt. Når året er gået kommer leverandøren forbi og laver en samlet opgørelse over det seneste års forbrug, hvor det viser sig, at Kalle kun har et forbrug på 3.700 kr.

Kalle har altså haft et forbrug, der var mindre end, hvad leverandøren havde forudset, hvilket betyder, at Kalle har betalt 500 kr. for meget i løbet af de sidste 12 måneder. De 500 kr. skal leverandøren betale Kalle tilbage, da Kalle har betalt for et forbrug, han ikke har haft.

Hvad er fordelen ved at betale a conto?

En fordel ved at betale a conto er, at kunden ikke står tilbage med én stor regning, når den samlede regning bliver opgjort. Selvom der måtte være et restbeløb, er det meste af regningen betalt gennem a conto afregningen.

For mange privatpersoner og virksomheder kan det også være nemmere at betale det samme beløb måned efter måned. På den måde bliver betalingen en fast del af budgettet, og det bliver derfor nemmere at administrere end med en regning, der kommer én gang årligt.

Nogle virksomheder tilbyder deres konto a conto betaling, da kunderne derfor kan have nemmere ved at betale et mindre beløb i flere bidder end én stor regning til sidst.

Hvem kan tilbyde kunder at betale a conto?

I teorien kan de fleste virksomheder tilbyde deres kunder en form for a conto betaling. Udover el, vand og varme selskaberne kan der også være en fordel ved, at andre virksomheder gør brug af det.

Det kan eksempelvis være, hvis en tømrervirksomhed skal lave en masse forskellige arbejdsopgaver for et andet firma over en længere periode. I så fald kan tømrervirksomheden give et estimat af, hvad regningen kommer til at lyde på i sidste ende.

Netop en a conto ordning kan have fordele begge veje, da tømrervirksomheden i dette tilfælde hver måned får penge til råvarer og løn til de ansatte, der laver arbejdet. På den anden side kan kunden få delt regningen op i mindre bidder, som kan gøre at fakturaen er nemmere at betale. I nogle tilfælde vil man kunne kalde en faktura, der bliver betalt a conto for en delfaktura.

A conto som afdragsordning og forskudsbetaling

De fleste, som optager et lån, afdrager med det samme beløb hver måned. Den form for a conto betaling bliver kaldt for afdragsordning, men det er ikke kun inden for lån, at virksomheder kan gøre brug af det.

En tømrervirksomhed kan eksempelvis gøre brug af det, da de kan tilbyde deres kunder at dele betalingen op i mindre bidder over en vis periode, hvis regningen er for stor til, at kunden kan betale den i én mundfuld.

I visse tilfælde kan en a conto betaling også fungere som en forskudsbetaling. Det kan eksempelvis være, hvis tømrervirksomheden beder kunden om at betale dele af regningen inden, at arbejdet skal finde sted. Dette gøres typisk, hvis tømrervirksomheden skal købe en masse varer hjem inden, at arbejdet starter.

Moms i forbindelse med en a conto betaling

Det er vigtigt at kende til reglerne omkring momsbetaling, når det kommer til a conto betaling. Hver gang der sker en betaling, skal der betales moms. Det vil sige, at hver gang der foretages en a conto betaling, skal der pålægges moms oveni.

Lad os tage et eksempel:

Virksomheden Gulv A/S har lagt nyt gulv i familien Jensens hus, og det bliver aftalt at familien splitter betalingen op i 4 bidder. Det samlede beløb der skal betales er 40.000 kr. eksl. moms, så familien Jensen skal betale 10.000 kr. plus moms af fire omgange.

Første betaling bliver 10.000 kr. + 25% i moms (altså 12.500 i alt). De 12.500 kr. betales over fire gange, hvilket giver et samlet beløb på 50.000 kr. inkl. moms for det nyt gulv.

Beløbet inkl. moms bliver altså ikke forandret af, at betalingen sker a conto frem for, at betalingen finder sted én gang.

Opkræv et a conto beløb fra dine kunder i Debitoor

Som virksomhed kan du opkræve dine kunder for det samme beløb hver måned ved at oprette en abonnementsfaktura. Ved at gøre det, bliver kunden opkrævet for det samme beløb i den samme periode.

Du opretter en abonnementsfaktura ved at følge disse trin:

  1. Log ind på Debitoor
  2. Klik på det blå felt 'Ny', hvorefter du skal vælge 'Faktura'
  3. Her klikker du på 'Mere' og vælger så 'Konverter til abonnement'
  4. Så skal du udfylde tidsplanen, hvor du udfylder, hvornår fakturaen skal sendes, hvor ofte den skal, hvor lang tid den skal sendes, og om fakturaen skal sendes automatisk
  5. Herefter udfylder du de resterende fakturaoplysninger, og under 'Vare' kan du bare skrive a conto og så vælge a conto beløbet, kunden skal betale
  6. Når alt er udfyldt, skal du klikke på 'Gem'
  7. Så er abonnementet klar til at blive startet, og du skal blot klikke på 'Start', når du vil sende den første faktura afsted
Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp