Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis - Hvad er anvendt regnskabspraksis?

Anvendt regnskabspraksis beskriver de anvendte regnskabsmetoder, indregningsmetoder og målegrundlag, som er anvendt for alle poster i en årsrapport.

I Debitoor regnskabsprogram er det nemt og hurtigt at lave og indberette momsrapport, balanceopgørelse og resultatopgørelse. Start gratis prøveperiode i 7 dage.

Enhver årsrapport indeholder et særskilt afsnit om anvendt regnskabspraksis. Dette afsnit beskriver indregningsmetoder, målegrundlag, regnskabsprincipper og regnskabsmetoden, som virksomheden benytter, når årsregnskab bliver udarbejdet. Anvendt regnskabspraksis kan også ses som mellemregninger for årsregnskabets endelige resultater.

Afsnittet om anvendt regnskabspraksis giver regnskabslæseren mulighed for at få viden om den pågældende virksomheds indregning og måling af regnskabets posteringer. Med andre ord beskriver dette afsnit, hvilke metoder der er anvendt til at udarbejde regnskabet.

Hvad indgår i anvendt regnskabspraksis?

Ifølge Årsregnskabsloven er der en række forudsætninger, virksomheder skal overholde og opfylde, når et årsregnskab skal udarbejdes. Årsrapporten skal indeholde en ledelsespåtegning, en balanceopgørelse, en resultatopgørelse og noter, hvori en redegørelse for den anvendte regnskabspraksis skal beskrives.

Nedenstående punkter indgå i virksomhedens anvendte regnskabspraksis:

  • Virksomheden skal beskrive, hvilken regnskabsklasse den hører under
  • Hvis virksomheden har inddraget regnskabsområder, som er gældende for en højere regnskabsklasse, skal det oplyses
  • Anvendt valuta og valutakurs (hvis der ikke bruges DKK eller EUR)
  • Hvis der er ændringer eller skøn og fejl i regnskabet

Derudover skal virksomheder også redegøre for indregningsmetoder og målegrundlaget anvendt i årsregnskabet.

Indregningsmetode er den metode, som virksomheden bruger til at indregne posterne i regnskabet. På den anden side beskriver målegrundlag de værdier, som årsregnskabets indregnede poster bliver angivet i.

Krav til årsrapporten alt efter regnskabsklasse

Der findes fire regnskabsklasser, der alle har forskellige ting, de skal gøre, når det kommer til årsrapporten og den anvendte regnskabsklasse. Hvis man har en virksomhed i regnskabsklasse A, så er man ikke forpligtet til at indberette årsrapporten, men det er man derimod, hvis man er i regnskabsklasse B, C eller D.

Kravene til årsrapporten er mange, og man kan eksempelvis tage et kig på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, hvor det står beskrevet ud fra hver regnskabsklasse.

I nogle tilfælde kan en virksomhed slippe for at angive anvendt regnskabspraksis. Man kan eksempelvis blive fritaget for at skrive anvendt regnskabspraksis, hvis man tilhører klasse B, og hvis man har det, der kaldes for en mikrovirksomhed.

Ændringer i anvendt regnskabspraksis

Som hovedregel skal anvendt regnskabspraksis være ens år for år. Der findes dog undtagelser.

Ændringer i den anvendte regnskabspraksis kan foretages, hvis det kræves af ændringer i lovgivning, eller hvis ændringerne giver et mere retvisende billede af virksomhedens økonomi.

Hvis man foretager ændringer i den anvendte regnskabspraksis i forhold til tidligere år, skal man oplyse om ændringerne i indledningen til afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Her skal man oplyse, hvilke posteringer der er lavet ændringer i, og hvordan eller i hvilken grad sådanne ændringer er forskellige for forrige år.

Hvis man ikke har foretaget nogen ændringer, skriver man blot, at den anvendte regnskabspraksis ikke indeholder ændringer i forhold til forrige år.

Debitoor og anvendt regnskabspraksis

I Debitoor regnskabsprogram kan du med få klik nemt lave årsregnskab, momsrapport, balanceopgørelse og få adgang til din resultatopgørelse.

Skulle du være i tvivl, om du har gjort det rigtigt, kan du invitere din revisor til at arbejde på dine konti. Revisoren kan også besvare spørgsmål om regler og undtagelser inden for din virksomheds anvendte regnskabspraksis.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp